"Konutlar maliyetine satılsa bile alınabilir olmaktan uzak"

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal konut projesini değerlendirdi.

Haber Merkezi > Güncel - 19 Eylül 2022

Başkan Güçyetmez, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak sunulan projede konutlar maliyetine satılsa bile orta ve alt gelir grubundaki yurttaşların konuta ulaşımı kolay olmayacaktır. Ayrıca proje ile kiraların ve ev fiyatlarının düşeceği beklentisi de gerçekçi değil" dedi.Kamuoyuna, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” diye sunulan proje kapsamında 250 bini önümüzdeki iki yıl içerisinde yapılmak üzere 2023-2028 yılları arasında toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işyerinin üretileceği açıklandı. 608 bin liradan başlayan fiyatlarla 2.280 Lira taksitli ve 240 ay vadeli ödeme imkanıyla 2+1 konut sahibi olunacağı, proje kapsamında 3,5 milyon yurttaşımızın güvenli konutlarda yaşayacağı, kira ve ev fiyatlarının düşeceği, vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşacağı ve toplamda 900 milyarlık bir ekonomik hacme ulaşılacağı belirtildi.

İlan edilen projeye karşı kuşkular var

İMO Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların konuta ulaşımını kolaylaştıracak her türlü projeyi desteklediklerini, ancak rakamlardaki çelişkilerin ilan edilen projeye karşı kuşkuları artırdığını söyledi. Güçyetmez, şöyle dedi:

 "11. Kalkınma Planında, 2018 yılı Şubat ayı itibarıyla TOKİ tarafından teslim edilen konut sayısının 611 bin 723 olduğu yazılmakta, TÜİK verilerine göre ise 31 Aralık 2017 itibarıyla devlet sektörünün tamamı için verilen yapı kullanma izin belgesinin 588 bin 541 olduğu söylenmektedir. Yine TÜİK verilerine göre 2021 yılı sonu itibarıyla devlet sektörünün (sadece TOKİ değil) 2002’den bu yana aldığı yapı kullanma izin belgesinin 790 bin 709 olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan TOKİ’nin kendi web sayfasında yayınladığı tablolarda, tamamlanan ve halihazırda inşa halinde olan konut sayısı toplamda 821 bin 726 olarak görünmektedir. Bu sayıya Afet Konutları, Alt Gelir Konutları, Lojmanlar, Lüks Konutlar, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Tarım Köy projeleri de dahildir. Bunlardan 507 bin 891’inin tamamlandığı, geri kalanın ise çeşitli oranlarda inşaat halinde olduğu ifade edilmektedir. Üstelik tamamlanmayan bazı inşaatların tarihleri 2006 yılına kadar gitmektedir.”

Türkiye’de çalışanların %50’ye yakını asgari ücretle çalışıyor

“Aynı tablolarda Alt Gelir grubuna yönelik projelerin toplamda 62 bin 879 olduğu, bunların 7 bin 948 tanesinin inşa halinde olduğu görülmektedir. Yine Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan konutların 134 bin 218 olduğu ve bunlardan 65 bin 078 adetinin ise inşa halinde olduğu anlaşılmaktadır. TOKİ’nin ne kadar konut ürettiğine yönelik bu denli belirsizliğin olduğu bir ortamda yorum yapabilmek son derece zor olsa bile son 20 yılda tamamlanan her cins TOKİ konutunun 500-700 bin civarında olduğu söylenebilir" diyen Güçyetmez, "Projedeki fiyatların günümüzün sosyal konut inşaat maliyetleri (sosyal donatı ve ada içi altyapı maliyetleri dahil) civarında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bir konutu maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle satışa çıkarmak orta ve alt gelir grubuna dahil yurttaşlar açısından ulaşılabilir olduğu anlamına gelmemektedir. Verilere göre Türkiye’de çalışanların %50’ye yakını asgari ücretle çalışmaktadır. Geniş tabanlı işsizlik oranları %22 civarındadır. Toplumun %60’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 6.840 TL olup asgari ücretin üstündedir. Yapılan açıklamaya göre %10 peşinat öngörülmektedir. En düşük konut fiyatının 608 bin lira olduğu düşünülünce 60 bin TL tutarındaki peşinatın yukarıdaki koşullarda yaşayan geniş kesimler tarafından karşılanması oldukça sıkıntılıdır. Keza konutlar için aylık taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı meçhuldür. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren başlaması halinde, kira koşullarında yaşayan başvuru sahiplerinin en az 2 yıl boyunca Kira + 2.280 TL veya 3.187 TL (bugünün fiyatlarıyla) ödeyeceği anlamına gelmektedir ki bu durum, günümüz Türkiye’sinde alt-orta gelir grupları için karşılanabilir olmaktan uzaktır" dedi.

Konut sorunu makroekonomik sorunların bir yansımasıdır

Konut üretiminde kamunun payının çok küçük olduğunu vurgulayan İMO Şube Başkanı Güçyetmez, proje ile konut fiyatları ve kiraların düşeceği beklentisinin gerçekçi olmadığını savundu. Güçyetmez, şöyle devam etti: "TÜİK verilerine göre 2021 yılı için konut üretiminde özel sektörün payı %93, kamu sektörünün payı %6, kooperatiflerin payı ise %1 olmuştur. 2023’ten itibaren her yıl 100 bin konut üretse bile mevcut sistem içerisinde kamunun payı en çok %12-16 aralığında seyredecektir. Bu oranlar tutturulsa bile piyasadaki konut fiyatlarını etkileyecek hacimde olamayacaktır. Konut üretiminde özel sektörün bu denli ağırlığı olduğu ülkemizde, konut fiyatlarını etkileyen iki temel unsur bulunmaktadır. Birinci unsur inşaat maliyetleri, diğeri ise gayrimenkulün toplum tarafından bir yatırım aracı olarak görülmesi/kullanılmasıdır. İnşaat maliyetlerinin Temmuz itibarıyla TÜİK verilerine göre %115 civarında artmış olması ile malzeme + işçilik maliyetlerinin düşmesi veya sabit kalması yönünde herhangi bir belirtinin olmaması konut fiyatlarını yukarı yönlü zorlamaktadır.  Diğer yandan faiz ve kur üzerindeki baskılar ve diğer yatırım alanlarına olan güvensizlik az ya da çok birikim sahibi yurttaşları gayrimenkule doğru yönlendirmektedir. Bu durum da konut fiyatlarının yukarı yönlü hareketine vesile olmaktadır. Son bir yılda konut piyasasında her ne kadar spekülatif hareketler olsa bile, konut fiyatları faiz-kur-enflasyon dengesizliklerinin yaşanmaya başladığı dönemden itibaren sıçrama yaparak artmıştır. Sonuç olarak, konut sorunu makroekonomik sorunların bir yansımasıdır.  Son 20 yılda konut sahipliği oranı %61’den %58’e düşmüştür."

"Plansız yeni bir faaliyet mi başlatılıyor?"

Projenin planlamasıyla ilgili tereddütlerin de bulunduğuna dikkat çeken Güçyetmez, "Plansız yeni bir faaliyet mi başlatılıyor?" sorusunun akla geldiğini ifade etti. Güçyetmez, şunları söyledi: "Planlamaya ilişkin bir başka tereddüt noktası, 500 bin konutun yapılacağı alanlar ile 250 bin konutluk arsaların yerlerdir. Bu alanlar kent bütünselliği ve afet riskleri içerisinde düşünülmesi ve planlanması gereken alanlardır. Planlama çalışmaları, karmaşık ve zaman isteyen çalışmalardır.Mekansal planlar hazırlanırken, fiziki, doğal, sosyal, ekonomik, demografik yapı gibi yöreye özgü güncel verilerin elde edilmesi, bunların sentezlenerek sonuçlarının plan kararlarına yansıtılması, mevcut plan kararlarının değiştirilmesi sürecinde de bu verilerin, değişikliklerin niteliğine göre güncellenmesi ve bu analizlerin ışığında karar üretilmesi gerekmektedir. Bu süreçte yerleşme bütününden kopuk, uyumsuz proje yaklaşımları yerine planlama bütünü ön plana çıkarılmalıdır. Kentsel altyapı, ulaşım planları/sistemleri ile uyumlulaştırma sağlanmalıdır.  Kısaca TOKİ konutlarında sıkça yaşanan sorunlarından kaçınılmalıdır. Ayrıca ucuza mal etme uğruna kaliteden ödün verilmemelidir. Sosyal konut demek kalitesiz konut anlamına gelmemektedir. Bugün konut piyasasında ne yazık ki “TOKİ Standardı” diye bir kavram gelişmiştir. Bu kavram hem malzemede hem de işçilikte en düşük kaliteyi, en vasıfsız işleri tarif etmektedir. TOKİ bu imajı pekiştirmekten kaçınmalıdır.  Gerek planlama gerekse yaşanabilir uygun nitelikte mekanlar üretme ön hazırlık, yerel yönetimlerle iş birliği ve zaman gerektiren çalışmalardır. Ancak projenin tanıtım biçimi ve öngördüğü takvimler değerlendirildiğinde, plansız bir faaliyet olacağını düşündürmektedir.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
"Sasa’nın şu andaki piyasa değeri beni rahatsız ediyor"
"Sasa’nın şu andaki piyasa değeri beni rahatsız ediyor"
Gaziantep, makarnada dünyanın başkenti
Gaziantep, makarnada dünyanın başkenti
AKP’li Şamil Tayyar: Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur
AKP’li Şamil Tayyar: Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur
Öğretmenlerin güvenlik sorunu çözülmüyor
Öğretmenlerin güvenlik sorunu çözülmüyor
Tahmazoğlu, taksiyle müşteri taşıdı
Tahmazoğlu, taksiyle müşteri taşıdı
Çiftçi, piyasanın insafına terkedildi
Çiftçi, piyasanın insafına terkedildi
Çalışan, huzur içerisinde evine gitmeli
Çalışan, huzur içerisinde evine gitmeli
İYİ Parti’de gözler İl Başkanlığı seçimlerine çevrildi
İYİ Parti’de gözler İl Başkanlığı seçimlerine çevrildi
Yolcu otobüslerinin 43 kazasında 83 can kaybı yaşandı
Yolcu otobüslerinin 43 kazasında 83 can kaybı yaşandı
Müteahhitler Birliği: Firmalarımızın ayakta kalmaya mecali yok
Müteahhitler Birliği: Firmalarımızın ayakta kalmaya mecali yok
Bakan Özer: 2023'te ücretsiz yemek imkânından 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Bakan Özer: 2023'te ücretsiz yemek imkânından 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Milyonluk uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Milyonluk uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Muhtarların taleplerini dinlediler
Muhtarların taleplerini dinlediler
Üniversite yazılım programı başarıyla tamamlandı
Üniversite yazılım programı başarıyla tamamlandı
Personele bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verildi
Personele bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verildi
3 kardeşin öldürüldüğü muhtarlık kavgasında 2 sanığa müebbet hapis
3 kardeşin öldürüldüğü muhtarlık kavgasında 2 sanığa müebbet hapis
Gaziantep, hava kirliliğinin en fazla yaşandığı iller arasında
Gaziantep, hava kirliliğinin en fazla yaşandığı iller arasında
Düzenli süt tüketimi için katkı sağlanıyor
Düzenli süt tüketimi için katkı sağlanıyor
Moda Gaziantep Fuarı’na 20 bin ziyaretçi bekleniyor
Moda Gaziantep Fuarı’na 20 bin ziyaretçi bekleniyor
“Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçe görüşmelerine 5 Aralık’ta başlıyoruz.”
“Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçe görüşmelerine 5 Aralık’ta başlıyoruz.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin" çağrısını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin" çağrısını yaptı.
Yoksulluk sınırı ise 25 bin 300 TL'ye çıktı
Yoksulluk sınırı ise 25 bin 300 TL'ye çıktı
BM Suriye Temsilcisi'nden Türkiye ve SDG'ye çağrı
BM Suriye Temsilcisi'nden Türkiye ve SDG'ye çağrı
Yeni kimlik kart kullanımı yüzde 85'i geçti
Yeni kimlik kart kullanımı yüzde 85'i geçti
Kadın Adayları Destekleme Derneği: Kadın milletvekillerinin oranı yalnızca yüzde 17.2
Kadın Adayları Destekleme Derneği: Kadın milletvekillerinin oranı yalnızca yüzde 17.2
Ürünlerin depolanması, sevkiyat şartları ve pazarlama konusunda bilgiler verdik
Ürünlerin depolanması, sevkiyat şartları ve pazarlama konusunda bilgiler verdik
Artan öğrenci sayısına bağlı eğitimin niteliğini arttırmak da bizim görevimiz
Artan öğrenci sayısına bağlı eğitimin niteliğini arttırmak da bizim görevimiz
Baklavanın tarihi çok eski yıllara dayanıyor
Baklavanın tarihi çok eski yıllara dayanıyor
Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 104 arttı
Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 104 arttı
TİM Başkanı Gültepe: 'Asgari ücreti sürekli artırmakla bir noktaya gelemeyiz'
TİM Başkanı Gültepe: 'Asgari ücreti sürekli artırmakla bir noktaya gelemeyiz'
"Kürt birimleri Türkiye topraklarında Türkiye'ye karşı eylemde bulunmuyor"
"Kürt birimleri Türkiye topraklarında Türkiye'ye karşı eylemde bulunmuyor"
İran İnsan Hakları Örgütü: Protestolarda 448 kişi öldü
İran İnsan Hakları Örgütü: Protestolarda 448 kişi öldü
Euro bölgesinde, faiz artış sürecinde bitiş henüz çok uzak
Euro bölgesinde, faiz artış sürecinde bitiş henüz çok uzak
Her üç öğrenciden biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Her üç öğrenciden biri akran zorbalığına maruz kalıyor
180 kişiyi dolandıran 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı
180 kişiyi dolandıran 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Hayvan hakları örgütleri: Şiddet caydırıcı şekilde cezalandırılmalı
Hayvan hakları örgütleri: Şiddet caydırıcı şekilde cezalandırılmalı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu IŞİD'e karşı kazanımları ciddi tehlikeye atar
ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu IŞİD'e karşı kazanımları ciddi tehlikeye atar
2022 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona erecek
2022 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona erecek
Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor
Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli personel alım ilanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'dan sonra Gaziantep’e ayrıldı
Sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'dan sonra Gaziantep’e ayrıldı
Ürünün işlenme ve korunması noktasında eksikliklerimiz var
Ürünün işlenme ve korunması noktasında eksikliklerimiz var
Gaziantep’te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Gaziantep’te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Önemli sanatçılar yetişecek
Önemli sanatçılar yetişecek
Yeşil alanlarımızın oranı Türkiye ortalamasına yakın, ancak yeterli değil
Yeşil alanlarımızın oranı Türkiye ortalamasına yakın, ancak yeterli değil
Cezaya maruz kalınmaması için kış lastiği takılmalı
Cezaya maruz kalınmaması için kış lastiği takılmalı