ALİ İHSAN KAYA

7420 SAYILI YENİ TORBA KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (3)

 

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASININ SÜRESİ 31 ARALIK 2023'E KADAR UZATILMIŞTIR.

Bu Kanunun 23 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31/12/2023 olarak belirlenmektedir.

Ayrıca söz konusu maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına istisnayı, 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumlarm bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmektedir.

Bu madde 26/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 9/11/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.000 TL.NIN ALTINDAKİ KÜÇÜK ALACAKLARIN

KAYITLARDAN ÇIKARILMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR

Bu Kanunun geçici 2 nci maddesiyle, borçlusu gerçek kişi olan ve İcra ve İflas Kanunu veya Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında icra takibi başlatılmış olan küçük alacakların tasfiyesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

Küçük alacak olarak, 15/8/2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan ve her bir takip dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil 2.000 Türk lirası ve altındaki alacaklar dikkate alınmaktadır. Bu tutarın üzerinde takip başlatılmış olmakla birlikte aynı tarih itibarıyla takip bakiyesi bu tutar ve altına inmiş icra takipleri de küçük alacak kapsamında olacaktır.  

Maddeyle küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre "değersiz alacak" kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı sağlanmaktadır.  

Bu şekilde kayıtlardan çıkarılan alacaklara ilişkin daha önce hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu hükümlerine istinaden söz konusu vergilerden indirim konusu yapılabilecektir. 

Böylece, alacaklısının gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına veya alacakların abonelik sözleşmelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın icra takibinden feragat edilen alacaklara ilişkin daha önce yerine getirilmiş vergisel yükümlülükler telafi edilmektedir.  

Ayrıca yine bu Kanunun geçici 3. maddesi ile varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası 2.500 Türk lirası ve altında bulunan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenmek suretiyle kalan kısmının, vekâlet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerin takibinden vazgeçilmesi sağlanmaktadır.  Bu madde yasanın yayım tarihi olan 9.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

TURİZM PAYI ALINAN MÜKELLEFLER İLE BU MÜKELLEFLERDEN

ALINAN PAY ORANLARI YENİDEN DÜZENLENMEKTEDİR

Bu Kanunun 37 nci maddesi ile turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranlarının yeniden düzenlenmekte; ayrıca turizm işletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına son verilmektedir. 

MADDE 37- 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde beş,

  1. b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde beş,
  2. c) Deniz turizmi tesislerinden binde beş,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde beş,

  1. d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde beş,”

Bu madde 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. 14.11.2022

Kaynakça: 7420 sayılı Kanun

18 Kasım 2022
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
70. YIL KUTLAMASI

26 Oca 2023

DİİB.NE İSABET EDEN KDV SORUNU GELİR İDARESİNDEN GELEN YAZI (3)

19 Oca 2023

DİİB.NE İSABET EDEN KDV SORUNU (2)

18 Oca 2023

DİİB.NE İSABET EDEN KDV SORUNU

17 Oca 2023

GELİR VERGİSİ TARİFESİ ve DİLİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

06 Oca 2023

YENİ YIL YENİ VERGİ İLE GİRİYORUZ (KONAKLAMA VERGİSİ) (2)

24 Ara 2022

YENİ YIL YENİ VERGİ İLE GİRİYORUZ (KONAKLAMA VERGİSİ)

23 Ara 2022

BANKA PROMOSYONLARI VERGİYE TABİ Mİ? MAAŞ VE ÜCRETLERİN BANKALARDAN ÖDENMESİ (2)

16 Ara 2022

BANKA PROMOSYONLARI VERGİYE TABİ Mİ? MAAŞ VE ÜCRETLERİN BANKALARDAN ÖDENMESİ

15 Ara 2022

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DÜZELTİLMELİ

07 Ara 2022