UFUK AYŞE KEPKEP

Obezite ve Depresyon(2)

Obez bireyler üzerinde gerçekleştirilen “Beden Kitle İndeksinin ’nin benlik saygısı ile beden algısı üzerindeki etkisi” nin incelendiği bir çalışmada, BKİ sınıflamasına göre obezite arttıkça benlik saygısının ve beden algısının azaldığı görülmüş.

Benlik saygısının düşük olmasını etkileyen faktörler arasında ayrıca yaş, eğitim, çalışma durumu ve alkol kullanımı sayılmaktadır. Beden algısının düşük olmasında ise beden kitle indeksi, yaş ve gelir düzeyi etkili bulunmuş. Kendilerini fiziksel açıdan pozitif değerlendiren kişiler, ilişkilerinde daha özgüvenli olup işlerinde daha başarılı olmaktadırlar.

Fiziksel açıdan kendilerini olumlu görmeyen insanlar da ise yaşamlarının çeşitli dönemlerinde huzursuz, özgüvensiz ve değersizlik duyguları hissettikleri belirtilmiş. Beden algısı, zihnimizde biçimlendirdiğimiz kendi bedenimizin bize nasıl göründüğüyle ilgilidir. Beden algısı, çocuğun kendisini fark etmeye başladığı birinci yaştan itibaren sürekli gelişir. Benlik saygısı, bireyin toplum içindeki davranışlarını etkileyerek bireyin sahip olduğu yetenek ve kapasitesini pozitif bir durum olarak görmesi ve olumlu benlik algılamasıdır. Bireyin kendini değerli hissedebilmesi, yeteneklerini kullanabilmesi, başarılı olabilmesi, benlik saygısının gelişmesinde etkili olmakta Obezite tedavisi bir ekip işi olup obeziteye bağlı morbidite ve mortalite risklerinin azaltılması, hastaya yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Obezite tedavisi hem hasta hem de sağlık ekibi için, sabırlı olunması gereken uzun bir süreçtir. Tedavinin temelini eğitim, yeterli ve dengeli beslenme programı, egzersiz ve davranış tedavisini içine alan yaşam tarzı değişikliği oluşturmaktadır. Bunun dışında tıp doktoru denetiminde ilaç tedavisi ile hastaya isteklendirme kazandırılarak başarı oranı yükseltilebilir. Sağlıklı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve spor konusunda eğitim verilmesi ayrıca hastaların bir araya gelmeleri, birbirlerine destek vermeleri motive olmalarına yardımcı olabilmektedir. Sonuç olarak Obezite birçok farklı nedeni olabilen bir hastalıktır. Tüm dünyada ve ülkemizde obez birey sayısı günden güne artmaktadır. Obezitenin oluşmasında genetik, çevresel, fiziksel birçok faktör etkili olmakta. Gelişen teknolojiyle birlikte bireylerin fiziksel aktivitelerinde azalmalar meydana gelmiştir. Bireylerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntı, stres, yas süreci gibi durumlar ruh sağlığını etkileyerek obeziteye neden olabilmektedir. Obezite kendisiyle birlikte birçok hastalığa örneğin; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, düşük benlik saygısı, depresyon ve kanser türlerine neden olmaktadır. Dolayısıyla obezitenin önlenmesi ve tedavisinde genetik, endokrinoloji, beslenme, fizik tedavi, spor ve psikososyal yardım gibi birçok farklı alandaki sağlıkçılardan oluşan multidisipliner bir ekiple bireylere yaklaşılarak hayat boyu destek verilmelidir.

 Obezitenin önlenmesi ve tedavisindeki asıl basamak bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlığını kalıcı olarak kazanmalarıdır.

15 Mart 2021
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Gebelik döneminde beslenme (3)

11 May 2021

Gebelik döneminde beslenme (2)

29 Nis 2021

Gebelik döneminde beslenme (1)

28 Nis 2021

Yaşlılıkta kabızlık ve diyet (3)

13 Nis 2021

Yaşlılıkta kabızlık ve diyet (2)

12 Nis 2021

Yaşlılıkta kabızlık ve diyet (1)

09 Nis 2021

Bebekler İçin Anne Sütünün Önemi (6)

02 Nis 2021

Bebekler İçin Anne Sütünün Önemi (5)

01 Nis 2021

Bebekler İçin Anne Sütünün Önemi (4)

31 Mar 2021

Bebekler İçin Anne Sütünün Önemi(3)

30 Mar 2021