ALİ İHSAN KAYA

2021 yeni vergi affı (2)

İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam devam edilecek.

Vergi incelemesi bittikten sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu kanun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerinden belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunarak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının yüzde 50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda yüzde 75’inin, vergilere kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir.

Yapılandırma Yasa Teklifinin Değerlendirmesi:

31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah artırımı başvurusunun yapılması gerekiyor.

Hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemeleri yapabilir.

İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme yapanlara hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim yapılması planlanıyor.

Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359/b göre;  defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” matrah artırımından yararlanamıyor.

Asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah artırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Terör suçundan hüküm giyenler ve yasa teklifinde (5.inci maddesinin 9.ncu fıkrası) sayılan terör örgütleri ve milli güvenlikle ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah artırımı imkânından yararlanamıyor

Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeme gerçekleşmediğinde, ‘madde hükmünden yararlanılamaz’ şeklinde konu açıklanıyor. Ayrıca gecikme zammıyla (aylık 1.60 oranında) beraber yeni hesaplanan (arttırılan) vergilerin takip ve tahsiline devam olunacağı da belirtiliyor. Dolayısıyla matrah artırımı yapılıp süresi içinde yeni hesaplanan vergi ödenmezse vergi barışı bozuluyor, bu yasada tanınan haklardan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilerin kapsamı

Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin yayım tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar da kapsamdadır.

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları kapsamı

30.04.2021 tarihinde kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin, yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları yapılandırılması düzenlenmiştir.

Ortak hükümler

Başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin hükümler ile yapılandırma kapsamında olmayacak alacaklar, davadan vazgeçme işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Diğer hükümler

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinin kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacaklarının yapılandırılması düzenlenmektedir.

TOOB ve Odalar ve Borsalar Kanunun kapsamında üyelerin oda ve borsalara borçların yapılandırılması düzenlenmektedir.

SMMM ve YMM Kanunu kapsamında meslek mensuplarının üye oldukları odalara olan borçları kapsama alınmıştır.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a Geçici 3. madde eklenmiştir

İlgili madde karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Kanun Teklifinde imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri ise bulunmamaktadır.

Bir süredir iş aleminin de beklediği yeni düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 01.06.2021

04 Haziran 2021
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Muharrem Dalkılıç

02 Tem 2021

2021 yeni vergi affı (2)

04 Haz 2021

2021 yeni vergi affı

03 Haz 2021

Kurumlar Vergisi oranı arttırıldı

29 Nis 2021

SMMM. VE YMM.lerin pandemide çalışmaları

16 Nis 2021

Gelir vergisi beyanı başladı

04 Mar 2021

Yabancı sporcuların cari açığa etkisi

30 Ara 2020

Yeni vergi affı yasalaştı

28 Kas 2020

Yeni vergi affı

06 Kas 2020

Mavi Vatan, Meis ve 12 Adalar

05 Eyl 2020