Sanayimizin sorunlarına ortak çözümler bulunması sağlanacak

Gaziantep Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İstanbul’da ortak meclis toplantısı yaptı.

Haber Merkezi > Güncel - 28 Kasım 2021

İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından iki kurum arasında İSO-GSO Veri Paylaşım ve Erişimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayi odaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Zor bir pandemi sürecinden geçtiğimiz bu dönemde, aşılamanın yaygınlaşmasıyla İSO Meclisiyle ortak toplantı yapabilmekteyiz. Aşılama, maske, mesafe, temizlik kuralıyla pandeminin en kısa zamanda ülkemizde sıfırlanmasını ümit ediyorum. Sanayi Odaları arasında ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Meclislerimizin bir araya gelmesi sanayimizin sorunlarına ortak çözümler bulunmasını sağlayacaktır.”

“Üretim Hayatımızın ve Sanayimizin Sorunlarına Çözüm Ararken Odalar Arasında İşbirliği ve Sinerjiler Yaratmanın Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen Ortak Meclis Toplantısı’na GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSO ve İSO Meclis Üyeleri katıldı. Sanayicilerin, iş dünyasının ve sektörlerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında iki kurum arasında yapılacak iş birlikleri, ülke ekonomisinin geleceği, gündemdeki konular, iki oda tarafından yürütülen çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği toplantının ardından İSO ve GSO arasında web tabanlı bir yazılım platformu olan “Sanayiden Sanayiye” projesine yönelik protokol de imzalandı. Bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama olan platformun üyelerin birbirlerini tanımalarına ve ticaret ve iş birliği imkanlarının artmasına önemli katkıda bulunması hedefleniyor. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ortak Meclis Toplantısı’ndaki konuşmasında Türkiye ekonomisinde faiz, kur ve enflasyon üçgeninde bir sıkışma yaşandığına ve bunun aşılması gerektiğine dikkat çekerek “Özellikle iç piyasaya üretim yapan ve hammaddeyi dışarıdan alan firmalarımız kur baskısı karşısında büyük güçlük yaşıyor. Kur artışları zarara neden olurken, üretici fiyatlandırma yapamıyor. Bu noktada, üretim ve ihracata dayalı üretim ile cari dengenin sağlanması konusunda tüm risklere rağmen büyük bir mücadele veriliyor ama kurdaki yükseliş ve dalgalanmalar enflasyonu tetikliyor. İhracatı artıralım derken enflasyonist bir döngünün içerisine girmekten de uzak durmamız gerekiyor. Altını çizmek isterim ki, sanayimizin sürdürülebilirliği için kur, faiz ve enflasyon dengesiyle birlikte; öngörülebilirlik, istikrar ve güven ortamını ivedilikle tesis etmek zorundayız” dedi.

"İSO ile çocuklarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayabiliriz"

Ünverdi, İstanbul ve Gaziantep’in geçici koruma altındaki Suriyelilerin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerin başında geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sosyal barışın devamı için ekonomiye entegre olmaları gerekiyor. Kalkınmanın, gelişmenin ve her alanda büyümenin temelinde de eğitimin olduğuna inanıyoruz. Mesleki eğitim meselesini memleket meselesi olarak görüyoruz. İSO’nun eğitim konusundaki çalışmalarını da takdirlere takip ettiğimizi de belirtmek isterim. Ortak projelerle, çocuklarımızı doğru yönlendirerek meslek sahibi olmalarını sağlayabiliriz. Bu ülkenin sadece doktora, mühendise ihtiyacı yok. Makine ustasına, kaynakçıya, yetişmiş ustabaşına da ihtiyacı var. Diplomalı işsizler yerine mavi yakalı gençler yetişsin istiyoruz. Bu nedenle, mesleki eğitim konusunda yurt genelinde bir seferberlik başlasın istiyoruz.”

Yeniliklere entegre olup kendimizi geleceğe hazırlamak zorundayız"

Sanayiciler olarak mevcut sorunlarla boğuşurken, değişen dünya konjonktüründe büyük bir yol ayrımının farkında olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünverdi, tüm dünyanın içinden geçtiği bu dönemin farklı fraksiyonları ve kendine özgü koşulları olduğunu söyledi. Gaziantep Sanayi Odası olarak değişen ve dönüşen koşullara ve yeni dünya düzenine göre çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ünverdi, “Üretimde teknolojinin çok daha ön plana çıktığı, dijitalleşmenin tüm süreçlerde yer aldığı ve doğaya duyarlı üretimlerin kabul gördüğü bir ekosistem bizi bekliyor. Yeniliklere entegre olup kendimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bizleri İstanbul'da çok iyi ağırlayan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve Meclis Üyelerine iş birlikleri, destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha güzel günlere kavuşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasının başında Türkiye’nin 2021 yılını oldukça hareketli ve endişeli bir ekonomik atmosferde kapatmaya hazırlandığına, kur ve enflasyonda yaşanan ürkütücü sıcak gelişmelerin ekonomi gündeminin diğer tüm başlıklarını gölgede bıraktığına dikkat çekti. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammaddeden lojistik ve finansmana kadar, üretim süreci için gerekli olan tedarik zincirlerindeki aksamalar ve hammadde maliyetlerindeki yükselişlerin üretimin üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çeken Bahçıvan “Kurlardaki ucu açık yüksek tansiyon, nereye kadar gideceğini bilemediğimiz bir belirsizlik ortamı oluştururken, bu ortamın neden olduğu finansal riskler adeta bir kısır döngü haline gelmiş bulunuyor. Girdilerin büyük ölçüde döviz kurları ile fiyatlandığı ülkemizde sanayici maliyet hesabı yapamıyor ve geleceği öngöremiyor. Bu durum, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılara yol açabilecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

Pandemi sonrası Türkiye’ye lehine ilave bir tedarik talebinin geldiği, ihracatın hızla arttığı ve sanayicilerin yeni kapasite yatırımlarına hazırlanıp hız verdiği bir ortamda öngörülebilirlik konusunda bu denli sıkıntı yaşamanın sanayicileri üzdüğünü vurgulayan Bahçıvan, “Zira reel sektörümüzün yüksek yatırım iştahının korunabilmesi için her şeyden önce öngörülebilir bir fiyatlama ortamının sağlanması, risk priminin makul seviyelere indirilmesi gerekiyor. Ayrıca son günlerde Türk Eximbank’ın, Merkez Bankası kaynaklı fon akışlarında oluşan ani kısıtlamalar da ihracatçı sanayicilerimizin kredi kalitesini olumsuz etkiliyor. Sanayicilerin beklenti oluşturmakta bir hayli zorlandığı bu ortamda iş yapabilme ve risk yönetebilme yetkinliği de azalıyor. Özellikle geçmişin yüksek enflasyon dönemlerini yaşamayan, son 20 yılda göreli finansal istikrar ortamında iş yapmaya alışık olan yönetici ve çalışanların değişen koşullara uyumunun artırılması ve belirsizlik altında iş yapma becerilerinin güçlendirilmesi gerektiğini hissediyoruz. Tüm iş sahiplerinin ve sanayicilerin bu konuda çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayiciler için ihracatın her zaman önemli olduğuna da değinen Bahçıvan, son dönemde hükümet yetkililerinin de ihracata dayalı büyüme fırsatlarına daha fazla vurgu yaptığını gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bugün 200’den fazla ülkeye, tekstilden otomotive, demir çelikten kimyasallara kadar pek çok üründe ihracat yapabilme kapasitesine sahip. Ancak bu başarıya rağmen ihracat/GSYH oranlarımızın diğer ülkelere göre çok da yüksek olmadığını görüyoruz. Dünya Bankası verilerine göre ülkemizde mal ve hizmet ihracatının GSYH’ya oranı yüzde 28,6 iken, bu oran Almanya’da yüzde 43,4, Güney Kore’de yüzde 36,9, Macaristan’da yüzde 79,7, Polonya’da yüzde 55,6, Tayland’da yüzde 51,4 ile çok daha yüksek bir orana sahip. Yine ihracat performansı açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer gösterge de yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payıdır. Örneğin, dünyada ortalama yüzde 21 olan bu pay ülkemizde ise yüzde 3 ile oldukça sınırlı bir paya sahip. Bu veriler de açıkça gösteriyor ki mevcut potansiyelimize bel bağlamanın ötesine geçerek yüksek katma değer, yüksek teknoloji ağırlıklı bir üretim yapısını gerçek bir başarı için hedeflemek zorundayız. Zira bugün hala büyük ölçüde geçmişin rekabet unsurlarına dayanan üretim yapımızla ancak kısa vadeli başarı elde edebiliriz. Uzun vadeli başarılar için ise yeşil dönüşüm, dijitalleşme, beşeri sermaye, verimlilik gibi pek çok boyutu olan alanlarda ilerleme ve gelişmek sağlamak durumundayız.”

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu, en çok mülteciye sahip şehirlerin başında ise İstanbul ve Gaziantep’in geldiğini söyleyen İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, “Bu yüke karşı, biz sanayiciler olarak iş gücünün dönüşümü, gençlerin istihdamı ve yetkinlik kazanmasını da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İSO olarak mesleki eğitim alanında yaptığımız faaliyetler, son zamanlarda meyvelerini veriyor. Upskilling yani değişen dünyaya uyum için mesleki, davranışsal ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması konusundaki deneyimimizi GSO Mesleki Eğitim Merkezi çatısı altında iş birliğine dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Veri paylaşım ve erişimi için iş birliği protokolü imzalandı

GSO-İSO Ortak Meclis Toplantısı’nın ardından Gaziantep Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası üyelerinin verilerinin karşılıklı olarak paylaşımı ile bu verilerin web tabanlı bir yazılım platformu üzerinden kayıtlı kullanıcının erişimine sunulmasının sağlanması amacıyla İSO-GSO Veri Paylaşım ve Erişimi İşbirliği Protokolü imzalandı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan protokol ile her iki oda üyeleri arasındaki ticaret potansiyelinin artırılarak ticari iş birliklerin oluşturulması hedefleniyor.

GSO-İSO Ortak Meclis Toplantısı, iki odanın Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Başkanlarının karşılıklı hediye takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Kadınlar hep yüksekten düşüyor, acaba neden?
Kadınlar hep yüksekten düşüyor, acaba neden?
860 konutun kura çekilişi yapıldı
860 konutun kura çekilişi yapıldı
Gaziantep’te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu
Gaziantep’te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu
Yollar buz tuttu, vatandaş kendi imkanlarıyla işlerini yürütüyor
Yollar buz tuttu, vatandaş kendi imkanlarıyla işlerini yürütüyor
Büyükşehir, 161 araç ve 600 personelle yolları temizliyor
Büyükşehir, 161 araç ve 600 personelle yolları temizliyor
Gastronomi Turizmi Derneği New York'da Türk Mutfağını tanıttı
Gastronomi Turizmi Derneği New York'da Türk Mutfağını tanıttı
TÜİK Başkanı, “84 milyonun hakkını yemiş olurum” diyerek affını istedi
TÜİK Başkanı, “84 milyonun hakkını yemiş olurum” diyerek affını istedi
25 fabrika işçisini kraathaneye bırakıp kaçtı
25 fabrika işçisini kraathaneye bırakıp kaçtı
Ambulans uçakla Mersin’e götürülen bebeğin durumu iyi
Ambulans uçakla Mersin’e götürülen bebeğin durumu iyi
Traktörüyle caddedeki karları temizledi
Traktörüyle caddedeki karları temizledi
Kar yağışı sonrası aç kalan sokak hayvanlarına çocuklar sahip çıktı
Kar yağışı sonrası aç kalan sokak hayvanlarına çocuklar sahip çıktı
İslahiye’de çatılar çöktü
İslahiye’de çatılar çöktü
Hasta taşıyan otomobil kara saplandı
Hasta taşıyan otomobil kara saplandı
Şahin, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu’ndaydı
Şahin, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu’ndaydı
Gaziantep’te hayat durdu, insanlar donma tehlikesi geçirdi
Gaziantep’te hayat durdu, insanlar donma tehlikesi geçirdi
Gaziantep dışına araçla seyahat yasaklandı
Gaziantep dışına araçla seyahat yasaklandı
Esnafımıza maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz
Esnafımıza maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz
Ahır ve çadırlar çöktü, onlarca hayvan telef oldu
Ahır ve çadırlar çöktü, onlarca hayvan telef oldu
Vatandaşlar mahsur kaldı
Vatandaşlar mahsur kaldı
6 aylık bebeğimle 13 saattir mahsur kaldık
6 aylık bebeğimle 13 saattir mahsur kaldık
“Adeta kabus yaşadık”
“Adeta kabus yaşadık”
“Binlerce insan saatlerce yollarda aç, susuz kaldı”
“Binlerce insan saatlerce yollarda aç, susuz kaldı”
Vatandaşlar evine yürüyerek ulaştı
Vatandaşlar evine yürüyerek ulaştı
12 ahırın çatısı ve çadırlar çöktü
12 ahırın çatısı ve çadırlar çöktü
CHP, aynı CHP
CHP, aynı CHP
5 arazi aracı hastanelere hasta nakli için seferber edildi
5 arazi aracı hastanelere hasta nakli için seferber edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca devreye polisler girdi
Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca devreye polisler girdi
Ulaşıma kapanan otoyolda tırların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi
Ulaşıma kapanan otoyolda tırların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi
Karla mücadele, Afet Koordinasyon Merkezi’nden anında takip ediliyor
Karla mücadele, Afet Koordinasyon Merkezi’nden anında takip ediliyor
Araban’da mahsur kalanlar kurtarıldı
Araban’da mahsur kalanlar kurtarıldı
Kızılay, kumanya dağıttı
Kızılay, kumanya dağıttı
Petrol boru hattındaki patlama anı görüntüsü ortaya çıktı
Petrol boru hattındaki patlama anı görüntüsü ortaya çıktı
Kalibrasyon Merkezinde, bilimsel ve evrensel deney metotları kullanıyor
Kalibrasyon Merkezinde, bilimsel ve evrensel deney metotları kullanıyor
Gece binlerce kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı
Gece binlerce kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı
Yorumlara iyi notlardan başlayın
Yorumlara iyi notlardan başlayın
Ana arterlerin büyük çoğunluğu araç ulaşımına uygun hale getirildi
Ana arterlerin büyük çoğunluğu araç ulaşımına uygun hale getirildi
“Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın”
“Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın”
Gaziantep'te 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Gaziantep'te 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar çileye dönüştü
Kar çileye dönüştü
Otomobil fiyatları uçacak
Otomobil fiyatları uçacak
Maraş-Antep'teki petrol boru hattı patladı
Maraş-Antep'teki petrol boru hattı patladı
Çok özemiştik… Gaziantep beyaza büründü
Çok özemiştik… Gaziantep beyaza büründü
Gaziantepli sanayici, katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanmalı
Gaziantepli sanayici, katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanmalı
En önemli gücümüz yetişmiş insan gücü
En önemli gücümüz yetişmiş insan gücü
İşler tamamen durdu, hiçbir hareketlilik yok
İşler tamamen durdu, hiçbir hareketlilik yok
“Biz çok büyük bir aileyiz ve bu seçimin kazananı kişiler değil, sadece odamız”
“Biz çok büyük bir aileyiz ve bu seçimin kazananı kişiler değil, sadece odamız”
Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi