İLTER SERİM

İyilik Bien faisance Charity Sadaka Zekât

İyilik kavramı (mefhumu) insandan insana, hatta hayvandan hayvana, değişebilen, çok değişik biçim ve anlayışlarda görülebilen, başkasının faydasına yardım etmek, maddi ve mane
vi değer taşıyan şeylerden vermek,sunmak gibi kapsamlı bir konu alanıdır. Bunu olabildiğin
ce incelemeyi, açıklamaya çalışmağı üzerime bir borç olarak görüyorum.
Evrenin yıldızların , dünyamızın ve onun, uydusu olduğu güneşimizin fizik bilimi gereği belir
li vadelere kadar yaşayabileceği, o süreler dolunca enerji alışveriş prosesinin sona ereceği bek
lentisi kesindir. Bu bilgiler ışığında üzerinde yaşadığımız bu dünya ve de en geniş kavrayışla
evren ebediyen kalıcı, bâki değildir. O halde düşünen insan gerçek Yaratanımız Allah’ın bu a-
lemi, geçici olarak ve tüm canlıların özellikle ademoğlunun sınavdan geçirileceği bir geçit res
mi olması gerekebileceğini akıl etmesi ve O’nun kitapları ve gönderdiği elçilerinin uyarı ve
bildirileri gereğince hareket etmeleri, davranış sergilemeleri icap eder derim. İyilik denince:
‘iyi olan şeyin durumu’ veya ‘iyi olan kimsenin niteliği’ anlamının dışında kalan, herhangi bir
“çıkar, karşılık beklemeden yapılan yardım, hayır” vb. iş ve davranışlar bütününü bu inceleme
mizde bahis konusu etmekteyiz. İyilik- hayır cümlesinin sebebi insanın kendi sevap (ecir) def
terinin dolu olmasını ve negatif kazançlar (mektesebet) olarak da adolunabilen günah yükünü geçerek ve öteki alemde saadete erenlerden olması, cenneti hak etmesi amacına yöneliktir.
İslam dininin ana kitabı Kur’anda bu iyilik yapma-verme ana teması üzerine fevkalade önem
verilmiş, onlarca ayette vurgulanmıştır. İslam dininin beştemel şartından biri de zekât olarak
farz kılınmıştır.Buna paralel olarak, sadaka vermek de son derece önemle tavsiye ve emir olun maktadır.Bu iki önemli eylem insanlardan, fakir, hasta, zor durumda kalmış kişiler için ana ku
raldır. Ayrıca can taşıyan herhangi varlık için de, hayatını sürdürebilmesi ya da tehlikeden kur
tarılması gibi durumlar için de emir ve tavsiye edilmiştir. İşte tam bırada fakire, yoksula, ya –
kınlara / ihtiyacı olanlar / infak (sadaka olarak yada zekatından vermek ) kişinin kemdisine iyi
lik etmesidir sonuçta. Sadaka ve teberrûKur’anda21sûredeki44 ayette emir - tavsiye edildi.
Zekat da, 21sûrede37 ayette emredilen, her mümine farz olan ve yerine getirilmezse affı ol -
mayan vecibe kılınmıştır. Forexemple; in thesecondchapter (Bakara) of the Koran is ordered
that: “Attendtoyourprayers, pay thealms – tax, andworshipwiththeworshippers”. [2 /40 ]
(La même en Fr.) ‘Observezexactement la priere, faitesl’aumône, et courbez- vousavectant
d’autresqui se courbentdevantmoi’. [ chapitre2Bakara(La vache) /40. Le Koran ].
Yine Hadid (demir) suresinde üç ayette,inanan kullara, Allah’ın rızasını kazanmaları uğrunda
(11.ayet)Allah’a kim güzel bir ödünç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir, o-
na cömertçe verilecek bir ecir de vardır. Ifwetranslateinto English:‘Whowillgive a gener-
ousloanto Allah? He will pay himbackmanyfoldand he shallreceive a richreward”.
En chapitre57 (Le Fer) 11.verset,on a declaréclairement:‘QuiconqueferaàDieu un prêtgénéreux, Dieule luiporteraaunombreuxfois, et il recevraunerécompensemagnifique’.
İnanan kişinin en değerli duası ve durumunun yakarışı olan ilk sûreolan Fatiha hariç ikinci sure 3.ayette :
‘Onlar gaybainanırlar,namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcar- lar’ denilmiştir. ‘Elif, lam, mim. ..whobestow in charity a part of giventhem...’


25 Şubat 2017
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Ülkemizin hal ve istikbalinin iyiliği - varlığı - gelişmesi en başta gelen okuma-yazma tahsil: Eğitim-Sistem-Kapsam ve açıklamalar

10 Eki 2020

İnsanlar için en yüce öğretmen Resulün hadislerinden bilhassa kulların hakları

09 Eki 2020

Ülkedeki çok temel ve yaşamsal büyük hata ve politikaların kritiği

06 Eki 2020

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

09 Mar 2020

Eğitim — Sistem kapsam ve açıklamalar

04 Mar 2020

Doğadaki çevrimlerden en önemlisi: Su çevrimi

23 Ağu 2019

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

03 Nis 2018

İlter Serim’in yayınlanmış eserleri

16 Şub 2018

Kapsam ve Açıklamalar

02 Şub 2018

KUR’ANI KERİM’den ÇOK ÖNEMLİ AYETLER

09 Ara 2017