Türkiye aşı konusunda olduğu gibi aşılama programında da geç kalmaktadır

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), aşı ve aşılama ile ilgili yeni gelişmeler üzerine bir değerlendirme yaptı.

artıgerçek > Sağlık - 15 Ocak 2021

Aşı çalışmalarında emeği geçenleri kutlayarak açıklamasına başlayan TTB-UDEK, aşı sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizde Covid-19 aşıları ve aşılama süreci ile ilgili belirsizlik halen sürmektedir. TTB-UDEK Covid-19 Aşı Çalışma Grubu olarak konuya ilişkin saptama ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Katkı veren uzmanlık derneklerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. 

"COVID-19 küresel salgınının ortadan kaldırılması için en etkili mücadele aracı olan aşı, birçok bilim insanının ve araştırma kuruluşunun katkılarıyla, büyük bir kamusal destekle elde edildi" diyen TTB-UDEK, şöyle devam etti: "Bu süreçte uluslararası işbirliğinin başarılı örnekleri yaşama geçirildi. İnsanlığın yaşadığı bu büyük felakete bu denli hızlı ve etkili bir yanıt vermesinde emeği geçenleri yürekten kutluyor; emek ve üretimlerinin değerini biliyoruz."  

Aşı ve aşılamanın yoğun olarak kamuoyunun gündeminde olduğu belirtilen açıklamada, "Her gün yeni bilgilerle ve yeni gelişmelerle karşı karşıya kalıyor; önceden yaptığımız değerlendirmeleri gözden geçirmeye mecbur kalıyoruz. Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), tıp alanındaki uzmanlık derneklerinin oluşturduğu ve evrensel tıp bilgisine en yetkin düzeyde sahip olan uzmanları bünyesinde barındıran bir oluşum olarak yaşanan süreçte bilgi paylaşma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini düşünmektedir" denildi. 

TTB-UDEK'in aşı ve aşılama sürecine ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Güven sorunu

"Gerek salgın sürecinde gerekse aşı konusunda en önemli sorun bilgi kirliliği ve bunun yol açtığı güven sorunudur. Salgının önlenmesi, geçerli önlemlerin yanı sıra ancak yaygın aşılama ile mümkün olacaktır ve bunun için tüm toplumun desteği şarttır. Salgın boyunca toplumu bilgilendirme açısından yapılan yanlışlar toplumda ciddi bir güvensizliğe yol açmıştır. Bu güven bunalımının etkileri aşılama sürecini de olumsuz etkileyebilecektir.

'Faz 3 çalışması tamamlanmamıştır'

"24 Aralık 2020 Perşembe günü Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu toplantısı sonrasında ülkemizde yürütülen bir faz 3 aşı çalışmasının ara sonuçlarının toplumla paylaşılma biçimi bu nedenle çok önemlidir. Sayın Sağlık Bakanı`nın sunumu ile, araştırmayı denetleyen yapıların bir ara değerlendirme isteği sonrasında elde edilen faz 3 verilerini toplum ile paylaşırken, bahse konu olan aşı çalışmasının tamamen tamamlandığı şeklinde bir algı oluşmuştur.  Oysa, araştırmanın sunulan aşamasında, henüz araştırma protokolünde belirtilen rakamlara ulaşılmamış ve faz 3 çalışması tamamlanmamıştır. Konunun ayrıntıları ile ilgili daha sonra başka açıklamalar söz konusu olabilir, ancak TTB-UDEK aşı hakkında topluma yapılan ve yapılacak tüm bilgilendirmeleri yakından izlemek ve gerektiğinde yanlış yönlendirmeler konusunda kamuoyunu uyarmak ödevini eksiksiz yerine getirecektir. Bu nedenle, 24 Aralık’ta yapılan açıklamanın henüz tamamlanmamış, hedeflenen sayılara henüz ulaşılmamış bir çalışmanın verilerine dayandığını, bu açıklama ile yürütülmekte olan bu aşı çalışmasının yanı sıra olası yerli/yabancı diğer aşı çalışmalarının da Helsinki Bildirgesi gereğince zarara uğrayacağını, toplumda yanlış bir algı oluşacağını vurgulamak isteriz. Bu değerlendirme söz konusu aşının etkisiz olduğu ya da güvenilir olmadığı anlamına gelmemektedir. Araştırma ile ilgili gerekli bilimsel süreçler tamamlandığında her bir bireyin aşı olmasının değeri açıktır.

'Türkiye geç kalmakta'

"Türkiye aşı temini konusunda olduğu gibi, aşılama programının toplumla paylaşılması ve bu süreçte toplumun desteğinin sağlanması bakımından da geç kalmaktadır. Pek çok ülke aşılama programını, öncelikleri ve zaman çizelgesini toplumla paylaşmakta ve toplumu büyük bir uyum ve bilinç gerektiren bu sürece katılmaya hazırlamaktadır. Ülkemizde ise henüz böyle bir program açıklanmamıştır. Bunun için aşının gelmesini beklemek önemli bir zamanı boşa harcamak olacaktır. Bu nedenle UDEK, sağlık otoritesinden varsa mevcut programı hızla toplumla paylaşmasını beklemektedir. Bünyesinde bu konuda bilgisiyle destek olabilecek çok sayıda uzmanlık derneği barındıran UDEK, doğru verilere erişim sağlanması halinde, bu alanda yetkin uzman desteği de sağlayabilir; ya da en azından hazırlanmış plan konusunda görüş bildirebilir.

'Geniş ölçekli aşılama şart'

"COVID-19 salgınının önlenmesi için ve bu süreçte her bir bireyin sağlık hakkının korunması için toplumda geniş ölçekli bir aşılama çalışması yürütmek şarttır. Bu süreci doğru yönetmek ve sonuç elde etmek sağlık otoritesinin ödevi ve kamusal bir yükümlülüktür. Aşılama sürecinde adil, dürüst ve hesap verebilir tutumlar benimsenmelidir. UDEK sürecin bu değerlere dayanılarak yönetilebilmesi için gereksinimi olan herkesin, adil bir önceliklendirme çerçevesinde bilimsel gerekler dışında ayrım gözetmeksizin, ücretsiz olarak, kalite farkı olmaksızın, etkili bir aşıya, makul zamanda ve uygun koşullarda ulaşmasının sağlanmasını gerektiğini vurgular.

'Süreç şeffaf olmalı'

"Süreç büyük bir şeffaflıkla toplumla paylaşılmalı, yetkin bilimsel çevrelerin görüşleri dikkate alınmalıdır. Aşılama oranları, kimlerin, hangi ilkeye dayanarak aşıya erişebildikleri, etkililik verileri, yan etki bildirimleri, olası istenmeyen durumlara kimler tarafından, nasıl müdahale edildiği ve nasıl tazmin edildiği dikkatle izlenmelidir. Aşılama sürecinin başarı ölçütleri en baştan ortaya konulmalıdır. UDEK bu şartların sağlanması durumunda, sürecin izlenmesi ve yönlendirilmesinde görev üstlenebilir. Çatısı altındaki uzmanlık dernekleri aracılığıyla, toplumda aşı konusunda bilinçlenmeyi arttırıcı faaliyetlerde bulunabilir. Akademik destek sağlayabilir; doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olma işlevini üstlenebilir.

"UDEK bileşenleri olarak  COVİD-19 aşılama sürecini izlemeye ve süreçte edindiğimiz bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz. Uzmanlık dernekleri ile  işbirliğinin, aşılar ve aşılama ile ilgili bilimsel dayanağın ve halkın güven duygusunun sağlanmasında  için önemli olduğu açıktır. Sürecin doğru yürütülmesi için uzmanlık alanlarımızla ilgili her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu yetkililere  ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz."

Açıklamada imzası olan uzmanlık dernekleri şöyle:

TTB-UDEK

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Toraks Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği 

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
'Fast food, çocuklarda demir eksikliğine neden oluyor'
'Fast food, çocuklarda demir eksikliğine neden oluyor'
'Karadeniz mutasyonu' için bilimsel araştırma başlatıldı
'Karadeniz mutasyonu' için bilimsel araştırma başlatıldı
'Çocuklarda MIS-C’ye bağlı ölümcül vakalar görülmeye başladı'
'Çocuklarda MIS-C’ye bağlı ölümcül vakalar görülmeye başladı'
Tek doz CoronaVac aşısı yüzde 77,5 antikor oluşturuyor
Tek doz CoronaVac aşısı yüzde 77,5 antikor oluşturuyor
Virüsün hayatımızdan çıkacağı günler yakın
Virüsün hayatımızdan çıkacağı günler yakın
Etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklanan Sinovac aşısının en sık görülen yan etkileri neler?
Etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklanan Sinovac aşısının en sık görülen yan etkileri neler?
Vitaminler sadece eczane kanalıyla satılmalı
Vitaminler sadece eczane kanalıyla satılmalı
Tek doz aşı sonuçları dahi umutları artırdı
Tek doz aşı sonuçları dahi umutları artırdı
Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'Kısıtlamalar geri gelebilir'
Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'Kısıtlamalar geri gelebilir'
11.837 vaka, 668 hasta, 68 ölüm
11.837 vaka, 668 hasta, 68 ölüm
30 yıl içerisinde dört kişiden birinde işitme kaybı görülecek
30 yıl içerisinde dört kişiden birinde işitme kaybı görülecek
Ağız kokusuna karşı 7 etkili önlem
Ağız kokusuna karşı 7 etkili önlem
“Akraba evliliği en büyük etken”
“Akraba evliliği en büyük etken”
Nedeni bilinmeyen ağır Covid-19 vakalarının şifresi 'lektin proteini'nde olabilir
Nedeni bilinmeyen ağır Covid-19 vakalarının şifresi 'lektin proteini'nde olabilir
"Türkiye'de 6 milyon kişide nadir bir hastalık olduğu tahmin ediliyor"
"Türkiye'de 6 milyon kişide nadir bir hastalık olduğu tahmin ediliyor"
Şeker hastalığı ilerleyen dönemde böbrek nakline götürüyor
Şeker hastalığı ilerleyen dönemde böbrek nakline götürüyor
TTB: Mutant virüs oranlarında ciddi bir artış var
TTB: Mutant virüs oranlarında ciddi bir artış var
9.193 vaka, 621 hasta, 71 ölüm
9.193 vaka, 621 hasta, 71 ölüm
Koronavirüs sürecinde 'siberkondri' arttı
Koronavirüs sürecinde 'siberkondri' arttı
Ses ve öksürük analizi ile koronavirüs tanısı koyulabilecek
Ses ve öksürük analizi ile koronavirüs tanısı koyulabilecek
D Vitamini, kanser metastazını önlüyor
D Vitamini, kanser metastazını önlüyor
 Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
 Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Uyuz vakaları tedavi edilmezse salgına dönüşebilir
Uyuz vakaları tedavi edilmezse salgına dönüşebilir
Çocuklardan, evdeki erişkinlere virüsün bulaşma ihtimali çok düşük
Çocuklardan, evdeki erişkinlere virüsün bulaşma ihtimali çok düşük
Mutasyonda yol ayrımındayız
Mutasyonda yol ayrımındayız
Toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan normalleşme olmaz
Toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan normalleşme olmaz
Covid-19 tedavisinde semptomatik tedavi önemli
Covid-19 tedavisinde semptomatik tedavi önemli
75 kişi daha hayatını kaybetti
75 kişi daha hayatını kaybetti
Son 24 saatte 101 bin test yapıldı, vaka sayısı 7 binin altına indi
Son 24 saatte 101 bin test yapıldı, vaka sayısı 7 binin altına indi
7.857 vaka, 635 hasta, 80 ölüm
7.857 vaka, 635 hasta, 80 ölüm
Rusya'da insana geçen ilk H5N8 türü
Rusya'da insana geçen ilk H5N8 türü
Pfizer/BionTech aşısı Covid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Pfizer/BionTech aşısı Covid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
"Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir"
"Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir"
Kanser düşmanı 10 besin
Kanser düşmanı 10 besin
İki Coronavirus türünden gelen bir Coronavirus melezi keşfedildi
İki Coronavirus türünden gelen bir Coronavirus melezi keşfedildi
83 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi
83 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi
Mevsimsel alerjiyi, koronavirüs ile karıştırmayın
Mevsimsel alerjiyi, koronavirüs ile karıştırmayın
86 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 325 yeni 'vaka' tespit edildi
86 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 325 yeni 'vaka' tespit edildi
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
7.906 vaka, 658 hasta, 90 ölüm
7.906 vaka, 658 hasta, 90 ölüm
Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek
Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek
TTB: Virüsün varyantları giderek yayılıyor
TTB: Virüsün varyantları giderek yayılıyor
BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili
BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili
Türkiye'de toplam Coronavirus vaka sayısı 2 buçuk milyonu aştı
Türkiye'de toplam Coronavirus vaka sayısı 2 buçuk milyonu aştı
Koronavirüsü atlatanlar için 10 besin önerisi
Koronavirüsü atlatanlar için 10 besin önerisi
Mevcut mutasyounun 7 farklı mutasyonu tespit edildi
Mevcut mutasyounun 7 farklı mutasyonu tespit edildi
"1 hekimden aynı anda 2 kişiye aşı yapması isteniyor"
"1 hekimden aynı anda 2 kişiye aşı yapması isteniyor"
Önlemler gevşetilirse 3. dalga uzak değil
Önlemler gevşetilirse 3. dalga uzak değil