ALİ İHSAN KAYA

VERGİ İNCELEMESİNDE YENİLİKLER

7338 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerden birisi de Vergi İncelemelerindeki yeni değişiklikler olup, Yasa 21.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve ancak, Vergi İncelemeleriyle ilgili 17 ve 18 maddelerinin yürürlük tarihi 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştu.

Bu düzenleme ile ilgili “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 28 Haziran 2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe konuldu.

Vergi İncelemelerindeki Yeni düzenlemeler özetle aşağıya çıkarılmıştır.

VERGİ İNCELEMELERİNİN DAİREDE YAPILMASI ESASI GETİRİLMİŞTİR

7338 sayılı Yasadaki ilgili Madde:

“ MADDE 17 – 213 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “incelemeye tabi olanın iş yerinde” ibaresi “dairede” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu takdirde incelemeye” ibaresi “İncelemeye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen” ibaresi “İstenilen” şeklinde, “daireye getirmesi” ibaresi “ibraz etmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İncelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulunulmasına mani değildir.

Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Bilindiği üzere değişiklikten önce, “Vergi İncelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılması” esası vardı.

Ancak buna rağmen incelemeler pratikte daha çok dairede yapılmaktaydı.

Yapılan değişiklikle “ İNCELEMENİN DAİREDE YAPILACAĞI” Esası getirilmiştir.

Ancak yine “Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir.” Hükmü de getirilerek gerektiğinde İnceleme işyerinde de yapılabilecektir.

Ayrıca yeni düzenleme ile

İncelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İstenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını ibraz etmesi için münasip bir mühlet verilir.”

Denilmek suretiyle defter ve vesikaların “İBRAZ EDİLMESİ” gerektiği belirtilmiştir. Sürecek

08 Ağustos 2022
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
MİLLİ TAKIM (3)

30 Eyl 2022

MİLLİ TAKIM (2)

29 Eyl 2022

MİLLİ TAKIM

28 Eyl 2022

2022 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASININ ARDINDAN (2)

23 Eyl 2022

2022 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASININ ARDINDAN (1)

22 Eyl 2022

ENFLASYON MUHASEBESİ ŞART OLDU (3)

17 Eyl 2022

ENFLASYON MUHASEBESİ ŞART OLDU (2)

16 Eyl 2022

ENFLASYON MUHASEBESİ ŞART OLDU (1)

15 Eyl 2022

2022 AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASININ ARDINDAN (2)

27 Ağu 2022

2022 AVRUPA ATLETİZM SAMPİYONASININ ARDINDAN

26 Ağu 2022