İLTER SERİM

Ekin, Hars, Nimetler ve GDO’lara Dair İnsanların Aleyhine İşler, Kötü Mevzuat ve Büyük Hatalar

Tam olarak, kesinlik anlamında, bilmemekle birlikte en az yirmi beş yıldan bu yana insan ve toplumların hayatını Yüce Yaratanın en temiz ve sağlıklı olarak yarattığı bir çok gıdalar arasında, en çok tüm gıda gamında bulunan ve çok tüketilen buğday, mısır gibi hububat türleri üzerinde genetik değişimler konusunda, haksız yere, hiçbir yasal, insani değer ve kayda riayet etmeden oynamalarda bulunan ticari kuruluşların, insan neslinin ve de faunanın hatta floranın belli başlı gıda ürünlerinin de sağlık niteliğini bozma, tahrip etme uğrunda çalışmakta oldukları bilinmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında üst düzey görevli olduğum seksenli yıllarda katıldığım uluslararası (OECD vd.) toplantılarda bu konuların da müzakere edildiği görüşmelere iştirak eden muhtelif uzmanlardan edindiğim ayaküstü bazı bilgilerle de bu yolda ticari şirketlerin faaliyette oldukları ve ana kitapta açık ifadesini bulan “ekin ve harsı bozanlar”ın önemli olumsuz-zararlı faaliyetlerde bulundukları malumdur. Ancak ne yazık ki bu vetirenin vahametinin bilincinde değildir halkımızın çoğunluğu.. Genetiği bozulan buğday, mısır, arpa vd. bazı gıda tüketim maddelerinin hayvan ve insan sağlığına yıkıcı ve kalıcı, tahripkar ve/veya sağlıksızlığa, orta ve uzun vadede insan ve hayvan sağlığında büyük zarar ve defolara, hatta önemli hastalıklara sebebiyet vereceği uzmanlarca altı çizilerek belirtilmektedir. Bu olgular, ister istemez her aklı başında ve memleketini- milletini düşünen bireyler olarak üzerimize düşen görev bu ticari prosesi kesinlikle ve tümüyle önlemek, engellemek uğrunda devlet- hükümet yetkililerince gerekli yasal ve işlemler düzenlemelerin, tedbirlerin tatbikatına ivedi (acilen) geçilmesi bilinçli yetmiş milyon vatan evladına düşen şaşmaz ve vazgeçilmez görevinin icaplarının her gün, her saat takibi, izlenmesi teması bu konunun özünü oluşturur. Yaratan- eğiten Allah’ın halk ettiği insanlar-hayvanlar için faydalı besinleri oluşturan ilk maddeler olan özellikle tahıllar üzerinde genetik değişiklik yaparak/büyokimyasal transformasyon vd. usullerler/fazla kazanç amaçlı çalışan ve ticaret yolunu seçen insanlar yada kuruluş yetki ve sorumluları hakkında gerek Kuran kerimde ağır cezalar verileceği apaçık beyan edilmektedir. Başlıcası aşağıdaki gibidir. Ayrıca İslam dininin yüce peygamberinin de bu mana da birçok uyarı ve işaretleri bulunmaktadır.
Hars kelimesinin kapsamında doğru yolda, insan ve toplumun kişisel ve sosyal yaşamda oluşa gelmiş ahlaki, her tür kültürdeki anane ve değer yargıları da dâhildir. İşte ekin ve hars ibaresi bu kapsamda da değerlendirilmeli gereğince doğru yolda yürünmelidir.
Bakara su.(2) 211. ayette: “ Sor İsrail oğullarına onlara nice açık ayetler (delil) verdik. Kim Allah’ın nimetini, o kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah’ın cezası pek çetindir”.
Burada, daha önce geçen “harsı ve nesilleri bozarlar” ayet kısmına göre de buğday, mısır vd. ekin yada gıdaların nimetlerin genetiğini değiştiren insanların milletlerin sağlıklarını da bozarak nesilleri hastalıklı kılmak zihniyetiyle amacı ve olgusunu yalın olarak belirtme durumu vardır.
On yılı aşkın bir süredir çok mikdarlarda tüketilen gıda maddeleri üzerinde genetik yapıları değiştiren iki büyük firmanın ikisi de yahudi ABD şirketidir.
Yukarıda ifadesini bulan ana konumuzda, bilerek yada bilmeden yapılabilecek her cinsten bozucu
girişimlere karşı tarımcı, doktor ve veterinerlerimizin dikkatle takipçi olmaları, esasa bağlanmalıdır; gerek mevzuat ve gerekse görevlendirmenin kapsamı ve uygulamaları itibariyle.

18 Kasım 2016
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Ülkemizin hal ve istikbalinin iyiliği - varlığı - gelişmesi en başta gelen okuma-yazma tahsil: Eğitim-Sistem-Kapsam ve açıklamalar

10 Eki 2020

İnsanlar için en yüce öğretmen Resulün hadislerinden bilhassa kulların hakları

09 Eki 2020

Ülkedeki çok temel ve yaşamsal büyük hata ve politikaların kritiği

06 Eki 2020

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

09 Mar 2020

Eğitim — Sistem kapsam ve açıklamalar

04 Mar 2020

Doğadaki çevrimlerden en önemlisi: Su çevrimi

23 Ağu 2019

Taşımacılık (Transportasyon) Ulaşım – Ulaştırma

03 Nis 2018

İlter Serim’in yayınlanmış eserleri

16 Şub 2018

Kapsam ve Açıklamalar

02 Şub 2018

KUR’ANI KERİM’den ÇOK ÖNEMLİ AYETLER

09 Ara 2017