Elif Akşen Akkuş

Cennet toprağa girince gidilecek bir mekân değil, şuursal bir boyuttur

“O gün cennet, takva sahiplerine yaklaştırılır.”

Şuara suresinden..

ŞuaRa.. ŞuuR

KuRaN-ı KeRiM

AN’ı KuR’an şuur sahibine iKRaMdır..

Kur’an-ı Kerim’deki çeşitli surelerde 8 adet cennet boyutunun adı geçer..

SuRe SüRe mânâsındadır..

Bilincin çeşitli süreler içinde geçirdiği hâlleri misallerle anlatır..

Cennet boyutlarının isimlerini açarak hangi  cennet adının hangi hâlleri ifade ettiğini açıklamaya çalıştım.. ve hangi surelerde geçtiğini belirtip sure isimlerini açtım..

Sure isimlerinde de ipuçları var..

MeRaKlısına iKRaM olsun..

Selam ile..

*el-makamü'l-eMiN..

iMaN sahibi olan.. (M)üMiN..

Necm suresinden..

NeCM.. aN CeM.. Cem olmuş.. Bir..

*Cennetü'l-Me’Vâ..

Cennet ol  MaVi.. eM eVi.. çare evi..

Kendine ve insanlığa çare olan..

Necm suresinden..

NeCM.. aN CeM.. Cem olmuş.. Bir..

*DaRüS-SeLaM..

DeRS uS iLiM.. ilminden ders alan akıl sahibi.. hâl ehli..

Yunus suresinden.. Yun us.. temiz akıl..

*aDN cenneti

DüN cenneti.. geçmişteki arzularına kavuşan..

Tevbe suresinden..

TeVBe.. TaV (B).. benliği yanmış..

*DâRü’L-MuKaMe..

DiRi aL MaKaM..  dirilerek makam almış..

FaTıR suresinden.. FiTR.. SaDaKa.. SuDa aK.. akıl ve gönül ile yüzen (titreşen)..

*FiRDeVS.. FeRD VaSi..

ferd olup kendi mülkünü yöneten..

Kehf ve Müminün surelerinden..

KeHF.. aK aHFa.. ak sır..

sırla akan (titreşen)

MüMiNüN.. MiM NuN..

MiM.. safi nefs, saf benlik..

NuN.. nur, açığa çıkarmak..

*DâRü’L-HuLD..

DiRi oL Hu LeD..

Hu ile ışık olmuş, diri..

“Kul Hu vallahü ahad..”

Yemin olsun ki kul Hu sonsuzdur..

Furkan süresinden..

FuRKaN.. FaRK aN.. an’ı fark etmiş..

*cennâtü'N NâiM..

cennet eN NaM.. en nam’ını  (baskın esmalarını) açığa çıkaran.. Zat cenneti ehli..

VaKia suresinden..

VaKa.. olay, olmuş, tüm..

22 Eylül 2020
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Hak geldi, batıl yıkılıp gitti

20 Eki 2020

“Sevgiyi bilen varsa gelsin pazartesi başlasın..” demiş bir dost

09 Eki 2020

Suretler tam bir hayal alemi

08 Eki 2020

Asıl gerçek 2. Uyanıştadır

07 Eki 2020

İnsan büyüleyici bir yanılsama içindedir

06 Eki 2020

Kader dediğin, kendi şuuruna tanıklık edişinden başka bir şey değil

03 Eki 2020

Salgın da virüs de SANALdır

02 Eki 2020

İnsanın aradığı kendindedir

01 Eki 2020

“Bilmek bAşka, bulmak bAşka, olmak daha bAşkadır.” der Mevlana

30 Eyl 2020

Toprak, ateş, hava, su

29 Eyl 2020