Temel insan haklarındaki kötüleşme devam etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'nu açıkladı.

bianet > Güncel - 20 Ekim 2021

AB, temel haklar, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü alanlarındaki kötüleşmenin devam ettiği ve Türkiye’nin endişeleri gideremediğini belirtti, AİHM’nin Demirtaş ve Kavala kararlarını hatırlattı.

AB Komisyonu, "Raporun yazıldığı dönemde, AB'ye katılım hedefine ilişkin kararlılığına karşın Türkiye hükümeti, bu kötüye gidişi geriye çevirmedi. AB'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi ve temel haklarda devam eden kötüleşmeye ilişkin ciddi kaygılarına yanıt verilmedi. Birçok alanda geriye gidiş yaşandı" dedi.

Komisyon, Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler olduğu, raporlama döneminde demokratik gerileme ve derin siyasi kutuplaşmanın devam ettiği, sivil toplumun sürekli bir baskıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

AB Genel İşler Konseyi'nin 2019 Haziranında aldığı kararla Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin durma noktasına geldiğini ve hiçbir müzakere başlığının açılmayacağını hatırlatan Komisyon, AB'nin Türkiye ile "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" bir şekilde çalışmaya devam etmek niyetinde olduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve adaylık başvurusunda bulunan Bosna Hersek ve Kosova'ya ilişkin son değerlendirmelerin yer aldığı ülke raporları 2016 yılına kadar "İlerleme Raporu" başlığıyla yayınlanıyordu.

Ülke raporları Haziran 2020-Haziran 2021 döneminde siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeler ile 35 müzakere başlığında gösterdikleri performansları ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Komisyonun 128 sayfalık Türkiye raporunda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

İnsan hakları

Temel insan haklarındaki kötüleşme devam etti.

Olağanüstü hal zamanında getirilen önlemlerin büyük çoğunluğu hala uygulamada.

İşkence ve kötü muameleye ilişkin inandırıcı ve ciddi iddialar bildirilmeye devam edildi. Raporlara göre, işkence ve kötü muamele gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde ve gayri resmi gözaltı yerlerinin yanı sıra sokaklarda, çoğunlukla gösteriler ve toplantılar sırasında meydana geldi. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde kötü muamele ve aşırı güç kullanımı yaşandı.

Kısıtlayıcı önlemler, sivil toplumun özgürlüklerini kullanmasında geriye gidişe neden oldu.

İfade ve toplanma özgürlüğü de bu dönemde geriledi.

Kadın ve LGBTİ+ hakları

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kaygıları pekiştirdi.

Cinsel şiddet, ayrımcılık, azınlıklara ve özellikle LGBTİ+ kişilere karşı nefret söylemi hala ciddi bir endişe konusu.

Basın özgürlüğü

Genel olarak, tahminen 60'a yakın gazeteci cezaevinde.

2020'de en az 48 gazeteci gözaltına alındı ve 23 gazeteci toplam 103 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2021 Ocak ayı itibariyle, son 2,5 yılda en az 353 gazeteci kovuşturuldu.

2020'de en az 53 gazeteciye dava açıldı. Yaptıkları işten dolayı gazetecilere tehdit ve fiziki saldırı devam etti.

Sivil toplum kuruluşlarına göre, 2021'in ilk haftalarında 5 muhalif gazeteci fiziki saldırıya uğradı.

Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, akademisyenler, insan hakları aktivistleri ve eleştirel seslere dönük geniş kısıtlamalar özgürlüklerini kullanmalarında olumsuz etki yaptı ve onları otosansüre yönlendirdi.

Yargı: Demirtaş ve Kavala hatırlatması

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında olduğu gibi Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesi yargının uluslararası ve Avrupa standartlarına olan bağlılığına ilişkin endişeleri artırdı.

Yargı sisteminde 2016'dan beri gözlenen ciddi gerileme devam ediyor.

Yargı bağımsızlığının sistemik eksikliği ve hakim ile savcılara dönük baskılardan kaynaklanan endişeler devam ediyor.

Yeni insan hakları eylem planı bazı olumlu adımları öngörse de yargının bağımsızlığından kaynaklanan temel eksiklikleri ortadan kaldıracak adımları içermiyor.

Kürt sorunu

Barışçı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma yolunda inandırıcı siyasi bir sürece yeniden başlanması yönünde gelişmeler bulunmamaktadır.

Aralarında milletvekillerinde olduğu 4 bine yakın HDP üyesi ve yetkilisi cezaevinde kalmaya devam etti ve ayrıca Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasını isteyen iddianameyi kabul etti.

Muhalefete baskı

Muhalefet partilerinin belediye başkalarına dönük baskıların sürmesi yerel demokrasiye daha da zayıflattı. Muhalafet belediye başkanları idari ve yargısal soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Cumhurbaşkanlığı sistemi, tek bir makamda aşırı yetki toplanmasına karşı koruma sağlamak ve yargının bağımsızlığını sağlamak için gerekli olan denge ve denetleme mekanizmalarını eksikliği ile tanımlanmaya devam etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet organlarının ve devlet idaresinin işletilmesini olumsuz etkiledi ve kamu yönetiminin siyasileşmesine yol açtı.

Etkin bir denge ve denetleme mekanizmasının olmaması yürütme organının demokratik hesap verebilirliğini seçimlerle sınırlı bıraktı. Rapor dönemi boyunca, Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'nı 2 kere değiştirdi.

"Meclis zayıfladı"

Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanlığı karar ve kararnamelerinin çok aşırı kullanımı nedeniyle Meclisin yasal fonksiyonlarını zayıflattı.

Rapor döneminde, Meclis 821 yasa teklifinden 61 tanesini onayladı. Aynı dönemde sosyo-ekonomik politikalar gibi Cumhurbaşkanı kararnamesi alanlarına girmeyen konular da dahil olmak üzere 77 kararname yayımlandı. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma sürecinde de Meclis'in dahli olmadı.

Yolsuzlukla mücadele

Raporlama döneminde yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme sağlanmadı. Türkiye, uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde oluşturmak durumunda olduğu kurumlar konusunda adım atmadı.

Yasal boşluklar ve kurumsal mimari, yolsuzluk dosyalarının soruşturulması ve kovuşturulması süreçlerinin siyasi etki altında kalmasına yol açtı.

Dış politika

Türkiye'nin iddialı dış politikası, Kafkasya, Suriye ve Irak gibi bölgelerde AB'nin politik öncelikleriyle karşı karşıya gelmeye devam etti.

Türkiye'nin AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına (CFSP) uyum oranı yüzde 14'te kaldı.

Türkiye'nin askeri destek vermesi, sahada asker bulundurması ve AB'nin İrini operasyonuna karşı çıkması Libya'da karşıt yaklaşımların çıkmasına neden oldu.

Göç ve mülteci politikası

Raporda Türkiye'nin göç ve sığınma politikası konusunda bir miktar ilerleme kaydettiği aktarılarak, 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye mutabakatının sonuç vermeye devam ettiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz güzergahı boyunca göç akışını etkin biçimde yönetmekte kilit rol oynamayı sürdürdüğü tespiti yapıldı.

İklim krizi

Komisyon, raporda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını yürürlüğe sokmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği alanında bir miktar hazırlıklı olduğu belirtilen raporda, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması, atık yönetim kapasitesi, atık su arıtımı ve mevzuat uyumu gibi alanlarda ilerleme gösterdiği ifade edildi.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa dernekleri ile buluştu
Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa dernekleri ile buluştu
Fırsatçılara göz açtırılmamalı, yumurtayı da mı dolarla alıyoruz
Fırsatçılara göz açtırılmamalı, yumurtayı da mı dolarla alıyoruz
Kalitesiz kömür, insanları da kenti de zehirliyor
Kalitesiz kömür, insanları da kenti de zehirliyor
Hepimize biçilen rol, ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olmak
Hepimize biçilen rol, ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olmak
Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz
Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz
Çekici şoförü genç katledildi
Çekici şoförü genç katledildi
Trafik cezalarında büyük artış
Trafik cezalarında büyük artış
TTB İkinci Başkanı: “Tıbbı malzemeleri temin edemiyoruz”
TTB İkinci Başkanı: “Tıbbı malzemeleri temin edemiyoruz”
Son bir yılda kiralar yüzde 65 arttı, kiracılar ödemekte zorlanıyor
Son bir yılda kiralar yüzde 65 arttı, kiracılar ödemekte zorlanıyor
Üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi
Üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi
Çamaşır makinası hırsızları yakalandı
Çamaşır makinası hırsızları yakalandı
Zemine çakılan işçi hastanede can verdi
Zemine çakılan işçi hastanede can verdi
Cani baba hakkındaki iddianamede şoke eden detaylar... “Alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs”
Cani baba hakkındaki iddianamede şoke eden detaylar... “Alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs”
Avrupa Birliği’nin kararlarını tanımıyoruz
Avrupa Birliği’nin kararlarını tanımıyoruz
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
20 yıllık araba 165 bin liradan satışa çıktı
20 yıllık araba 165 bin liradan satışa çıktı
100. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlenecek
100. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlenecek
Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı
Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı
Amazon'un internet servisleri çöktü
Amazon'un internet servisleri çöktü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Son 24 saatte 22 bin 687 vaka, 198 ölüm
Son 24 saatte 22 bin 687 vaka, 198 ölüm
49 bin 500 makaron ele geçirildi
49 bin 500 makaron ele geçirildi
Doların artması piyasayı kilitledi, birçok esnaf icralık durumda
Doların artması piyasayı kilitledi, birçok esnaf icralık durumda
İnşaat mühendisleri, şimdiye kadar görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıya
İnşaat mühendisleri, şimdiye kadar görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıya
Sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösterin
Sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösterin
İsteriz ki süt fiyatları artmasın insanların alım gücü düşmesin
İsteriz ki süt fiyatları artmasın insanların alım gücü düşmesin
İnsanların mutlu olacağı bir rakam bekliyoruz
İnsanların mutlu olacağı bir rakam bekliyoruz
Üretimde kalite ve sürekliliği sağlamak için aktif rol ve görev üstleneceğiz
Üretimde kalite ve sürekliliği sağlamak için aktif rol ve görev üstleneceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te
Yıl sonunda 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı umuyoruz
Yıl sonunda 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı umuyoruz
Küçük desteklerle gelen sonuçları gördük
Küçük desteklerle gelen sonuçları gördük
Zeytini yolculuğu gözlemleniyor
Zeytini yolculuğu gözlemleniyor
Dünya Sivil Havacılık Günü Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kutlandı
Dünya Sivil Havacılık Günü Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kutlandı
Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmaları sürüyor
Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmaları sürüyor
Yasadışı bahis operasyonunda 10 gözaltı
Yasadışı bahis operasyonunda 10 gözaltı
Ürettiğim cihazlara Pakistan Hindistan ve İsrail’den talep var”
Ürettiğim cihazlara Pakistan Hindistan ve İsrail’den talep var”
5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı
5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı
AKP'li Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır
AKP'li Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır
Kümülatif artışın 2. altı ayın birikimli toplamı
Kümülatif artışın 2. altı ayın birikimli toplamı
Atık eşyalardan çeyiz yapıyorlar
Atık eşyalardan çeyiz yapıyorlar
Şasi numarası değiştirilmiş 14 araca el konuldu
Şasi numarası değiştirilmiş 14 araca el konuldu
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Baş: 4 bin yıldır yetiştirilen buğdayı üretemeyecek duruma geldik
Baş: 4 bin yıldır yetiştirilen buğdayı üretemeyecek duruma geldik
Öğretmenler, geçim kaygısı ile Gaziantep’e gelmek istemiyor
Öğretmenler, geçim kaygısı ile Gaziantep’e gelmek istemiyor
GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Bu uygulama bardağı taşıran son damla oldu
Bu uygulama bardağı taşıran son damla oldu
Hayırseverler üzerinden kendinize gelecek devşirmeyi bırakın
Hayırseverler üzerinden kendinize gelecek devşirmeyi bırakın