Rant amacı güdülüyor

Çevre Bakanlığı teklifine muhalefet şerh koydu

Haber Merkezi > Ekonomi - 21 Ekim 2020

Muhalefet, AKP’nin imzasıyla gelen ve Çevre Ajansı kurulmasını öngören kanun teklifine ayrı ayrı şerh koydu. CHP, HDP ve İYİ Parti, teklifin “torba yasa” şeklinde gelmesini ve uzman görüşlerinin alınmadan komisyondan geçirilmesini eleştirdi. CHP şerhinde, Çevre Ajansı “organları siyasi saiklerle belirlenen, nasıl denetleneceği belli olmayan, bütçe yetkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na rakip bir yapı” olarak tanımlandı. HDP şerhinde, büyükşehir belediyelerinin yetki ve gelirlerinin daraltılması tartışması için “büyük bir yetki çatışması ve hukuki tartışma başlayacağı” yönünde uyarı yapıldı. İyi Parti şerhinde, “Çevre Bakanlığı’nın çalıştırılmadığının itirafı” değerlendirmesi yer alırken ajans üst kurulu üyelerinin atanması hakkında ölçütlerin belirsizliğine dikkat çekildi.

AKP’nin imzasıyla Meclis'e gelen “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, iki maddesi geri çekilerek TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti de teklifin torba yasa şeklinde oluşturulmasından kurulacak oluşuma verilen yetkilere kadar kanun teklifindeki eleştirdikleri konulara şerh düştü.

CHP: Teklif tutarsızlıklarla dolu

CHP’nin muhalefet şerhinde; çevre, ekoloji örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin komisyon görüşmelerine katılımının son derece kısıtlı olması eleştirildi. Teklifin torba yasa mantığı ile hazırlandığı ve bütünsel açıdan çelişki ve tutarsızlıklarla dolu olduğuna dikkat çekildi.

"Bakanlığa rakip"

Şerhte, kurulması planlanan Çevre Ajansı, “Organları bilimsel ve objektif kriterlere göre değil siyasi saiklerle belirlenen, nasıl denetleneceği belli olmayan, kendi bütçesi, mali muafiyetleri ve denetim yetkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na rakip bir yapı” olarak tanımlandı.

"Bağış yetkisi siyasi boyutlu"

Çevre Ajansı’na “bütçe denetimsizliği” başta olmak üzere verilen yetkilerin siyasi boyutlu olduğu yönündeki eleştiride de, belediyelerin topladığı bağışlara el koyma süreci anımsatıldı:

“Anayasa madde 127 açısından sorunlu husus, Türkiye Çevre Ajansı’nın görev ve yetki alanına ilişkili olmakla birlikte, örnek olarak, madde 8 ve 15 ile tanınan yetkiler de bu çerçevede tartışılabilir. Belediye Kanunu’nda bağış toplamalarının önünde hiçbir engel olmayan belediyelerin, COVİD-19 pandemisinde zorluk yaşayan yurttaşlar için topladığı bağışlara el konulurken burada ajansa bağış yetkisi verilmesi ise işin siyasi boyutunu göstermektedir.”

Liyakat uyarısı

Faaliyet alanında “depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek” ifadelerinin bu işin özel sektöre de verilebileceği anlamını taşıdığı ve işi ihalesiz olarak da verebileceği belirtildi.

Yine faaliyet alanı içinde “uygun görülmesi halinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlama” ibaresinin ajans bütçesinin mali destek olarak kullanılması konusunda ajansa takdir yetkisi tanıdığı ve ajansın bütçesinin sadece AKP’li belediyelere aktarılabileceği üzerinde duruldu.

Ajans Yönetim Kurulu`na üye olacak kişilerin temel kriterlerinin net biçimde belirlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

HDP: Yıllardır görev yapan oluşumların görüşü yok

HDP’nin muhalefet şerhinde de “torba yasa” ve konunun taraflarından görüş almama eleştirisi yapıldı:

"Her torba yasada olduğu gibi yasama etiğini ve kalitesini ayaklar altın alan bir komisyonlar süreci yaşanmasına neden olmuştur. Torba yasa anlayışı, bir yandan ilgili yasaların yeterince tartışılmamasına yol açmakta, diğer yandan tartışmalı yasaların diğer yasaların arasında adeta kaybolarak daha az görüşülerek kabul edilmesi ihtimalini arttırması gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu kanun teklifi TEMA, Kaz Dağları Platformu, Ekoloji Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası gibi bu alanda yıllardır görev icra eden oluşumların görüşlerine sunulmadan, fikirlerini sunmalarına imkan oluşturulmadan, kamuoyuna yansıttıkları görüşleri dikkate alınmadan yasalaştırılmaya çalışılıyor.”

"Nasıl denetleneceği belirsiz"

Türkiye için zaman zaman “çöp ithal eden ülke”, “plastik atıkların gönderildiği ülke” tanımlamalarının yapıldığı ifade edilen şerhte, “Enerjiyi, halkın geçimlik yaşamı ve ihtiyacını dikkate almadan belirli şirketlerin rantı için üreten Türkiye, bu yasayla nasıl denetleneceği belirsiz bir ajansa, kamusal olmayan bir yaklaşımla yetki devretmektedir. Ajansa atfedilen görevlerin neden doğrudan Çevre Bakanlığı’nca yerine getirilmediği açıklanamaz. Üst yönetiminin ücretlerinin 15 bin ile 30 bin liraya yaklaşabileceği ifade edilmiştir. Kamuda çalışan emekçilerin çok önemli bir bölümünün yoksulluk sınırının altında çalıştığı bilinen bir yerde yoksulluk sınırının 2-4 katı üzerinde ücretlerin belirlenmesi adil değildir” denildi.

"Belirsiz ve kaygı verici"

Teklifte yer alan “uygun görülmesi halinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak” ibaresine karşı çıkılarak, bu seçimin hangi kriterlerde yapılacağının belirsiz ve kaygı uyandırıcı olduğu belirtildi.

"Yetki çatışması ve hukuki tartışma başlatacak"

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri ve bu kapsamdaki gelirleri daraltılması tartışması hakkında, “Otopark gelirlerinin büyükşehir belediyelerinden alınma girişiminin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olduğu görülmekte ise de bütün büyükşehir belediyelerinde bu kaynak ilçe belediyelerine devredilmektedir. Bu uygulama ile büyük bir yetki çatışması ve hukuki tartışma başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

"ÇED sürecinin halk yararına yürütülemeyeceğinin göstergesi"

Teklifin ÇED uygulamasını daha da belirsizleştirdiği belirtilirken “‘Proje Tanıtım Dosyası’ tanımının çıkarılması ÇED sürecinin halk yararına yürütülemeyeceğinin göstergesidir. Yapılacak herhangi bir projenin tanıtım dosyası olmadan başvuru yapılacak bir projenin olumlu ya da olumsuz kararı neye göre verilecektir” sorusu öne çıktı.

Şeffaflık uyarısı

Şerhte, “Yine üst yöneticilerin göreve atanmaları halinde siyasi partilere üyeliklerinin düşürülmesi gerekmektedir. Kamu idari ve mali yapısı içerisinde, kamu denetimine açık bir yapıda oluşturulmalı; tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık sağlanmalıdır” önerilerine yer verildi.

İyi Parti: İktidar çağrılara kulak asmıyor

İyi Parti şerhinde de “torba yasa” tepkisi yer aldı: “İktidar, torba kanunlarla alakalı olarak yıllardır yapılan çağrılara kulak asmamakta ve inatla torba kanunlar vasıtasıyla kanun yapmaya devam etmektedir. Bu tartışmasız bir şekilde otoriterliğe ve keyfiliğe dayanan partimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama faaliyetlerine olumsuz bir yansımasıdır.”

"Çevre Bakanlığı'nın çalıştırılmadığının itirafı"

Çevre Ajansı’nın kurulmasında “çevrenin korunması”, “kaynak verimliliği” gibi gerekçeler için “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi denetimsiz ve keyfi bir sistem içerisinde bile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hızlı ve etkin kararlar alınmadığı ve kurumun çalıştırılmadığı ifade ve itiraf edilmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Halk sağlığı ve kamu yararı için ciddi risk uyarısı

Ajans üst kurulu üyelerinin yeniden atanıp atanmayacağı, kaç kez görev yapabileceği gibi ölçütlerin belirsizliğine dikkat çekildi. Ajansın her türlü bağış ve yardımları gelir olarak kaydedebilmesine karşı “Alacağı bağışlar dolayısıyla özerkliğini ve kamu yararını sıkıntıya düşürecek faaliyetlerini tam anlamıyla ve kuruluş amacının doğrultusunda yapamayacağı bir yola girebilir. Bu durum ileride hem çevre ve halk sağlığı hem de kamu yararını ciddi şekilde riske atabilecek sonuçlar doğurabilir” uyarısına yer verildi.  

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
ABD’den Hakan Atilla’ya 10 yıl ticaret yasağı
ABD’den Hakan Atilla’ya 10 yıl ticaret yasağı
Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek
Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek
IMF: Yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor
IMF: Yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor
Yabancının elindeki hisse miktarı arttı
Yabancının elindeki hisse miktarı arttı
TÜİK'ten çarpıcı veriler: Yoksulluk oranı 2019'da yüzde 21,3 olarak hesaplandı
TÜİK'ten çarpıcı veriler: Yoksulluk oranı 2019'da yüzde 21,3 olarak hesaplandı
Büro Emekçileri Sendikası’nın hesabına göre 4 aylık enflasyon yüzde 16.2
Büro Emekçileri Sendikası’nın hesabına göre 4 aylık enflasyon yüzde 16.2
Politika faizini değiştirmeyen MB emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekti
Politika faizini değiştirmeyen MB emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekti
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Bakanlıktan sosyal medya reklamlarına düzenleme: Hediye ürünler satın alınmış gibi gösterilmeyecek
Bakanlıktan sosyal medya reklamlarına düzenleme: Hediye ürünler satın alınmış gibi gösterilmeyecek
İnşaat mühendisleri, tarihimizde görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıya 
İnşaat mühendisleri, tarihimizde görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıya 
Krediler 2021 yılında takibe düşmeyebilir
Krediler 2021 yılında takibe düşmeyebilir
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeniyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeniyor
Eski Türkiye'de nelerin satılacağını esnaf belirlerdi, şimdi İçişleri Bakanlığı karar veriyor
Eski Türkiye'de nelerin satılacağını esnaf belirlerdi, şimdi İçişleri Bakanlığı karar veriyor
Dolar 8.3'ün üzerinde
Dolar 8.3'ün üzerinde
Enflasyon yükseldikçe faizi pas geçme riski artırıyor
Enflasyon yükseldikçe faizi pas geçme riski artırıyor
Hazır giyim sektörü zor durumda; siparişler ya iptal oldu, ya da ertelendi!
Hazır giyim sektörü zor durumda; siparişler ya iptal oldu, ya da ertelendi!
Konya, savunma sanayinin merkezi olma yolunda
Konya, savunma sanayinin merkezi olma yolunda
Döviz yüzde 3 arttıysa kağıt yüzde 5 arttı!..
Döviz yüzde 3 arttıysa kağıt yüzde 5 arttı!..
5 milyarlık destek paketinden faydalanacak firma kalmadı!
5 milyarlık destek paketinden faydalanacak firma kalmadı!
Kamuda alınan zamlar 4 ayda eridi
Kamuda alınan zamlar 4 ayda eridi
Yüksek faize rağmen tüketici kredileri arttı
Yüksek faize rağmen tüketici kredileri arttı
ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir
ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir
Avro 10 TL'yi aştı
Avro 10 TL'yi aştı
'Karşılıksız çek oranı Mayıs’ta yüzde 20'lere çıkacak'
'Karşılıksız çek oranı Mayıs’ta yüzde 20'lere çıkacak'
Merkez Bankası kritik verileri açıkladı: Döviz açığı artıyor!
Merkez Bankası kritik verileri açıkladı: Döviz açığı artıyor!
BEDAŞ işçileri yeniden iş bırakıyor
BEDAŞ işçileri yeniden iş bırakıyor
Enflasyon, memuru ve maaş zammını ezdi geçti
Enflasyon, memuru ve maaş zammını ezdi geçti
Nakit destek yok, onun yerine borçlandırma var
Nakit destek yok, onun yerine borçlandırma var
Dolar 8.30'un hemen altında
Dolar 8.30'un hemen altında
Elektrik faturalarında 100 TL'nin 30 TL'si şirket kasasına giriyor
Elektrik faturalarında 100 TL'nin 30 TL'si şirket kasasına giriyor
Merkez Bankası'nın verilerine bakan sayısı 2 yılda 5 katına çıktı
Merkez Bankası'nın verilerine bakan sayısı 2 yılda 5 katına çıktı
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Pandemi, tarıma darbe vurdu
Pandemi, tarıma darbe vurdu
Nisanda en yüksek fiyat artışı domateste oldu
Nisanda en yüksek fiyat artışı domateste oldu
Türkiye ekonomisinin mevcut iktidar anlayışıyla düzelmesini beklemek hayal
Türkiye ekonomisinin mevcut iktidar anlayışıyla düzelmesini beklemek hayal
Enflasyon artışı, memurun aldığı zammı eksiye düşürdü
Enflasyon artışı, memurun aldığı zammı eksiye düşürdü
Kuzey Marmara Otoyolu için 2 milyar 150 milyon TL garanti geçiş ödemesi yapıldı
Kuzey Marmara Otoyolu için 2 milyar 150 milyon TL garanti geçiş ödemesi yapıldı
Türkiye'nin Avrupa otomobil üretimindeki payı yüzde 8'e çıktı
Türkiye'nin Avrupa otomobil üretimindeki payı yüzde 8'e çıktı
Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor, formülü bizde saklı!
Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor, formülü bizde saklı!
Gaziantep en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştı
Gaziantep en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştı
İhracatta nisan ayına göre yüzde 91,4’lik artış kaydedildi
İhracatta nisan ayına göre yüzde 91,4’lik artış kaydedildi
Bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs’ta ödenecek
Bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs’ta ödenecek
Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde son tarih 31 Mayıs
Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde son tarih 31 Mayıs
"Bahçeli evlere talep yüzde 30 arttı"
"Bahçeli evlere talep yüzde 30 arttı"
IIF, dolar/TL için adil değer tahminini 7,5'ten 9,5’a yükseltti
IIF, dolar/TL için adil değer tahminini 7,5'ten 9,5’a yükseltti
Yıllık enflasyon yüzde 17,14 aylık enflasyon yüzde 1,68 arttı
Yıllık enflasyon yüzde 17,14 aylık enflasyon yüzde 1,68 arttı
İhracat ve üretim tam kapanmada tehdit altında
İhracat ve üretim tam kapanmada tehdit altında
Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira oldu
Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira oldu