Gaziantep Sabah Gazetesi Kişisel Verilerin Korunması

Gaziantep Sabah Gazetesi ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Gaziantep Sabah Gazetesi web adresinde (www.gaziantepsabah.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

•Gaziantep Sabah Gazetesi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

•Kişisel veriler Gaziantep Sabah Gazetesi tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Gaziantep Sabah Gazetesi’nin yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Gaziantep Sabah Gazetesi bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütlmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Gaziantep Sabah Gazetesi’ne ait veya Gaziantep Sabah Gazetesi tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Gaziantep Sabah Gazetesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıylaişlenmektedir.

•Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Gaziantep Sabah Gazetesi, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Gaziantep Sabah Gazetesi, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Gaziantep Sabah Gazetesi sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Gaziantep Sabah Gazetesi sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Gaziantep Sabah Gazetesi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Gaziantep Sabah Gazetesi, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Gaziantep Sabah Gazetesi’nin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Gaziantep Sabah Gazetesi, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Gaziantep Sabah Gazetesi’nin talimatları doğrultusunda, Gaziantep Sabah Gazetesi ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

•Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Gaziantep Sabah Gazetesi sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Gaziantep Sabah Gazetesi sorumluluk üstlenemez.

•Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gaziantep Sabah Gazetesi'ne aittir. Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gaziantep Sabah Gazetesi’nde saklıdır.

•KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Gaziantep Sabah Gazetesi üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Gaziantep Sabah Gazetesi tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyetvb.) birlikte; Gaziantep Sabah Gazetesi Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak, “Kavaklık Mahallesi Kavaklık Caddesi No:6 Şahinbey /Gaziantep” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya gaziantepsabah@yahoo.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Gaziantep Sabah Gazetesi ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Gaziantep Sabah Gazetesi web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Gaziantep Sabah Gazetesi bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Son Haberler
Aykut Tuzcu'nun kitabının 2 cildi de, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Aykut Tuzcu'nun kitabının 2 cildi de, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hangar mahalli kiralama ilanı
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hangar mahalli kiralama ilanı
Beylikdüzü Belediyesi semt pazarında tezgah tahsisi yapacak
Beylikdüzü Belediyesi semt pazarında tezgah tahsisi yapacak
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
Kadın mücadelesi yepyeni bir boyuta taşındı
Kadın mücadelesi yepyeni bir boyuta taşındı
Bilinirliğimizi arttırarak daha çok insana ulaşmayı amaçlıyoruz
Bilinirliğimizi arttırarak daha çok insana ulaşmayı amaçlıyoruz
Sadece insanlar değil ülke de her gün fakirleşiyor
Sadece insanlar değil ülke de her gün fakirleşiyor
Anadolu’nun internet medyası kendi öz kaynağı ile habercilik yapıyor
Anadolu’nun internet medyası kendi öz kaynağı ile habercilik yapıyor
117 araç trafikten men edildi
117 araç trafikten men edildi
Huzur operasyonunda 170 tutuklama
Huzur operasyonunda 170 tutuklama
Gaziantep’te pes dedirten maganda dehşeti
Gaziantep’te pes dedirten maganda dehşeti
Cesedi derin dondurucuda saklanan çocuğu üşümesin diye hırkasını tabutuna sardı
Cesedi derin dondurucuda saklanan çocuğu üşümesin diye hırkasını tabutuna sardı
Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz
Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz
Gaziantepgücü’nde yeni başkan belirlendi
Gaziantepgücü’nde yeni başkan belirlendi
19 bin 902 adet kaçak ilaç ele geçirildi
19 bin 902 adet kaçak ilaç ele geçirildi
DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya: Gaziantep yönetilmiyor, idare ediliyor
DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya: Gaziantep yönetilmiyor, idare ediliyor
Pozitif ayrımcılık yaparak kız çocuklarını sektöre kazandıracağız
Pozitif ayrımcılık yaparak kız çocuklarını sektöre kazandıracağız
Onlar erken seçim derken biz seçime hazırlanıyoruz
Onlar erken seçim derken biz seçime hazırlanıyoruz
773 hayvan kurtarıldı
773 hayvan kurtarıldı
Terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Öğrenciler, doğal taş ve gümüş takılarını sergiledi
Öğrenciler, doğal taş ve gümüş takılarını sergiledi
Botanik park, pandemik çeşitleri buraya getirmiş
Botanik park, pandemik çeşitleri buraya getirmiş
Gruplar halinde çift kale maç yapıldı
Gruplar halinde çift kale maç yapıldı
Sanko Sanat Galerisinde “Zaman Sızlar” temalı resim sergisi Buhranlı dönemlerin insan üzerindeki sarsıcı etkileri anlatılıyor
Sanko Sanat Galerisinde “Zaman Sızlar” temalı resim sergisi Buhranlı dönemlerin insan üzerindeki sarsıcı etkileri anlatılıyor
Geleceğin Tasarımcıları, üretim aşamasını izledi
Geleceğin Tasarımcıları, üretim aşamasını izledi
Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, dargelirliye dağıtıldı
Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, dargelirliye dağıtıldı
Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
Bahçeşehir Koleji’nin dört öğrencisi gelecek vadediyor
Bahçeşehir Koleji’nin dört öğrencisi gelecek vadediyor
1500’e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı
1500’e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı
Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu
Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu
Şehrimizdeki 300 bin koyun açlıkla karşı karşıya
Şehrimizdeki 300 bin koyun açlıkla karşı karşıya
Gaziantep’te 9000 tane tatlı kazanç mudisi var
Gaziantep’te 9000 tane tatlı kazanç mudisi var
U19 Milli Takım Elit Tur'a yükseldi
U19 Milli Takım Elit Tur'a yükseldi
Ümit Milli Takım, Gürcistan'ı 1-0 yendi
Ümit Milli Takım, Gürcistan'ı 1-0 yendi
Okuma alışkanlığımız artıyor
Okuma alışkanlığımız artıyor
Temmuz ayında 47 dilenci yakalandı
Temmuz ayında 47 dilenci yakalandı
SMMMO’ya modern hizmet binası
SMMMO’ya modern hizmet binası
Fırıncılar tek elden denetim istiyor
Fırıncılar tek elden denetim istiyor
Türk Hava Yolları, TFF ve Spor Federasyonları ile iş birliği anlaşması imzaladı
Türk Hava Yolları, TFF ve Spor Federasyonları ile iş birliği anlaşması imzaladı
Cinayete intihar süsü verilmesi için maktulün damarları kesildi
Cinayete intihar süsü verilmesi için maktulün damarları kesildi
Kalender: Kemer sıkmaya paydos
Kalender: Kemer sıkmaya paydos
Yapışık ikizler Adana’da öldü
Yapışık ikizler Adana’da öldü
Suriyeli kaçak, on hesap makinası ve 20 saatle yakalandı
Suriyeli kaçak, on hesap makinası ve 20 saatle yakalandı
Türk-İş eylül ayı verilerini açıkladı
Türk-İş eylül ayı verilerini açıkladı
ABD'de rüşvet soruşturması
ABD'de rüşvet soruşturması
2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Simit, 4 çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak
Simit, 4 çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak
Belediyeler raporu: Hem sözde hem icraatta kadın yok
Belediyeler raporu: Hem sözde hem icraatta kadın yok
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi
ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank için toplanıyor
ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank için toplanıyor
Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Okul çağında olan 866 bin kız çocuğu eğitimin dışında
Okul çağında olan 866 bin kız çocuğu eğitimin dışında
Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek
Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek
26 ilde 365 arsa satışa çıkarıldı
26 ilde 365 arsa satışa çıkarıldı
Maltepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Maltepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurular başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurular başladı
Ehliyet ücretlerine zam geliyor
Ehliyet ücretlerine zam geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi set vermeden geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi set vermeden geçti
Veterinerlere de yıpranma payı verilmeli
Veterinerlere de yıpranma payı verilmeli
Mevcut ağaç dokusunun, yapı yapmak adına yok edilmesi kabul edilemez
Mevcut ağaç dokusunun, yapı yapmak adına yok edilmesi kabul edilemez
Ekmek satış noktaları kademeli ve planlı olarak yaygınlaştırılacak
Ekmek satış noktaları kademeli ve planlı olarak yaygınlaştırılacak
Doğa Yürüyüşü, Bisiklet ve Paten Gösterileri yapıldı
Doğa Yürüyüşü, Bisiklet ve Paten Gösterileri yapıldı
Çocuklar ve gençlere iklim krizi anlatılacak
Çocuklar ve gençlere iklim krizi anlatılacak
Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir rakamla gelinmeli
Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir rakamla gelinmeli
Ağustos’ta 2 bin 395 araç trafiğe kayıt yaptırdı
Ağustos’ta 2 bin 395 araç trafiğe kayıt yaptırdı
Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye çıkarıldı
Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye çıkarıldı
GKV’li öğretmenler Fırat’ta kürek çekti
GKV’li öğretmenler Fırat’ta kürek çekti
400 öğrenciye “İklim Krizi ve Doğa” eğitimi verildi
400 öğrenciye “İklim Krizi ve Doğa” eğitimi verildi
Bir günlük iznin ardından Kasımpaşa için topbaşı
Bir günlük iznin ardından Kasımpaşa için topbaşı
Gaziantep’te trafiğe kayıtlı araçların yüzde 75’’ten fazlasının kasko sigortası yok
Gaziantep’te trafiğe kayıtlı araçların yüzde 75’’ten fazlasının kasko sigortası yok