Hekimlikte, usta çırak ilişkisi çok önemli

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Tüm ülkelerde görülen pandemi, bizlere sağlığın ve sağlık çalışanlarının önemini ve bu konuda verilecek eğitimin ne kadar değerli olduğunu gösterdi” dedi

Haber Merkezi > Güncel - 08 Ekim 2020

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler "Tıp Fakültesine Merhaba" başlıklı ilk ders ile eğitime başladı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı kapsamında tanışmaya ayrılan ilk dersin ardından iki mini konferans yapıldı.

Tıp fakültesine bu yıl kaydolan 97 öğrenciden 42'sinin pandemi koşullarının gerektirdiği önlemler alınarak katıldığı program, katılamayan öğrencilerin izleyebilmesi için internet üzerinden eş zamanlı olarak online yayınlandı.

Programın açılışında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Gerek eğitiminizde gerekse yaşamınızda başarılı olmak istiyorsanız sabır, azim ve inanca sahip olmalısınız. Ayrıca bunların yanı sıra, hak gözetmeniz, adil davranmanız, eleştiriye açık ve hoşgörüye sahip olmanız gerekir” diye konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, “Yolunuza çıkan engelleri, başarı merdiveninde birer basamak gibi görün ki, başarısızlıklarınız ya da hatalarınız sizi olgunlaştırsın, hatalarınızdan ders almayı öğretsin” ifadelerini kullandı.

Hekimliğin, eğitimi hayat boyu devam eden, fedakarlık isteyen, mesai kavramı olmayan, insan hayatına dokunabilme yetkisi veren kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerine şöyle devam etti: “Hekimlikte, usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Daha önceki öğrencilerimiz gibi en iyi hocalardan eğitim alacaksınız. Hocalarınızın anlattıklarıyla yetinmeyin. Onların hayata dair bilgi ve tecrübelerinden de istifade edin. Soru sormaktan çekinmeyin. Soru sorarak öğrenmek, en etkili ve evrensel yoldur.

Üniversiteler, yalnızca aldığınız eğitim ile meslek sahibi olduğunuz kurumlar değil, kişisel gelişiminizi tamamladığınız ve sizi hayata hazırlayan ortamlardır. Sosyal aktivitelerimizde ve öğrenci kulüplerimizde mutlaka görev alın. Bu girişimleriniz yaşam görüşünüzün zenginleşmesini, özgüveninizin artmasını, daha mutlu ve doygun bir hayat sürmenizi sağlayacaktır.

Üniversitemizdeki eğitiminiz süresince birçok yeni bilgiye sahip olacak ve bir süre sonra sizler de bilgi üretebilecek aşamaya geleceksiniz. Bunun için hepimiz elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız. Önemli olan bu çabaya karşı, sizlerin ne kadar istekli ve hevesli olduğunuzdur.”

“Atamızın kendini emanet ettiği hekimler kadar başarılı ve yetkin olabilmek için, her türlü gayreti, özeni, çalışmayı ve fedakarlığı göstereceğinize inancım tamdır” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Çıktığınız bu uzun ve meşakkatli yolda bizleri yol arkadaşı ve rehber olarak seçtiğiniz için sizlere ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Yeni ders yılımız hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram da “Tıp Fakültesi ailesine katılan siz sevgili öğrencilerimiz, ailemize katılmayı başarabilen ender öğrencilerden olduğunuz için kendinizi özel ve farklı hissetmelisiniz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. İyi birer hekim olarak yetişmeniz için her zaman olduğu gibi ekip olarak arkanızdayız” ifadelerine yer verdi.

SANKO Holding’in tüm kurumları ile başarıyı hedefleyen özel bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, öğrencilere gelecek adına önemli görevler düştüğünü dikkat çekip, başarı dileklerini iletti.

Programın ilk bölümünde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın yanı sıra, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, öğretim üyeleri Prof. Dr. Lütfi Çakar, Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, Prof. Dr. Mehtap Özkur, Prof. Dr. Necdet Aytaç, Prof. Dr. İlker Saygılı ve Prof. Dr. Zafer Çetin de yeni öğrencilere başarılar diledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, program kapsamında “Tıbbiyeli Olmak” konulu bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Çakar, üniversitelerin aklın ve bilimin egemen olduğu, bilginin üretilerek insanlığın hizmetine sunulduğu, özgür düşüncenin yaratıcı düşünceye dönüştürüldüğü eğitim-öğretim kurumları olduğunu vurguladı.

Tıp eğitiminin, tıp fakültesine girişle başlayan ve yaşam boyu eğitim ve amacının, toplum sağlığını en yüksek düzeyde tutacak “İyi Hekim” yetiştirmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hekim kimliğinin oluşmasında tıbbi bilimsel bilgilerin kazanılması kadar, bu bilgilerin hangi amaca yönelik, hangi araçlarla nasıl kullanılacağı, bunların uygun iletişim becerisi ile hastaya aktarılması da önemlidir. Tıbbiyeliler, özellikle askerî tıp öğrencileri, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş süreçlerinde önemli bir yere sahipti. 

Günümüzde “Tıbbın Babası” olarak kabul edilen Hipokrat (Hippocrates) yaşadığı dönemdeki inanışın aksine, her hastalığın fiziksel ve gerçekçi bir açıklaması olduğunu düşünmüştür. Hipokrat çalışmalarını gözlem üzerine oturtmuş, tıbbı bilim ve sanat haline getirmiştir. İlk kuralı; hekimin gerek düşünceleri gerekse seçtiği tedavi ile yaşama saygı duymak ve hastaya zarar vermemektir. Hipokrat yemini hekimlik sanatının önemli sembollerinden birisidir.”

Bir ülkede sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesinde sağlık hizmetlerinin sunuluşu kadar, hizmeti alan kişiler tarafından bilinçli kullanımının da çok büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, iyi hekimliğin niteliklerini “Sorumluluk duygusu, sevgi, merhamet ve empati, profesyonel davranış, bilgili, alçak gönüllülük, klinik yeterlik ve adalet, iletişim becerileri ve yatak başı davranışları” olarak özetledi.

Hekimlerin yükümlülüklerini “meslek kurallarına/deontolojiye uygun davranmak, hasta haklarına özen göstermek, kötü klinik uygulamalardan (malpraktis) kaçınmak, bilgi ve deneyimini sürekli geliştirmek ve dikkatli olmak” olarak sıralayan Prof. Dr. Çakar, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi hekimlik’ için ‘iyi insan’ olmak ön koşuldur. ‘İyi hekimlik’ bir değerler toplamıdır. ‘İyi hekimlik’ akademik mükemmeliyetin ötesinde bir kavramdır. Değerlerin karşılığı hekimliğin töresi olan ‘Beyaz Önlüğün’ temiz tutulmasıdır.”

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, “Dikenli Gül Bahçesi, Tıp Fakültesi” konulu sunumunda, tıp eğitiminin ve hekimlik mesleğinin  zorluklarına, insanların hekimlerden beklentilerine ve çözüm üretebilmenin önemine değindi.

“Elleri ile çalışana zanaatkar, aklı ile çalışana bilim insanı, yüreği ile çalışana sanatçı, elleri, aklı ve kalbi ile çalışana doktor denir” diyen Prof. Dr. Sırmalı, “Aslolan kendi sorununuzu çözmek değil, sorunun kendini çözmektir” değerlendirmesini yaptı.

Tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikte hekimler yetiştirmenin temel olduğunu anlatan Prof. Dr. Sırmalı, Prof. Dr. İskender Sayek’in, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’nde yaptığı konuşmasında değindiği iyi bir hekimin özellikleri ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilmek, toplumda sık görülen hastalıkları tanımak ve tedavi edebilmek, ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgiye sahip olup, multidisipliner ve multisektöryel çalışabilmek, toplumla iletişim kurabilmek ve toplumun katılımını sağlayabilmek, ülkenin sağlık sorunlarını bilmek ve bunlara çözüm aramak, sürekli tıp eğitiminin önemini ve bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilmek, bilimsel araştırma planlayabilmek, yürütmek ve bilimsel doğruları bilmek, uzmanlık eğitimi ve akademik çalışmaları yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön bilgi ve becerilere sahip olmak.”

Prof. Dr. Sırmalı konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençleri Eğitiniz” sözlerine vurgu yaparak sonlandırdı.

Pandemi koşulları gereği karma (hibrit) eğitim kararı alınan birinci sınıf öğrencilerinin meslek dersleri, Ekim ayı boyunca pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun seyreltilmiş grup mantığıyla yüz yüze yapılacak ve bu dersler uzaktan öğretim yoluyla eş zamanlı çevrimiçi yayınlanacak

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma öğleden sonraları üniversite merkez binasındaki dersler ile devam edecek. Programda "Covid-19 Pandemisi", "Tıp Fakültesi Eğitim Modeli, Dersler ve Sınavları", "Psikoloji Danışma Merkezi", "Öğrenci Kulüpleri" ve "Uzaktan Öğretim Platformu Microsoft Teams" başlıklı dersler yer alacak. Öğrenciler 12 Ekim Pazartesi itibariyle aynı eğitim modeliyle güz dönemi derslerine başlayacak.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
40 araç trafikten men edildi
40 araç trafikten men edildi
Pazar yerlerini önemsiyorum
Pazar yerlerini önemsiyorum
Özel halk otobüsleri yüzde 40 kapasite ile çalışıyor
Özel halk otobüsleri yüzde 40 kapasite ile çalışıyor
Seyahat acentelerinin umutları 2022 yılına kaldı
Seyahat acentelerinin umutları 2022 yılına kaldı
En fazla destek, çeltik ve kütlü pamuğa verildi
En fazla destek, çeltik ve kütlü pamuğa verildi
21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı hafta sonu da geçerli
21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı hafta sonu da geçerli
Dünyada en az 840 gazeteci Covid-19'dan öldü
Dünyada en az 840 gazeteci Covid-19'dan öldü
Aşı olan eğitim çalışanı sayısı, yüzde 10 bile değil
Aşı olan eğitim çalışanı sayısı, yüzde 10 bile değil
Af Örgütü, İstanbul Sözleşmesi için 17 bin imza topladı
Af Örgütü, İstanbul Sözleşmesi için 17 bin imza topladı
Hibrit otomobil satışları artıyor
Hibrit otomobil satışları artıyor
İller bazında hangi kısıtlamalar uygulanacak, hangileri kaldırılacak?
İller bazında hangi kısıtlamalar uygulanacak, hangileri kaldırılacak?
Sağlık çalışanlarının istifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
Sağlık çalışanlarının istifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
Akkuyu temel atma törenine Putin de katılacak
Akkuyu temel atma törenine Putin de katılacak
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza
Pandemi kurallarını ihlal eden 406 kişiye ceza
Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
43 sunum, 3 oturum halinde ve eş zamanlı 11 farklı çevrimiçi odada gerçekleştirilecek
43 sunum, 3 oturum halinde ve eş zamanlı 11 farklı çevrimiçi odada gerçekleştirilecek
Evde mahsur kalan 4 çocuk itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
Evde mahsur kalan 4 çocuk itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
Menengiç kahvesi Avrupa Birliği’nde de tescillenecek
Menengiç kahvesi Avrupa Birliği’nde de tescillenecek
Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı
Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı
8 sokak ve 280 dükkân yeni görünüme kavuşacak
8 sokak ve 280 dükkân yeni görünüme kavuşacak
Etkili bir stres yönetimi, şahsın fiziki ve zihni dengesini sağlar
Etkili bir stres yönetimi, şahsın fiziki ve zihni dengesini sağlar
Korona döneminde beyrana ilgi ve talep arttı
Korona döneminde beyrana ilgi ve talep arttı
Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
3 kişi gözaltında, digital malzemelere el konuldu
3 kişi gözaltında, digital malzemelere el konuldu
Kaldırımda yürüyen çocuğun kafasına taş düştü
Kaldırımda yürüyen çocuğun kafasına taş düştü
15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
"Bizim bu ülkeye, bu halka borcumuz var"
"Bizim bu ülkeye, bu halka borcumuz var"
Vaka sayısı yine 11 binin üzerinde, vefat sayısı 68
Vaka sayısı yine 11 binin üzerinde, vefat sayısı 68
Netflix kadın sinemacılara 5 milyon dolar destek paketi ayırdı
Netflix kadın sinemacılara 5 milyon dolar destek paketi ayırdı
Cougar tipi helikopterlerde şimdiye kadar 37 asker hayatını kaybetti
Cougar tipi helikopterlerde şimdiye kadar 37 asker hayatını kaybetti
AB, Rusya'nın Sputnik-V aşısı için onay sürecini başlattı
AB, Rusya'nın Sputnik-V aşısı için onay sürecini başlattı
Mahkûmlara mail hakkı geliyor
Mahkûmlara mail hakkı geliyor
Türkiye’ye girişte istenen PCR testi zorunluluğu 15 Nisan'a çekiliyor
Türkiye’ye girişte istenen PCR testi zorunluluğu 15 Nisan'a çekiliyor
Plastikteki zam, pek çok üründe fiyat artışını beraberinde getirdi
Plastikteki zam, pek çok üründe fiyat artışını beraberinde getirdi
'Binlerce uygulama bilgilerinizi sızdırıyor'
'Binlerce uygulama bilgilerinizi sızdırıyor'
Koronavirüs, bu ülkelerde 10 kat daha fazla
Koronavirüs, bu ülkelerde 10 kat daha fazla
Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit! Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit! Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
Gaziantep, sanayisi ile uluslararası bir değere sahip
Gaziantep, sanayisi ile uluslararası bir değere sahip
Vali Gül, kontrollü normalleşme uygulamalarını denetledi
Vali Gül, kontrollü normalleşme uygulamalarını denetledi
İbrahim Ay, annesini kaybetti
İbrahim Ay, annesini kaybetti
Bostancı Mektebi Kültür Merkezi’nde Kur’an öğreniyorlar
Bostancı Mektebi Kültür Merkezi’nde Kur’an öğreniyorlar
İnsanların ortak duygu dilini yakalamak çok önemli
İnsanların ortak duygu dilini yakalamak çok önemli
Koronavirüs denetimlerinde 342 kişiye ceza
Koronavirüs denetimlerinde 342 kişiye ceza
Hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırdılar
Hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırdılar
Yenilenebilir enerji sistemlerinin önemi ve gerekliliği artıyor
Yenilenebilir enerji sistemlerinin önemi ve gerekliliği artıyor
Türkiye KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi
Türkiye KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi
Aşılama hızı böyle giderse, yüzde 70’lik oranın yakalanması 2 ile 4 yıl kadar sürecek
Aşılama hızı böyle giderse, yüzde 70’lik oranın yakalanması 2 ile 4 yıl kadar sürecek