"Kadınlar olarak, yaşam hakkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz!”

Pandemi sürecinin kadınların yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını belirten Dr. Ayşegül Tarla, “Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bir yılı geride kalırken, tüm krizlerde olduğu gibi patriyarkal kapitalist sistem, pandemiyi de kadınların emeği ve bedeni üzerinden fırsata çevirmektedir” dedi.

Haber Merkezi > Yaşam - 06 Mart 2021

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Ayşegül Tarla, “Hane içi şiddet başta olmak üzere; kadına yönelik her türlü şiddet artarken, kadın katillerine cezasızlık, özsavunma hakkını kullanan kadınlara ise adaletsizlik uygulanıyor. İktidar kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmeye ve 6284 Sayılı Yasayı iptal etmeye hazırlandığında da, yaşam hakkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

Kadın bedeni üzerindeki denetim ve kadına yönelik şiddet devam etti

Tarla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Dayanışmayı bırakmamaya, şiddete, tacize, tecavüze karşı birlikte ses çıkarmaya, birbirimizin sesi olmaya, erkeklerin "güç" ve konumlarını kullanarak kadınlara uyguladıkları tacizi ifşa etmeye ve birbirimizden aldığımız güçle birilerinin uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. Salgının getirdiği biz kadınlara göre hiç de yeni olmayan baskıcı düzenin ilk 8 Mart’ında baskı, şiddet ve sömürünün, derinleşen krizlerin karşısında, dayanışmamızın verdiği güçle mücadelemizi büyütüyoruz!

Pandemi öncesi dünyanın eşitsizlikleri, salgının getirdiği yeni koşullarla birlikte giderek daha da büyümektedir. Pandemi süreci, sermayenin ve egemenlerin çıkarlarını koruyacak şekilde yönetilirken, emek sömürüsü ve yoksulluk hızla artmaktadır. Günümüz dünyasında, erkek egemenliğine dayanan cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık içeren politikalar ve söylemler ise kadınların görünen ve görünmeyen emekleri üzerindeki sömürüyü, kadın bedeni üzerindeki denetimi ve kadına yönelik şiddeti artırmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Artan iş yükü, kadın sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkıldı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınların, her gün emeğinin değersizleştirilmesine, emeğine el konulmasına, hakların gasp edilmesine tanık olunduğuna dikkat çeken Tarla, “Pandemi krizinin tam göbeğinde de tüm bu eşitsizlikleri her yönüyle yaşadık, yaşamaya da devam etmekteyiz.

Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaptığımız işler kadına yüklenen bakım verme rolleriyle bağdaştırıldığı için doğal bir görevmiş gibi görülmekte, bununla bağlantılı olarak da değersizleştirilmektedir. Özellikle pandemi sürecinde COVID-19 hastalarının tıbbi tedavi ve bakımını yaparken bu bakım verme rolü biz kadın sağlıkçılar üzerinde ayrı bir duygusal emek yükü oluşturmaktadır. Pandemiye karşı gerçekçi koruyucu önlemler alınmaması nedeniyle giderek artan iş yükü, sağlık çalışanlarının; en çok da biz kadın sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmıştır ve yıkılmaya da devam etmektedir. Pandemide bir yılı geride bırakmamıza rağmen, hâlâ sağlık emekçileri nitelikli kişisel koruyucu ekipmana erişimde güçlük yaşamaktadır. Kadınlar hâlâ standart erkek bedenine göre yapılan koruyucu ekipman nedeniyle çok daha zor, ergonomik olmayan koşullarda, uzun saatler çalışmak zorunda bırakılmaktadır” dedi..

Pandeminin sağlık alanında da tüm yükünü kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının üstlendiğine dikkat çeken Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Tarla sözlerini şöyle sürdürdü: “Emeğimiz değersizleştirilmeye, görünmez kılınmaya devam ediliyor. Bakanlığın üst düzeyinden en küçük birimine kadar tüm yönetim düzeylerinde, hatta sağlık emek ve meslek örgütlerinin karar mekanizmalarında, erkeklerin emek ve kararları sahnede başrollere konularak kadınların emeği görünmez kılınıyor.Sermaye sahipleri kâr etmeye devam edebilsin diye sağlık çalışanları olarak yoğun ve tüketici koşullarda yakınlarına hastalık taşıma endişesiyle çalışmaya devam etmekte, hastalanmakta ve ölmekteyiz. Pandemi tüm can yakıcılığı ile devam etmesine rağmen, sağlık kurumlarında müşteri mantığıyla COVID dışı hasta sayısını artırmaya yönelik çalışma düzeni yeniden kurulmakta, sağlık emekçileri, performans baskısıyla, gerekli önlemler alınmadan ve pandemiye uygun fiziki koşullar oluşturulmadan çalıştırılmaya zorlanmaktadır.

Tüm bu zorlu koşullarda kadın sağlık ve sosyal emekçilerinin mesaileri işyeriyle sınırlı kalmamakta, pandemide "evde kal" çağrılarıyla; okula gidemeyen, kreşe gönderilemeyen çocuğun, sokağa çıkamayan hane halkının artan bakım, temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılama görevi gibi kadına yüklenen roller daha da pekişmektedir. Bu süreçte erkek yargı da pandeminin faturasını kadına yüklemiş, boşanan sağlık emekçisi bir kadın üzerinden kadınları, işleri ile çocukları arasında seçim yapmaya zorlayarak, çocuğun velayetini babaya vermiştir. Kadınların güçlü dayanışması ve mücadelesi sonucunda bu yanlış karardan dönülmüştür.

Pandemiyle mücadelede şeffaf ve gerçekçi olunmaması nedeniyle sağlık kurumlarında yaşanan tüm sorunların kaynağı sağlık emekçileri olarak görülmekte ve bu durum sağlıkta şiddeti artırmaktadır. Sağlıkta şiddet, kadın sağlık çalışanlarına toplumsal cinsiyet rollerinin yansıması olarak da yönelmekte, kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, sadece kadın oldukları için, psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra meslektaşları ve amirleri olan erkekler tarafından da mobbinge maruz kalmaktadır.

Krizi fırsata çevirenler karşısında kadınlar yaşamlarından hiç vazgeçmemiş, baskının ve sömürünün olduğu yerde kadınlar yaşamı yeniden kurma güçleriyle birlikte, mücadeleyi hep var etmişlerdir. Kadınların dünyanın dört bir yanında emekleri, bedenleri, kimlikleri üzerindeki baskı ve sömürüyü kırmak adına verdikleri mücadele, böylesi zorlu bir dönemde bile iktidarlara geri adım attırabilmekte, toplumsal mücadelenin en ileri unsuru olarak da yol gösterici olmaktadır” derken, Taleplerini şöyle sıraladı:

 •  Kadın mücadelesi ile kazanılan 8 Mart günü kadınlara ücretli izin olarak verilmelidir.
 •  Cinsiyetçi iş bölümü nedeniyle kadınların üzerine yıkılan çocuk bakımı, ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. Kreş, kamusal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Parasız, 24 saat hizmet veren, anadilde, nitelikli kreşler tüm işyerlerinde kadın sayısına göre değil, çalışan sayısına göre belirlenmeli, çalışanlar arasında ayrım yapılmadan hizmet sunulmalıdır.
 •  Sağlık ve sosyal hizmetler işkolu tehlikeli iş kapsamına alınmalı, yıpranma payı artırılmalı ve kadın sağlık emekçilerine ek yıpranma payı verilmelidir. 
 •  Nitelikli, kadınlara uygun kişisel koruyucu ekipman ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 
 •  Kadınlar fizyolojik bir döngü olan regl döngüsünün doğal belirtileri olan karın ağrısı, kramplar ve halsizlik gibi belirtileri ile çalışmak zorunda bırakılıyor ya da bu doğal süreç için zar zor “hastalık raporu” almak durumunda kalabiliyor. Oysa regl olmak hastalık değildir. Bizler kadın özgünlüğümüzle eşit ve haklarımızla çalışmalıyız, ücretli izin hakkımızı istiyoruz. 
 •  Fiilen uygulanan kürtaj yasağına son verilmeli, kürtaj hakkımızı kullanmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Pandemide giderek zorlaşan kadınların cinsel sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır. 
 •  Doğum sonrası 24 ay ücretli izin verilmelidir. Doğum izninin anne ve bebek için biyolojik gereklilik ortadan kalktıktan sonraki kısmı, her iki ebeveynden birini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 
 •  3600 ek gösterge hakkı, sağlık hizmetleri kapsamında yer alan tüm personel için uygulanmalıdır.
 •  Çalışma hayatında kadına yönelik şiddetle mücadelede, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı "Çalışma Yaşamında Şiddetin ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" imzalanmalıdır. 
 •  Kadın çalışanların yoğun olduğu sağlık alanında, kadına yönelik her türlü şiddet ve taciz durumunda kadınların güvenle başvurabileceği bağımsız kadın birimleri oluşturulmalıdır. 
 •  Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam ve istisnasız uygulanmalıdır. 

Taleplerimiz için mücadele etmeye, yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması! 

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Aykut Tuzcu'nun kitabının ilk cildi, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Aykut Tuzcu'nun kitabının ilk cildi, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Kentte haftalık vaka sayısı yüz binde 244’e yükseldi
Kentte haftalık vaka sayısı yüz binde 244’e yükseldi
Kadınlara şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılması kamunun görevi
Kadınlara şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılması kamunun görevi
Gençlerimizi tabandan yetiştirmemiz gerekiyor
Gençlerimizi tabandan yetiştirmemiz gerekiyor
İsrafa karşı durmak, hem vicdani hem de ahlaki bir sorumluluk
İsrafa karşı durmak, hem vicdani hem de ahlaki bir sorumluluk
Nisan yağmurları, çiftçinin de doğanın da yüzünü güldürdü
Nisan yağmurları, çiftçinin de doğanın da yüzünü güldürdü
Hakların kazanılmasında örgütlü mücadele çok önemli
Hakların kazanılmasında örgütlü mücadele çok önemli
Damgalama, insan hakları ihlali ve toplumsal ahlak meselesidir
Damgalama, insan hakları ihlali ve toplumsal ahlak meselesidir
1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı!
1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı!
Mahkeme, çocuğun mağduriyeti gerekçesiyle sanığı berat ettirdi
Mahkeme, çocuğun mağduriyeti gerekçesiyle sanığı berat ettirdi
Uzun süren yargılamalar daha da uzadı
Uzun süren yargılamalar daha da uzadı
Umudu olmayan insan cebindeki son para ile şans oyunu oynuyor
Umudu olmayan insan cebindeki son para ile şans oyunu oynuyor
Programın Konuğu Abdulkadir Konukoğlu
Programın Konuğu Abdulkadir Konukoğlu
Fesih kararını geri çektireceğiz ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız
Fesih kararını geri çektireceğiz ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız
35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova keşfedildi
35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova keşfedildi
Avrupa’nın bilinen en eski üç boyutlu haritası ortaya çıktı
Avrupa’nın bilinen en eski üç boyutlu haritası ortaya çıktı
 'Bebek pudrasıyla' kaplı yanan kuyrukluyıldız
 'Bebek pudrasıyla' kaplı yanan kuyrukluyıldız
Ümitsiz ve karamsar bir Türkiye yaratıldı
Ümitsiz ve karamsar bir Türkiye yaratıldı
Ekranlardaki konukların yüzde 90'ı erkek, yüzde 10'u kadın
Ekranlardaki konukların yüzde 90'ı erkek, yüzde 10'u kadın
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi
Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde
Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde
Virüs, evcil hayvanlara bulaşabiliyor
Virüs, evcil hayvanlara bulaşabiliyor
Araştırma: COVID-19 beyni etkiliyor
Araştırma: COVID-19 beyni etkiliyor
İstismar, çizilen resim ve oynanan oyunlarda gizli 
İstismar, çizilen resim ve oynanan oyunlarda gizli 
Erkekler Mart’ta 36 kadını öldürdü
Erkekler Mart’ta 36 kadını öldürdü
Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
Pandeminin uyku düzenlerine etkisi nasıl oldu? 
Pandeminin uyku düzenlerine etkisi nasıl oldu? 
Virüsün daha bulaşıcı olan varyantları hızla yayılıyor
Virüsün daha bulaşıcı olan varyantları hızla yayılıyor
Avukatların özgür olmadığı bir ülkede adaletten bahsedilemez
Avukatların özgür olmadığı bir ülkede adaletten bahsedilemez
Gaziantep’te vaka sayısı 100 binde 171’e yükseldi
Gaziantep’te vaka sayısı 100 binde 171’e yükseldi
Hayvana şiddete indirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası verilmeli
Hayvana şiddete indirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası verilmeli
Doğa, sakin bir hafta sonu geçirdi
Doğa, sakin bir hafta sonu geçirdi
Esnafın yüzde 80’inin sicili bozuk, yüzde 35’i ise icralık
Esnafın yüzde 80’inin sicili bozuk, yüzde 35’i ise icralık
Yesemek’in yanına sulama göleti yapılması çok yanlış, yasal yollardan hakkımızı arıyoruz
Yesemek’in yanına sulama göleti yapılması çok yanlış, yasal yollardan hakkımızı arıyoruz
Ekonomisinin düzelmesi ve demokratik hukuk devleti için yapısal reformlar şart
Ekonomisinin düzelmesi ve demokratik hukuk devleti için yapısal reformlar şart
Doğada büyük bir ekosistem ve sevgi var
Doğada büyük bir ekosistem ve sevgi var
Yaşayarak öğrenme modelini benimsiyoruz
Yaşayarak öğrenme modelini benimsiyoruz
Mobbing uygulanmasına Kamu Başdenetçiliği uyarısı
Mobbing uygulanmasına Kamu Başdenetçiliği uyarısı
“3 yılda 30 farklı un kullandım”
“3 yılda 30 farklı un kullandım”
Hayallerinde ülkeyi çizecekler
Hayallerinde ülkeyi çizecekler
8 yılda 502 işçi intihara sürüklendi
8 yılda 502 işçi intihara sürüklendi
İnsanı mutlu eden gıdalar: Muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz
İnsanı mutlu eden gıdalar: Muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz
Türkiye'de madde kullanımı 10 yılda yüzde 189 arttı
Türkiye'de madde kullanımı 10 yılda yüzde 189 arttı
Toplu iftarlar yasak
Toplu iftarlar yasak
Çocukları ötekileştirmeden, ayrım yapmadan topluma kazandırmalıyız
Çocukları ötekileştirmeden, ayrım yapmadan topluma kazandırmalıyız
“Dünya Otizm Farkındalık Haftası”nda çocuklar oyuncaklarla mutluluk yaşadı
“Dünya Otizm Farkındalık Haftası”nda çocuklar oyuncaklarla mutluluk yaşadı
'Büyük Yangın' 439 yıl sonra yeniden yaşanabilir
'Büyük Yangın' 439 yıl sonra yeniden yaşanabilir
Karadeniz'de buz devri sona ermedi
Karadeniz'de buz devri sona ermedi