MUSTAFA AY

Artık Meslek Kanunumuz Var

Uzun süre gündemde kalan, içeriği merak konusu olan öğretmenlik meslek kanunu 03/02/2022 tarih ve 7354 sayılı kanun 14/02/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun bir çok noktada öğretmenlerin ihtiyacını karşılamaktan uzak kalmıştır. 1739 sayılı yasada açıkça yer alan “Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” hükmü vardır, 30/6/2004 tarihli 5204 sayılı yasa ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kavramları getirilmiş, uygulamaya konulmuş olmasına rağmen sanki yeni bir kavrammış gibi kamuoyuna sunulmuştur. Üstelik bu kanunla öğretmene verildiği iddia edilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik elde edeceği tazminatlar (MADDE 8 – (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “% 40’ına” ibaresi “% 120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi “% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.’’ )

(2) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin “IV – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.( Öğretmen, 1.derece, uygulanacak ek gösterge 3600)

Ancak mevcut uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı kazanmış olan öğretmenlerin bu haktan faydalanmaları ile 3600 ek göstergeden faydalanma hakları  (MADDE 11 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)15/01/2023 tarihine bırakılmıştır.

Özelikle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile 15/01/2023 tarihinden itibaren verilecek olan haklar öğretmenlerde azda olsa ekonomik katkı sağlama umudu oluşturmuştur.  Yine emekliliği hak ettiği halde emekli olmak için 3600 ek göstergeyi bekleyen on binlerce öğretmen emekliliklerini bir yıl daha ertelemiştir.

Çıkarılan meslek kanununda bulunan 3600 ek gösterge ile uzman ve başöğretmenlikten elde edilecek, öğretmeni ekonomik olarak etkileyen maddeler öğretmenlerin bir kısmını sistemde bir yıl yada birkaç yıl daha tutulması sağlanacak, öğretmenlerin emekliliklerini bir süre daha geciktirecektir.

27 Mayıs 2022
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Barınma Sorunu

10 Eyl 2022

Uzman Öğretmenlik Sınavı

20 Ağu 2022

Okula Kayıt Heyecanı

22 Tem 2022

Öğrenciliğe İlk Adım

14 Tem 2022

YKS Baraj

29 Haz 2022

Artık Meslek Kanunumuz Var

27 May 2022

Köy Enstitüleri

12 May 2022

Öğretmenlik Meslek Kanunu

17 Ara 2021

Milli Eğitim Şurası

02 Ara 2021

İnsan özlüyor

13 Kas 2021