Gaziantep’in net öğretmen ihtiyacı: 4 bin 153

"Atamalar liyakatsız, taşımalı eğitimde planlama yok"

bianet > Eğitim - 05 Ekim 2020

Sayıştay raporunda, öğretmen atamalarının dağılımında dengesizlik olduğu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına ise mevzuatın liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda öngördüğü şartları taşımayan kişilerin atandığı belirtildi.Raporda Gaziantep'in net öğretmen açığının 4 bin 153 olduğu bildirildi.

Sayıştay,  Mili Eğitim Bakanlığı’na ilişkin hazırladığı “2019 Yılı Denetim Raporu”nu geçtiğimiz günlerde Meclis’e sundu. Sayıştay’ın raporuna göre; Bakanlık 2019 yılında 118 milyar 155 milyon 812 bin 370,37 TL harcama yaptı. Harcamanın 33 milyar 717 milyar 663 bin 952,05 TL’si ise ödenek üstü harcama gerçekleşti.

Sayıştay raporunda, “Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler” başlıklı kısmında MEB’e ilişkin birçok tespitte bulundu. Buna göre; MEB’de atamaların liyakatlı yapılmadığı ve öğretmen atamalarının dengeli yapılmadığı belirtildi.

Taşımalı eğitim sisteminin planlı yapılmadığı vurgulanan raporda, Fatih Projesi’yle ilgilide alt yapı ve harcamalar arasında uyumsuzluk olduğu belirtildi.

Raporda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına mevzuatın liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda öngördüğü şartları taşımayan kişilerin atandığına dikkat çekildi.

Sayıştay’ın rapor yer verdiği tespitlerin bir kısmı şöyle:

*Öğretmen kadrolarının ihtiyaç planlaması çerçevesinde eğitim kurumlarına dengeli dağıtılmıyor.

*Sözleşme ile taahhüt ettikleri yerde asgari çalışma sürelerini tamamlamayan sözleşmeli öğretmenlerin başka yerlere atanması ve kadroya geçiriliyor.

*Taşımalı eğitimde sağlıklı planlama yapılmıyor.

*Şirketler ile yapılan protokollerden elde edilen gelirler ile bu gelirlerden yapılan harcamalar bakanlık bütçesine dahil ediliyor.

*Destekleme ve yetiştirme kurslarının temel amacından uzaklaşması ve bu kurslar için ayrılan kaynak sürekli artıyor.

* FATİH Projesi altyapı yatırım harcamaları arasında uyumsuzluk bulundu.

*İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları sağlamayan kişiler atandı.

*Ödenek üstü harcama yapıldı.

Bütçenin yüzde 80'i personel gideri

2019 yılında Bakanlık bütçesinden yüzde 69,19'u personel giderleri ve yüzde 10,90'ı sosyal güvenlik kurumu prim giderleri olmak üzere toplamda yüzde 80,09'inin personele yönelik harcamalardan oluştuğu belirtildi.

Bütçe giderlerinin yüzde 10,68'i mal ve hizmet alımları, yüzde 6,16'sı ise sermaye giderleri için harcanmış.

"Kadro dağılımında dengesizlik var"

Sayıştay, öğretmen kadrolarının dağılımında ülke geneli ve iller açısından birçok dengesizlikler bulunduğunu belirtti.  Bu dengesizliklerin süreklilik kazanması halinde öğretmen açığı sorununun çözülemeyeceğini ifade edildi.

Norma aykırı atamalar nedeniyle birçok kurumda öğretmen fazlalığı olduğu belirtilen raporda, “Buna karşın birçok kurumda da öğretmen açığı bulunmaktadır. Söz konusu açık ve fazla, yer değiştirme suretiyle yapılan atama, ilk atama, sözleşmeli öğretmenlik ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik gibi yöntemlerle dengelenmeye çalışılsa da mevcut dengesizliklerin önemli boyutlara ulaştığı görülüyor.  

"Söz konusu dengesizlik, bir taraftan ihtiyaç fazlası öğretmenler nedeniyle kısıtlı olan insan kaynağının etkin ve verimli kullanılamamasına, diğer taraftan öğretmen ihtiyacı karşılanamayan birçok yerleşim biriminde bireylere eğitime erişme hakkı ve eğitimde fırsat eşitliği gibi temel anayasal hakların yeterince sunulamamasına yol açıyor” denildi.

Aralık 2019 tarihi itibarıyla ülke genelinde boş kadro sayısı 93.235, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ise 138.393'dir. Kurum bazlı öğretmen ihtiyacının hem ülke geneli hem de iller özelinde net öğretmen ihtiyacından yüksek olması, eğitim kurumları ve alanlar itibarıyla ihtiyacın doğru belirlenmemiş olmasından kaynaklanıyor. Mesela kurum bazlı ihtiyacın en yüksek olduğu İstanbul'da boş kadro sayısı 28.172 olup bu kadroların tamamına atama yapılsa dahi ihtiyaç karşılanamıyor.

"Aynı ilde bile dağılım dengesiz"

Raporda, dengeli bir biçimde dağıtılamayan öğretmen mevcudunun aynı il içerisinde ilçeler itibarıyla da oldukça dengesiz bir görünüm sergilediği belirtildi. Örneğin Ankara ilindeki toplam 5.063 öğretmen fazlasından 2.275’inin (yaklaşık yüzde45’inin) Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunduğu; Kırşehir ilindeki toplam 672 öğretmen fazlasından 418’inin (yaklaşık %62’sinin) ise il merkezinde bulunduğu belirtildi.

"Taşımalı eğitim sağlıklı yapılmadı"

Raporda, taşımalı eğitimde planlamanın sağlıklı yapılmadığına dikkat çekildi ve “Belediyelerle yeterli işbirliği ve koordinasyon sağlanamamasının kaynakların etkin ve verimli kullanımını engelleyerek taşımalı eğitimin maliyetini artırdığı tespit edilmiştir” denildi.

Belirlenen araç kapasitelerinin taşınacak öğrenci sayısı ile uyumlu olmadığı, gereken sayıdan daha fazla araç için ödeme yapıldığı belirtildi.

FATİH Projesi atıl kaldı

Sayıştay raporu Fatih Projesi’ne ilişkin de birçok önemli tespitte bulundu: “Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırım bileşenlerinin eğitim kurumları bazında kısmen örtüşmemesi nedeniyle bazı yatırımların atıl kaldığı ve okullar tarafından sistemin kullanılamadığı görüldü.

"Projede bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan ihaleler ile 432.288 adet etkileşimli tahta alımı yapılarak 19.752 okula kurulumu gerçekleştirilmiş, faz1 ve faz2 ihaleler ile yaklaşık 15.103 okula VPN erişimi için ağ alt yapısı kurulumu yapılmış, 13.312 okula ise geniş bant internet erişimi bağlantısı sağlanmış. Okul düzeyinde Projenin temel bileşeni olan etkileşimli tahta ve ağ altyapısı açısından konu incelendiğinde yatırım planlamasının önemi ortaya çıkmaktadır. “

Şirketlerle yapılan protokoller

Sayıştay, raporunda yer alan bir diğer önemli detay ise; Bakanlığın bankacılık ürünlerinin kullanımına ilişkin bir banka ve mobil servis kullanımına ilişkin GSM Operatörleri ile imzaladığı protokoller çerçevesinde tahsil ettiği gelirlerin bütçe dışında açılan hesaplarda yönetildiği.

Raporda buna ilişkin şöyle denildi: "Yasal düzenlemelere rağmen kamu mali yönetiminin temel ilkelerine aykırı olarak merkez teşkilat birimlerinde kamu geliri niteliğindeki bazı gelirlerin bütçe ile ilişkilendirilmeyerek ayrı banka hesaplarında takip edilmekte ve bu hesaplardan kamu gideri niteliğinde harcamalar gerçekleştirilmektedir. Bakanlık ile bir kamu bankası ve GSM Operatörleri arasında imzalanan protokoller bu uygulamanın başlıca örneklerindendir.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS müfredatını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS müfredatını açıkladı
Okul öncesi eğitim için 13 günde 4 kez karar değiştirildi
Okul öncesi eğitim için 13 günde 4 kez karar değiştirildi
ÖSYM de sınavları erteledi
ÖSYM de sınavları erteledi
Sınavlar ertelendi
Sınavlar ertelendi
En yüksek puanı alanların başvurusu bile kabul edilmedi
En yüksek puanı alanların başvurusu bile kabul edilmedi
Eğitim Sen’in yeni yönetimi belirlendi
Eğitim Sen’in yeni yönetimi belirlendi
YKS raporu açıklandı: 512 bin kişi sıfır çekti
YKS raporu açıklandı: 512 bin kişi sıfır çekti
Ortaokul öğrencileri için 42 fasikül hazırlandı
Ortaokul öğrencileri için 42 fasikül hazırlandı
GAİB online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı
GAİB online eğitimlerinde aralık takvimi açıklandı
Okuduğunu anlamanın başarıda rolü büyük
Okuduğunu anlamanın başarıda rolü büyük
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
"Okul öncesi eğitim kurumları bakımevleri değildir"
"Okul öncesi eğitim kurumları bakımevleri değildir"
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Atatürk, yeni nesli yetiştirme görevini siz değerli öğretmenlere teslim etti
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Atatürk, yeni nesli yetiştirme görevini siz değerli öğretmenlere teslim etti
386 bin çocuk vakıfların elinde
386 bin çocuk vakıfların elinde
Öğretmenlerin yüzde 52'si, daha iyi iş bulursa mesleği bırakma niyetinde
Öğretmenlerin yüzde 52'si, daha iyi iş bulursa mesleği bırakma niyetinde
Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması sonuçlandı
Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması sonuçlandı
Çocukların çalışma hayatından çekilip eğitime yönlendirilmesi sağlanacak
Çocukların çalışma hayatından çekilip eğitime yönlendirilmesi sağlanacak
8. Sınıf ve 12. sınıflarla ilgili eylem planı hakkında hala bir çalışma yapılmadı
8. Sınıf ve 12. sınıflarla ilgili eylem planı hakkında hala bir çalışma yapılmadı
30 bin öğretmene TÜBİTAK Dergisi
30 bin öğretmene TÜBİTAK Dergisi
Uzaktan eğitim bugün başladı
Uzaktan eğitim bugün başladı
MEB karar değiştirdi, 32 bin okul tekrar açıldı
MEB karar değiştirdi, 32 bin okul tekrar açıldı
Bütün öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli olması lazım
Bütün öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli olması lazım
Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eğitimdeki başarısızlığın faturasını öğretmenlere kesti!
Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eğitimdeki başarısızlığın faturasını öğretmenlere kesti!
Öğretmenler, kattıklarıyla hayatlarımızın önemli bir parçası
Öğretmenler, kattıklarıyla hayatlarımızın önemli bir parçası
Okullarda çevrimiçi dönem: ‘Eğitim eksik de olsa sürüyor ancak öğretimden geri kalıyoruz’
Okullarda çevrimiçi dönem: ‘Eğitim eksik de olsa sürüyor ancak öğretimden geri kalıyoruz’
Uzaktan eğitime 'Cuma namazı' ayarı
Uzaktan eğitime 'Cuma namazı' ayarı
"Sınavların 4 Ocak sonrası yüz yüze yapılması planlanıyor"
"Sınavların 4 Ocak sonrası yüz yüze yapılması planlanıyor"
3.8 milyon öğrencinin gireceği YKS ve LGS'de değişiklikler gündemde
3.8 milyon öğrencinin gireceği YKS ve LGS'de değişiklikler gündemde
MEB, hızla etkili önlemler almalı
MEB, hızla etkili önlemler almalı
"Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı giderek artıyor"
"Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı giderek artıyor"
31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak
31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak
Eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi yapılacak
Eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi yapılacak
Eğitim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek
Eğitim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek
22 derslikli ortaokul yaptırılacak
22 derslikli ortaokul yaptırılacak
“Meslek liselerinin atölyelerinin geliştirilmesi önemli”
“Meslek liselerinin atölyelerinin geliştirilmesi önemli”
Okullardaki vaka sayısı artıyor, MEB'in planından eğitimcilerin haberi yok
Okullardaki vaka sayısı artıyor, MEB'in planından eğitimcilerin haberi yok
Okullarda ara tatil uzatılsın
Okullarda ara tatil uzatılsın
MEB: 17 milyon 500 bin ders kitabı dağıtıldı
MEB: 17 milyon 500 bin ders kitabı dağıtıldı
Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, öğretmenlere çok üzülüyorum
Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, öğretmenlere çok üzülüyorum
Öğrenci ve öğretmenlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, bir yıllık abonelik ile ücretsiz temin edilecek
Öğrenci ve öğretmenlere TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, bir yıllık abonelik ile ücretsiz temin edilecek
Eğitimine 37 milyon lira destek
Eğitimine 37 milyon lira destek
Öğretmenlik Meslek Kanunu hemen çıkarılmalı
Öğretmenlik Meslek Kanunu hemen çıkarılmalı
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu
MEB, zenginlerin avantajlı olduğunu itiraf etti: Öğrenciler arasında iki yıllık eğitime eş değer fark var
MEB, zenginlerin avantajlı olduğunu itiraf etti: Öğrenciler arasında iki yıllık eğitime eş değer fark var
Ara tatil, 16 Kasım’da başlıyor
Ara tatil, 16 Kasım’da başlıyor
Mesleki yeterlilik eğitimleri konusunda destek sunacak bir proje daha başladı
Mesleki yeterlilik eğitimleri konusunda destek sunacak bir proje daha başladı
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Okullar, en son kapatılacak kurumlar
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Okullar, en son kapatılacak kurumlar
LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek
LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek