Öğretmenlerin yüzde 70'i sınıf mevcudunun yüzde 5'ine ders anlatıyor

Eğitim-Sen’in araştırmasına göre, lise öğretmenlerinin yüzde 70'i, sınıf mevcudunun yüzde 20'sine, yüzde 18'i de yüzde 21 ile yüzde 40 arasında bir mevcuda uzaktan ders anlattı. Böylece öğretmenlerin yüzde 88'i, sınıflarının uzaktan eğitime katılma oranının yüzde 40'ın altında kaldığını bildirdi.

Cumhuriyet > Eğitim - 10 Haziran 2021

Liselerdeki düşük çevrimiçi ders katılımına dikkat çekilen Eğitim Sen raporuna göre, kısmen düzenli bir uzaktan eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin oranı sadece yüzde 12. Eğitim Sen sonuçları, “Bu bulgulara göre ‘uzaktan eğitim’ liselerde neredeyse yoktur” diye değerlendiriyor.

Sonuçların ortaya çıkardığı tehlikeye dikkat çeken Eğitim Sen, “Öte yandan öğrencilerin örgün eğitimden kopması durumu da güçlü bir olasılıktır. Bu durumda lise öğrencilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelimi, kitle iletişim araçları ve sosyal medyada gezinti, dini vakıf ve derneklerin veya diğer kurumların etkinliklerine katılımı vb. seçenekler düşünülebilir” ifadelerine yer verdi.

Ankete katılan öğretmenlere uzaktan eğitimle ilgili yaşadıkları en büyük sorun soruldu. Öğretmenlerin yüzde 45’i “Öğrencilerimi göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak gücümü azaltıyor” derken, yüzde 46’sı, “Öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmak moralimi bozuyor” yanıtı verdi.

Bu soruya “İnternet hızı yeterli değil, ders sürecinin kesintiye uğraması rahatsız edici”, “Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamıyorum, bu konuda yeterli destek de alamıyorum” ve “Evde geçen günümün büyük bir kısmını uzaktan eğitim hazırlıkları ve derslerin alması kendim ve yakınlarım için ayıracağım zamanı azaltıyor” yanıtlarını veren öğretmenlerin oranı ise toplam yüzde 9’da kaldı.

Bu sonuçlar, araştırmaya katılan 1437 öğretmenden 1308’inin (yüzde 91) iş yükü ve teknik aksaklıklardan çok, yapılamayan dersler nedeniyle mesleki motivasyonlarının düştüğünü ortaya koyuyor.

Öğrencilerin derslere katılmama nedeni sorulduğunda ise, öğretmenlerin yüzde 42’si öğrencilerin uzaktan eğitim için gerekli cihazlara (bilgisayar, tablet, internet erişimi) sahip olmamasını, yüzde 26’sı ise eğitime katılım konusunda yaşadıkları güdülenme eksikliğini işaret etti.

Eğitim Sen tarafından 5-11 Mayıs tarihleri arasında, 1438 lise öğretmeni ile yapılan anketten çarpıcı tespitler şöyle:

Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı oldukça düşüktür. Öğretim düzeyleri arasında en düşük çevrimiçi ders izleme oranı lise öğrencilerinde görülmektedir.

Öğretmenlerin yüzde 70’inin görüşlerine göre (1009) öğrencilerin en çok yüzde 20’si çevrimiçi derslere katılmaktadır.

Yani öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmına göre öğrencilerin çevrim içi derslere katılımı, sınıf listesinin yüzde 20’sinin altında kalmıştır.  Bu çok çarpıcı bir orandır. Derslere öğrencilerin 21 ile yüzde 40’ı arasında katıldığını ifade eden lise öğretmenlerinin oranı yüzde 18’dir (252).

Lise öğrencilerinin yüzde 41’den daha fazlasının derslere katıldığını belirten öğretmenlerin oranı sadece yüzde 12’dir.

Çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, liselerde kısmen düzenli bir uzaktan eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin oranının sadece yüzde 12 olmasıdır. Bu bulgulara göre “uzaktan eğitim” liselerde neredeyse yoktur. Öğrencilerin EBA canlı derslerine katılımı bu denli düşükse öğrencilerin hangi diğer araçlarla eğitim aldıklarını sorgulamak gerekmektedir. Kendi kendine öğrenme, yakın çevresinin desteği ile eğitim, özel dersler, dershane vb. kurumların desteği söz konusu olabilir.

 Öte yandan öğrencilerin örgün eğitimden kopması durumu da güçlü bir olasılıktır. Bu durumda lise öğrencilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelimi, kitle iletişim araçları ve sosyal medyada gezinti, dini vakıf ve derneklerin veya diğer kurumların etkinliklerine katılımı vb. seçenekler düşünülebilir.

Lise öğretmelerinin en büyük oranı, yüzde 42’si (603) “öğrencilerin yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamaları nedeniyle derslere katılmamalarını” temel bir sorun olarak ifade etmişlerdir. Lise öğretmenlerinin yüzde 26’sı (371) öğrencilerin uzaktan eğitime katılım konusunda güdülenme (motivasyon)  eksikliği yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu sorun öğretmenlerin yaşadığı önceki sorunlarla benzerlik taşımaktadır. Öğretmenlerin  yüzde 16’sı (227) “öğrencilerin uzaktan eğitimde” yeterince öğrenemediklerini düşünmektedirler. Kalan lise öğretmenleri de öğrencilerin yaşadığı iletişim ve etkileşim eksikliğinin duygusal sorunlara yol açtığını yüzde 11 (167); yüzde 3’ü (39) ise öğrencilerin fiziksel aktivite yetersizliği, yüzde 2’si (31) ise internet bağımlılığı sorunu yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Lise öğrencilerinin hemen hemen yarısının evdeki teknik olanaklarının yetersizliği nedeniyle derse katılamadıklarına ilişkin olarak öğretmenlerin yargısı eğitimdeki eşitsizlikleri ve Bakanlığın bu konuda çok yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin kendilerine ait bir odasının olmaması, dolayısıyla evde sessiz bir köşe bulamamaları özellikle küçük, kalabalık ve yoksul evlerdeki öğrencilerin motivasyonunun düşmesine neden olabilir.

Öğretmenlerin yüzde 61’ine göre (877) uzaktan eğitim “çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmemiştir.” Anayasa ve yasalara göre zorunlu temel eğitimi her koşulda sağlaması gereken devlet, lise öğretmenlerinin yüzde 22’sinin (321 )görüşlerine göre “uzaktan eğitim için internet – cihaz desteği sağlamayarak” görevini yerine getirmemiştir. Uzaktan eğitimde “öğretmen emeği sömürüsünün arttığını” belirten öğretmenlerin oranı yüzde 12 (168) olmuştur. Öğretmenlerin kalan kısmı “devletin teknik destek sağlamadığını”,  yüzde 1’i (4) uzaktan eğitimin öğretmenler için eşit koşullarda sürdürülmediği ifade etmiştir."

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
İTÜ mezunları en yüksek istihdam oranına sahip
İTÜ mezunları en yüksek istihdam oranına sahip
Çevresel duyarlılığa dikkat çekildi
Çevresel duyarlılığa dikkat çekildi
Boğaziçili akademisyenler rektör adaylık sisteminde uzlaştı
Boğaziçili akademisyenler rektör adaylık sisteminde uzlaştı
Yüzbinlerce açık varken 20 bin atama kabul edilemez
Yüzbinlerce açık varken 20 bin atama kabul edilemez
“Çocuklarımız, kendilerini keşfetme imkanı buluyor”
“Çocuklarımız, kendilerini keşfetme imkanı buluyor”
Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül'de açılması yönünde
Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül'de açılması yönünde
2021 LGS tercih sonuçları açıklandı
2021 LGS tercih sonuçları açıklandı
Okulların açılması için şimdiden ek önlemler alınmalı
Okulların açılması için şimdiden ek önlemler alınmalı
Eğitim ve bilim emekçileri kredi ve borç batağına saplandı
Eğitim ve bilim emekçileri kredi ve borç batağına saplandı
HKÜ, “A” notu alan 10 üniversiteden biri oldu
HKÜ, “A” notu alan 10 üniversiteden biri oldu
9 bin 964 bölümden 1811’inin sıralaması hatalı yayınlandı
9 bin 964 bölümden 1811’inin sıralaması hatalı yayınlandı
Yabancı Öğrenci Sınavına Büyük İlgi
Yabancı Öğrenci Sınavına Büyük İlgi
2021 YKS program ve kontenjan kılavuzu yayımlandı
2021 YKS program ve kontenjan kılavuzu yayımlandı
LGS tercihleri için son gün
LGS tercihleri için son gün
"Boğaziçi Üniversitesi'nde mücadele devam edecek"
"Boğaziçi Üniversitesi'nde mücadele devam edecek"
Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek
Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek
“Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi” ziyarete açıldı
“Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi” ziyarete açıldı
Tercih yapılmazsa istenmeyen okula gidilecek
Tercih yapılmazsa istenmeyen okula gidilecek
Firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek
Firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye’nin en büyük ticari ortağı Avrupa Birliği
Türkiye’nin en büyük ticari ortağı Avrupa Birliği
Çalıştığınız işyerlerinde birçok problemlerle karşılaşacaksınız
Çalıştığınız işyerlerinde birçok problemlerle karşılaşacaksınız
Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak
Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak
Stres ve sıkıntıdan resim yaparak uzaklaşıyorlar
Stres ve sıkıntıdan resim yaparak uzaklaşıyorlar
“Hamleni yap” projesi başarılı sporcular yetiştiriyor
“Hamleni yap” projesi başarılı sporcular yetiştiriyor
Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor
Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor
Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi verildi
Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi verildi
Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz
Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz
Üniversite mezunu her 10 gençten 4’ü işsiz
Üniversite mezunu her 10 gençten 4’ü işsiz
Sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı
Genç piyanistler, hünerlerini sergiledi
Genç piyanistler, hünerlerini sergiledi
"Liselerde ders sayısı azalıyor, müfredat değişiyor"
"Liselerde ders sayısı azalıyor, müfredat değişiyor"
Sizlere çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor
Sizlere çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor
HKÜ, “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı
HKÜ, “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı
Dereceye girenlere 30 bin TL ödül verilecek
Dereceye girenlere 30 bin TL ödül verilecek
Yüzde 1 ilk dilimde 262 öğrenci yer aldı
Yüzde 1 ilk dilimde 262 öğrenci yer aldı
22. Gençlik Kütüphanesi Yaprak Mahallesi’nde açıldı
22. Gençlik Kütüphanesi Yaprak Mahallesi’nde açıldı
Birinci dönem, 6 Eylül’de başlayacak
Birinci dönem, 6 Eylül’de başlayacak
“Siz bizim kutup yıldızımızsınız”
“Siz bizim kutup yıldızımızsınız”
Yöresel kültürler ve el sanatlarının gelişimine katkı sağlayacak
Yöresel kültürler ve el sanatlarının gelişimine katkı sağlayacak
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 25 mezun verdi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 25 mezun verdi
630 öğrenci mezun oldu
630 öğrenci mezun oldu
Ekolojik bina, örnek bir yapı niteliği taşıyor
Ekolojik bina, örnek bir yapı niteliği taşıyor
Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim faaliyetleri başladı
Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim faaliyetleri başladı
“Eğitim meselesi evrensel bir davadır”
“Eğitim meselesi evrensel bir davadır”
Okullar 6 Eylül’de açılacak
Okullar 6 Eylül’de açılacak
Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu
Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu
Umutsuzluk kaygıyı, kaygı bağımlılıkları tetikliyor
Umutsuzluk kaygıyı, kaygı bağımlılıkları tetikliyor