ALİ İHSAN KAYA

Yeni vergi affı yasalaştı

Halk arasında Vergi Affı olarak adlandırılan ancak aslında Kamu Alacaklarının yapılandırılması olan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, Tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ve SGK. Alacakları yeniden yapılandırılabiliyor ve mükelleflerin bunları 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

Aslında bu düzenlemede Vergi mükellefleri için Matrah artırımı, Kasa ve Stok Affı gibi düzenlemeler de beklenmesine rağmen bunlar yasaya eklenmedi. Ancak bu düzenlemelerin daha sonra yeni bir Torba Yasa ile çıkabileceği beklenmektedir.

Kapsama giren vergi ve cezalar

Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden;

 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
 • Damga Verisi,
 • Gümrük Vergileri,
 • Tüm idari para cezaları,
 • KYK borçları,
 • Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları,
 • Bu vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • SGK. Alacakları (2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi v.s. alacakları)
 • Bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Belediyelerin vergi alacakları(2020 yılı Emlak ve ÇTV. 2. Taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

Yeniden yapılandırılabiliyor ve mükelleflerin bunları 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

Ayrıca;

 • Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında…
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.
 • Meslek odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Esnaf Odaları İhracatcı birlikleri İsmmmo, Türmob, Barolar vs borçları için 31.Ocak.2021 tarihine kadar başvurulacak ve ilk taksit de 31.Mart.2021’de ödenecek ve toplam en fazla 6 taksit ve ödemeler aylık dönemler halinde yapılacak.

KAPSAMA ALINMAYAN VERGİ VE CEZALAR

 • Matrah artırımı,
 • Kasa Affı,
 • Stok affı,
 • Ortak cari düzeltmesi
 • Yargı, inceleme ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için düzenlemeler

7256 sayılı yasa Kapsamına alınmadı.

 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları hariç tutularak kapsama alınmadı.
 • Kurumlar vergisinden OECD ülkeleri ile rekabet için öngörülen %5 lik genel kurumlar vergisi indirimi yasadan çıkarıldı.

EN FAZLA 18 TAKSİT

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin,31.12.2010 tarihine kadar müracaat etmesi gerekiyor. Bu durumda borçlar yapılandırılarak, Peşin, 6,9,12 ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, 31.Ocak.2021’e kadar gerçekleştirilecek. SGK için ise ilk taksitin en geç 28.Şubat.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

İlk 2 taksidin zamanında ödenmesi şart.

YAKLAŞIK 500 MİLYARLIK KAMU ALACAĞI

Düzenlemeyle yaklaşık 500 milyarlık kamu alacağının yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

VARLIK BARIŞI

Varlık barışı yeniden ve bu defa vergisiz olarak düzenlendi. Gerek yurtdışında olan gerek se yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar tl döviz altın hisse senedi vs 30.06.2021 e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.

YASADA BAŞKA NELER VAR

Yasada bulunan bazı özellikli düzenlemeler aşağıya alınmıştır.

 • Konaklama vergisi 1.1.2022 tarihine ertelendi.
 • Sermaye şirketlerinde sermaye azaltımı kar payı dağıtımı sayılarak %15 GV.stopajına tabi tutuldu.
 • GVK.Geçici 67. Md. kapsamında olan menkul kıymetlerden yapılan stopaja 2025 yılı sonuna kadar devam edilecek. Foreks işlemlerinden de 1.1.2021 den itibaren stopaj uygulaması getirildi.
 • DİİB. haiz mükelleflere, ihracatını yapacakları malların üretimi için yapılacak mal teslimlerinde KDV istinası 31.12.2025 e uzatıldı.
 • Dernek ve vakıfların GVK.Geçici 67. Md. kapsamındaki faiz ve menkul kıymet gelirleri ile okul atölye ve döner sermaye işletmelerinin gelirleri “İktisadi işletme oluşturmaz” hükmü 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.
 • Ayrıca Cumhurbaşkanının Yasadaki süreleri bir ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Yasanın mükelleflere faydalı olmasını dilerim. 26.11.2020

KAYNAKÇA

 • 7256 Sayılı Kanun
28 Kasım 2020
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Yabancı sporcuların cari açığa etkisi

30 Ara 2020

Yeni vergi affı yasalaştı

28 Kas 2020

Yeni vergi affı

06 Kas 2020

Mavi Vatan, Meis ve 12 Adalar

05 Eyl 2020

Doğal gaz müjdesi

28 Ağu 2020

Lozan Anlaşması

05 Ağu 2020

Derya Büyükuncu

18 Tem 2020

Kıdem tazminatında ne oluyor?

22 Haz 2020

Maliyenin teşekkürü

23 May 2020