Kadınlardan istismar düzenlemesine itiraz

TCK 103 Kadın Platformu, “Herkesi çocukların hayatını karartacak bu insan ve çocuk hakları ihlalini durdurmaya çağırıyoruz!” diye seslendi.

bianet > Güncel - 15 Haziran 2020

TCK 103 - Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu, çocuk istismarı faillerine yönelik af girişimine karşı bir açıklama yaptı. “Kimi iktidar partilerinden siyasetçi ve milletvekillerinin bu affın 15 Temmuz 2020 öncesinde mutlaka çıkartılacağı yönündeki beyanları kaygılarımızı artırmaktadır” denilen açıklamada, kamuoyuna çocukların hayatını karartacak bu insan ve çocuk hakları ihlalini durdurma çağrısı yapıldı. 

"Evlilik adı altında tecavüz meşrulaştırılıyor"

Açıklama şöyle:

“2016 yılından beri gündemde tutulan ve en son 15 Nisan 2020 tarihli İnfaz Yasası’nın TBMM görüşmeleri sırasında tekrar gündeme getirilen TCK 103 affı, kadın örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisi sayesinde yasaya eklenememişti. Ancak gündemde tutulan ve Meclisin açılmasıyla birlikte tekrar Meclis gündemine gelmesi beklenen “çocuk istismar faillerine af tasarısı”na ilişkin beyanlar kaygıları artırmaktadır. Kadın örgütlerinin ve kamuoyunun itirazlarına rağmen çıkarılmaya çalışılan düzenlemeye karşı açıklama yapan TCK 103- Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu, kamuyouna yansıyan son af teklifi taslağına göre;

 • Çocuklara yönelik cinsel istismar/tecavüz nedeniyle yargılanıp mahkûm edilmiş ve cezası kesinleşmiş olanlar;
  · Olay tarihinde başka bir kadınla evli değiller ise,
  · Mağdur 14 yaşına basmış ise (yani 13 yaşında ise),
  · Mağdur ile tecavüz faili arasında en fazla 15 yaş fark varsa,
  · Mağdur şikâyetten vazgeçmiş ve
  · Yasanın çıktığı tarihten önce resmi nikah yapılmış ise,
  çocuk istismarcısı derhal serbest bırakılacağını dile getirdi. Ayrıca bu evliliğin beş yıl sürdüğü takdirde istismar faillerinin hiçbir şekilde cezalandırılmayacağının söylendiği açıklamada, “Bu af teklifi, hem çocuk istismarcılarının/tecavüzcülerin cezasını çekmeden serbest bırakılması; hem de onların bu tecavüzlerini beş yıl daha sürdürerek ‘ödüllendirilmeleri’ anlamına gelmektedir. Üstelik bu af çocuk cinsel istismarına/tecavüze iştirak edenleri, azmettirenleri, suçun işlenmesine yardım ve yataklık edenleri de kapsayacak ve bunlar hakkındaki tüm kamu davaları da düşecektir.

 “Af girişimlerini gündemde tutmak, “evlilik” adı altında 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarını ve tecavüzü, toplum ve yargı nezdinde meşrulaştırma girişimidir!

“Oysa, Türkiye kamuoyunun hangi siyasi görüşten olursa olsun çocuk istismarına ve çocuk yaşta, erken ve/veya zorla evliliklere karşı olduğunu biliyoruz. Örneğin; Havle Kadın Derneği’nin bu yıl gerçekleştirdiği Erken Yaşta Evlilik Araştırması’na göre, kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algının aksine muhafazakârlar da çocuk yaşta evliliğe karşıdır. Araştırmaya göre, toplumun büyük bölümü ideal evlilik yaşını kadınlar için 24, erkekler için 26 olarak görürken; “Kızınızı 18 yaşından önce evlendirir misiniz?” sorusuna yüzde 91,8 “Hayır” diyor. Evlenme yaşı, 9 olabilir diyenlerin oranı ise sadece yüzde 0,7.

“Cinsel istismara evlilik affı” konusunun gündeme getirildiği 2016 yılından beri cinsel istismar davalarında “mağdur şikâyetinden vazgeçti”, “birbirlerini seviyorlar”, “ailelerin rızası var”, “evlendiler”, “mahkûm edersek aile yapısı zarar görecek”, “bu durum bazı etnik gruplarda saygı duyulması gereken kültürel bir pratik” gibi gerekçelerle beraat kararları artmıştı. Nitekim son olarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiğinde kız çocuğunun yaşını bilmediğini savunan faili beraat ettirmiş, Yargıtay da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır.

"Af söylentisinin gündemde tutulması bile; devam eden davalarda beraat kararlarının verilmesine neden olmakta, kadın ve kız çocuklarının aleyhine işleyen fiili bir hukuk sistemi yaratılmaktadır. Dahası, birçok istismar olayının üzeri yargıya bile taşınmadan, istismar faili ile aile arasında gerçekleşen evlilik pazarlıkları ile örtülmektedir.

Önlemler sıralandı  

Platform, çocukları cinsel istismardan korumak için de şu önlemleri sıraladı:

* Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. İstismar faillerini ve onlara yardım ve yataklık edenleri affetmek/cezasız bırakmak, bu suçların teşvik edilmesi demektir; başka çocukların istismarına zemin hazırlamaktır. Devlet faillere affı değil, çocukları cinsel istismardan koruyacak önlemleri hayata geçirmelidir.

* Çocuk yaşta, erken ve/veya zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesi gereken ama bunu yapmayan; aksine teşvik eden, kolaylaştıran ya da göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dini nikah kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendiren aileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişiler ve resmi otoriteler özellikle cezalandırılmalıdır.

* Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere ilişkin 2006/17 sayılı 4 Temmuz 2006 tarihli Genelge acilen uygulamaya geçirilmelidir.

* Tüm bakanlıkların, Meclis’teki muhalefet partilerinin, kadın, çocuk ve hak temelli çalışan tüm örgütlerin, akademinin ve ilgili meslek örgütlerinin katılımı ile beş yıllık bir Çocuk Yaşta, Erken ve/veya Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, ilgili tüm kamu kurumlarının bu planların hayata geçirilmesi konusunda yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.

Çocukların ve özellikle de kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, hemen ve çok sayıda çocuk doğurmalarının teşvik edilmesi, uzun yıllardır bir devlet politikası haline gelmiştir. 4+4+4 parçalı eğitim uygulamasına geçiş, çocuk doğar doğmaz açtırılan çeyiz hesapları, kadının kariyeri anneliğidir vb. söylem ve girişimler, bu politikanın somut ifadeleridir. Oysa, af dahil bütün bu girişim ve söylemler hem Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları ve kadın hakları ile ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerine hem de Anayasa’ya aykırıdır. Herkesi çocukların hayatını karartacak bu insan ve çocuk hakları ihlalini durdurmaya çağırıyoruz!

“Genç evlilik/akran evliliği” gibi adlar altında çocuk cinsel istismarcılarına, tecavüzcülere af isteyenlerin girişimlerini kaygıyla izliyoruz. Boşanan kadının nafaka hakkına itiraz edenlerin; çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkına, kadını şiddetten koruyan 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı kampanya yürütenlerin de aynı kadın düşmanı zihniyetin savunucuları olduğunu biliyoruz.

*Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, çocuk istismarını aklayacak, cinsel saldırıya uğrayan kadınları “namus” bahanesiyle tecavüz faili ile evlendirme gibi insanlık dışı bir uygulamaya mahkûm etmeye çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

*Herkesi kadınların ve çocukların kazanılmış haklarına saygı duymaya, bu hakları kâğıt üzerindeki kelime yığınları olmaktan çıkarıp hayatlarımızın ve toplumsal bilincimizin ve varoluşumuzun bir parçası kılmak için çalışmaya, kız çocuklarına/kadınlara evliliğin tek seçenek olarak gösterilmesinin neden olduğu bu hak ihlali ve kötü muameleye dur demeye, çocuk yaşta, erken ve/veya zorla evlilikler ile mücadeleyi devletin en önemli politikalarından biri yapmak için mücadele etmeye davet ediyoruz.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı
Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı
Ekiplerin yardımına vatandaşlar yetişti
Ekiplerin yardımına vatandaşlar yetişti
“Kavşakların hızlandırılması konusunda söz aldık”
“Kavşakların hızlandırılması konusunda söz aldık”
Şahinbey zabıtası, 105 bin 962 iş yerine ihtar verdi
Şahinbey zabıtası, 105 bin 962 iş yerine ihtar verdi
Yatırımlar, program hedeflerine uygun gerçekleşti
Yatırımlar, program hedeflerine uygun gerçekleşti
Cengiz Halil Çiçek, EGD Yüksek İstişare Kurulu’nda
Cengiz Halil Çiçek, EGD Yüksek İstişare Kurulu’nda
Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
ABD, yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor
ABD, yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor
Avrupa Birliği yaza kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Koronavirüs aşısı olmasını hedefliyor
Avrupa Birliği yaza kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Koronavirüs aşısı olmasını hedefliyor
Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
Gaziray’da imzalar atılacak
Gaziray’da imzalar atılacak
Fadıloğlu: “Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum”
Fadıloğlu: “Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum”
Kilis'te 81 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te 81 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Nişastadan yapılan ambalaj ödül aldı
Nişastadan yapılan ambalaj ödül aldı
Feci yangında elektrik panosu iddiası
Feci yangında elektrik panosu iddiası
85 yaş ve üzeri yurttaşların aşılanmasına bugün başlanıyor
85 yaş ve üzeri yurttaşların aşılanmasına bugün başlanıyor
Reform hazırlıklarında sona gelindi: Taslak dün Erdoğan'a sunuldu
Reform hazırlıklarında sona gelindi: Taslak dün Erdoğan'a sunuldu
Restoran ve kafe işletmecilerinden açılmak için 5 maddelik teklif
Restoran ve kafe işletmecilerinden açılmak için 5 maddelik teklif
İstanbul ve Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul ve Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Toplantı ve gösteri alanları açıklandı
Toplantı ve gösteri alanları açıklandı
Bebeklerini daha sağlıklı ve bilinçli yetiştirsinler diye
Bebeklerini daha sağlıklı ve bilinçli yetiştirsinler diye
5 sınır kapısında 82 milyonluk kaçak eşya yakalandı
5 sınır kapısında 82 milyonluk kaçak eşya yakalandı
Kar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi 24 saat sürdü
Kar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi 24 saat sürdü
Fuar, sektöre hareket kazandıracak
Fuar, sektöre hareket kazandıracak
Geleneksel ve modern motiflere sahip dekoratif ürünler satılacak
Geleneksel ve modern motiflere sahip dekoratif ürünler satılacak
350 çocuğa ayakkabı ve kitap yardımı yapıldı
350 çocuğa ayakkabı ve kitap yardımı yapıldı
Proje, sahadaki mühendisler aracılığıyla geliştirilecek
Proje, sahadaki mühendisler aracılığıyla geliştirilecek
Şahinbey Belediyesi’nin tablet desteği 80 bine çıktı
Şahinbey Belediyesi’nin tablet desteği 80 bine çıktı
Altınla yazılmış Tevrat ele geçirildi
Altınla yazılmış Tevrat ele geçirildi
Yüksek gerilim kablosu yaşamından etti
Yüksek gerilim kablosu yaşamından etti
7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
7-12 yaş arası çocuklara spor ve hareket eğitimi veriliyor
7-12 yaş arası çocuklara spor ve hareket eğitimi veriliyor
Esnafa mezar yapıp, dua okudular
Esnafa mezar yapıp, dua okudular
ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
Çadır ağıl çöktü
Çadır ağıl çöktü
Araban'da yoğun kar mesaisi
Araban'da yoğun kar mesaisi
25 araç ve 65 personelle müdahale edildi
25 araç ve 65 personelle müdahale edildi
Banyoda doğurduğu bebeği aldattığı eşine çöpe attırdı
Banyoda doğurduğu bebeği aldattığı eşine çöpe attırdı
Annelerinin üşümesinler diye evde bıraktığı 2 kardeş yanarak öldü
Annelerinin üşümesinler diye evde bıraktığı 2 kardeş yanarak öldü
Kalyon Holding’de yemekten böcek çıktı, işçiler yemekhaneyi dağıttı
Kalyon Holding’de yemekten böcek çıktı, işçiler yemekhaneyi dağıttı
Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Darülaceze’de aşı yapılmaya başlandı
Darülaceze’de aşı yapılmaya başlandı
Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarmalar ILO'ya bildirildi
Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarmalar ILO'ya bildirildi
Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti
Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti
Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti
Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti
Hukuk ve demokrasimiz açısından kaygı verici 
Hukuk ve demokrasimiz açısından kaygı verici 
Çocuklar kartopu oynadı
Çocuklar kartopu oynadı
Askıda tablet kampanyasına 20 bin tablet daha bağışlandı
Askıda tablet kampanyasına 20 bin tablet daha bağışlandı