İLTER SERİM

Gelelim israf konusuna + Eğitim-Öğretim

Ülkemiz için asla hatırlardan çıkarılmaması, hiç bir an ihmal ve imhal edilmemesi gereken en başta, yaşamsal önemdeki konu alanıdır. Bu alanda geçen her boş ve hatalı gün bu Vatan evlatları için büyük, muazzam kaçak ve israfların yer bulması, Türkiye’mizin kaybıdır. Okuma çağındaki yirmi milyon çocuk ve gençlerimizin zaman- ekmek ve yetişmelerinde ölçülemez büyüklükteki israf ve zararların ortay çıkması acı sonuçlarını doğurur!!!!! Şaşmaz kanım odur ki: bayrama rast gelen bir iki günleri de tatil etmek büyük hata ve israftır. Ülkemi yönetmeğe talip olanlar, yönetenler (zan edenler) için, çağdaşlaşma uğrunda bilmeleri, yapmaları, uygulamalarda asla eğrilmeye, sapmalara girişmemesi gereken
Kurallar, ilkeler ve Düşünler
1. Matematikçi Henri Poincarre şu saptamayı yapmıştır: “matematik ve mantık ikiz kardeştir” Biri olmadan diğeri de doğru olmaz. Siyasetçi olduğu halde bundan haberi olmayan birisi mevcut ya statükoyu a.yasayı değiştir, ondan sonra hükümdarlık et; veya ona uygun hareket et. Bu işler çocuk oyuncağı mı? A zayıf akıllı! (şimdi lütfen yukarıdaki saptamayı bir kez daha okuyunuz.)

2.Çağdaş, asri eğitim- öğretimin kalitesi ve niceliklerinin düzeyi, programları modern, çağdaş, hatta onun biraz da önünde olması ve bu ilke üzere dizayn edilmesi icap ederken, ne idüğü belirsiz okul adında bir yapılanma suretiyle tümüyle din ve maneviyatı esaslı ve tüm toplumu asırlar gerisine taşıyacak saçma sapan bir düzen(sizliğe)e geçmeyi amaç dahi edemeyen ipe sapa gelmez bir ütopya peşinde koşanlardan rap bizleri 80 milyon insanımızı korusun. İlim kelimesi yerin vaz edilmiş olan bilimi tanımayan sözüm ona bir takım eğitimci bozuntusu politika adamları bilimin bir noktasını bilmeden böyle boylarından, bilgi ve akıllarından büyük işe giriştiklerinin farkında da değiller.! Burada bir parantez açayım hemen her işte, uygulamada, projede israftan azami derecede sakınmak; özellikle zaman ve enerjide, hatta malzeme israfında dahi, kesinlikle kaçınmak, işi yüklenenlerin bilgi, tecrübe hulus- doğruluk, ehliyet ve liyakat sahibi olmalarına mutlak riayet şarttır. Hele yanlış değerlendirme yada en ufak bir iltimas (kayırma) yoluna girmek asla ve kat’a af edilemez, vebali büyük. Yüce Makamca yasaklanmış, lanetlenmiş tutum ve davranışlar sergilemektir. Adam kayırma yahut iltimas konusunda Hz. Resulün ilgili hadisi şöyledir: “Veliyyül emir (Başbakan, bakan veya atama yetkisi olan kişi) daha ehil ve Allah’ın daha çok razı olacağı kimse varken bir kişiyi (müdür, memur, hakim, imam, amil) tayin ve istihdam ederse, Allah’a, Resulüne ve müminlere hıyanet etmiş olur. “emanete hıyanet edenin dini olmaz” Bunu doğrulayan bir başka hadiste ise: “Herhangi bir kimse, bir şahsı içlerinde bu şahıstan daha ehil (layık, bilgili) kimse bulunduğunu bildiği halde, on kişi üzerine amir tayin eder Allah’a, Resulüne ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.” Bu alanda bir hadis ise “İş, ehlinden başkasına verilirse kıyamete intizar et (um-bekle)”.


19 Kasım 2016
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Ülkemizin hal ve istikbalinin iyiliği - varlığı - gelişmesi en başta gelen okuma-yazma tahsil: Eğitim-Sistem-Kapsam ve açıklamalar

10 Eki 2020

İnsanlar için en yüce öğretmen Resulün hadislerinden bilhassa kulların hakları

09 Eki 2020

Ülkedeki çok temel ve yaşamsal büyük hata ve politikaların kritiği

06 Eki 2020

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

09 Mar 2020

Eğitim — Sistem kapsam ve açıklamalar

04 Mar 2020

Doğadaki çevrimlerden en önemlisi: Su çevrimi

23 Ağu 2019

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

03 Nis 2018

İlter Serim’in yayınlanmış eserleri

16 Şub 2018

Kapsam ve Açıklamalar

02 Şub 2018

KUR’ANI KERİM’den ÇOK ÖNEMLİ AYETLER

09 Ara 2017