ALİ İHSAN KAYA

Kurumlar Vergisi oranı arttırıldı

 “YENİ TORBA KANUN” 7316 sayılı olarak 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanunda ayrıca Kurumların 2020 Yılı Karından % 10 Stopaj yapılması yönündeki beklentilerin aksine kanuna dahil edilmediği görüldü.

15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Kanunda yapılan değişiklikler özet olarak şu şekildedir.:

1) Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

2) Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken Kurumlar Vergisi ve K. Geçici Vergi beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

3) ÖTV Kanunu’na ekli alkol içecekler, kolalı meyvalı ve sade gazozlar ile tütün ürünlerinin yer aldığı (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edildi.

4) 6183 sayılı AATUHK’da değişiklik yapılarak haczedilen malların satış usul ve yöntemlerinde değişiklik yapıldı.

KURUMLAR VERGİSİ ORANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2021 ve 2022 Kurumlar Vergisi Oranı Arttırılmıştır. (KVK Geçici Madde -13)

7316 sayılı Kanunun 11. Maddesine Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

Düzenleme 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre 2021 yılı Kurumlar Vergisi oranı % 25 ve 2022 yılı Kurumlar Vergisi oranı % 23 olarak uygulanacaktır.

GEÇİCİ VERGİ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.

7316 sayılı Kanunun yürürlük maddesi olan 14. Madde (c) göre;

“Kanunun 11. maddesi 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,…yürürlüğe girer.” Hükmüne istinaden;

 2021 yılı 1.  K.Geçici Vergi oranı  % 20 olarak uygulanacak ve ancak sonraki dönemler (yani 2.,3.. ve 4. Dönemler) Geçici Vergi oranları % 25 olarak uygulanacaktır.

29 Nisan 2021
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
2021 yeni vergi affı (2)

04 Haz 2021

2021 yeni vergi affı

03 Haz 2021

Kurumlar Vergisi oranı arttırıldı

29 Nis 2021

SMMM. VE YMM.lerin pandemide çalışmaları

16 Nis 2021

Gelir vergisi beyanı başladı

04 Mar 2021

Yabancı sporcuların cari açığa etkisi

30 Ara 2020

Yeni vergi affı yasalaştı

28 Kas 2020

Yeni vergi affı

06 Kas 2020

Mavi Vatan, Meis ve 12 Adalar

05 Eyl 2020

Doğal gaz müjdesi

28 Ağu 2020