ALİ İHSAN KAYA

Yeni vergi affı

Cumhuriyet tarihine baktığımızda ilk vergi affı 1924 yılında çıkarılmış. Sonra sırasıyla,1928,1934,1938,1947,1961,1961,1963,1965,1966,1970,1974,1981,1982,1983,1985,1988,1990,1992,1997,1998,2001,2002,2003,2008,2011,2014,2016 ve son olarak da 2018 yıllarında vergi afları çıkarılmış.

Ancak, son yıllarda ise vergi afları artmaya başladı. Örneğin 2003'ten bu yana yaklaşık 1.5 yılda bir vergi affı yasası çıktı. Bu da başta iş dünyası olmak üzere her 1.5 yılın sonunda af beklentisi yarattı. Vatandaşların büyük bölümü vergisini af yasalarından yararlanarak cezasız veya daha az faize katlanarak ödemeyi alışkanlık haline getirdi. 2003'ten bu yana gelen  aflarının çoğunluğu daha çok vergi asıllarını almak ve ceza ve faizlerinin silinmesi ve azaltılması şeklinde oldu. 2011'deki geniş kapsamlı affın ardından çıkarılan tüm aflar borçların yeniden yapılandırılması olarak isimlendirildi. Yani asıl vergi değil ceza ve faizler indirildi ve ödeme kolaylaştırıldı. Ancak matrah artırımları ise vergi incelemelerinden kurtulmak için vergi mükelleflerince çoğunlukla kullanıldı.

Son olarak COVID-19 pandemisinin ekonomide yarattığı daralmanın aşılması ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik oluşturulan “yapılandırma” programı kapsamında İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne (Torba Kanun) TBMM.ne sunuldu.

Vergiden sigorta ve trafik cezalarına kadar kapsamda neler olacak

  • VERGİ ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.
  • ASKERLİK KANUNU, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
  • BELEDİYELERİN idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.

Matrah artırımı beklentisi var

TCMM.nde görüşülecek (Torba Kanuna) Vergi, SGK. Ve diğer ceza ve yapılandırmalara, İş dünyasından son 2018 yılındaki 7143 sayılı Kanunda olduğu gibi, Matrah artırımı, Emtea ve stok affı, Kasa Affı gibi afların da bugünlerde TCMM.nde görüşmeler sorasında yasaya eklenmesi bekleniyor.03.11.2020

06 Kasım 2020
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Yabancı sporcuların cari açığa etkisi

30 Ara 2020

Yeni vergi affı yasalaştı

28 Kas 2020

Yeni vergi affı

06 Kas 2020

Mavi Vatan, Meis ve 12 Adalar

05 Eyl 2020

Doğal gaz müjdesi

28 Ağu 2020

Lozan Anlaşması

05 Ağu 2020

Derya Büyükuncu

18 Tem 2020

Kıdem tazminatında ne oluyor?

22 Haz 2020

Maliyenin teşekkürü

23 May 2020