Demokratik kazanımlara sahip çıktığımız için hedefiz

Gaziantep Akademik Mesleki Odalar Birliği ile Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, ortak basın açıklaması yaparak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin seçim sistemi ve yapısını değiştirecek düzenlemeye tepki gösterdi

Haber Merkezi > Güncel - 13 Mayıs 2020

GAMOB ve STK Platformu adına açıklamayı yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ramazan Sürücü, “Kamu-toplum yararını savunduğumuz için, anti demoktratik uygulamalara karşı demokrasiye, cumhuriyetin kazanımlarına, laikliğe sahip çıktığımız için hedefe alınmaktayız. Meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz” dedi.

Demokrasinin sağlıklı işlemesi için eleştiriyor, sorguluyor, öneriler sunuyoruz

Sürücü, “Bizler akademik meslek odaları olarak demokrasinin sağlıklı işlemesi için olmazsa olmaz olduğumuz için eleştiriyor, sorguluyor, öneriler ortaya koyarak katkı sunuyoruz” ifadelerini kullanırken, “Hem daha güzel bir ülke idealini hem de demokrasiyi zenginleştiriyoruz. Bu yüzden akademik odaların seçim süreçlerine müdahale ve etkisizleştirmek ülkemizi beşinci sınıf demokrasiler grubuna dâhil etme çabasından öte bir anlam ifade etmez” dedi.

Girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz

Dünyanın ve ülkemizin milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını bedenen ve ruhen sarsan bir pandemi döneminden geçtiğini ifade eden Sürücü, “Halkımızın can derdine düşmüş olduğu sosyal ve ekonomik anlamda birçok sorun yaşadığımız ve halen etkilerinin ne kadar süreceğini bilemediğimiz bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile siyasi iktidarın, başta TBB ve Barolar olmak üzere TTB, TMMOB ve diğer akademik meslek odalarının,  STK’ ların yapısını değiştirerek ele geçirme girişimlerini üzüntüyle takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özerk demokratik mesleki yapılar, tasfiye edilmek isteniyor

Başkan Sürücü, “Geçmişte akademik meslek odaların etki ve yetki alanları daraltılarak etkisizleştirilmeye çalışılmışken bu kez de seçimle işbaşına gelen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tamamen tasfiye edilmek istenmektedir. Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte ülkemizin sorunlarını konuşalım, çözmek için yan yana gelelim

Seçim sistemlerini değiştirmekteki amacın gerçekten demokratik temsiliyet ise öncelikli olarak ülkemizdeki seçim sisteminde uygulanan barajın düşürülmesiyle başlanması gerektiğini söyleyen Sürücü, “Bir taraftan yüzde onluk barajı istikrar adına savunmak, diğer yandan çok yüksek oy oranlarını antidemokratik bularak temsiliyet zaafı gibi göstermek ciddi bir çelişkidir. Gelin hep birlikte ülkemizin sorunlarını konuşalım, çözmek için yan yana gelelim. Ekonomiyi, işsizliği, sağlığı, hukukun üstünlüğünü, eğitimi, çevreyi konuşalım, bizler bu ülkenin aydınları, akademik meslek mensupları olarak tıpkı pandemi sürecindeki katkılarımız gibi ülkemiz için yine çalışmaya devam edelim. Bu sorunları çözelim, varsın tek derdimiz baroların, odaların seçimleri olsun. Ülkemiz demokratikleşsin, eşit ve özgür bireyler olarak yaşayalım, yargı yandaşlıktan kurtulsun, evrensel hukuk kurallarına uygun olarak idare hesap verebilir olsun. Ölümü değil yaşamı kutsayıp yüceltelim, ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı değil, toplumsal barışı, dayanışmayı, kalkınmayı, toplumsal refahı sağlayalım. Çocuk istismarları, doğaya, kadına şiddet bitsin, çevreyi ranta kurban etmeyelim” diye açıklama yaptı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ramazan Sürücü, iktidarların her türlü baskılarına, tehditlerine rağmen mensubu oldukları Anayasal kurumlar olarak özerk ve bağımsız yapılar ile haksız güç ve rant odaklarına karşı her zaman halkın yanında olduk ve olmaya devam edeceklerinin altını çizerken, konuşmasına şöyle devam etti: “Her zaman Cumhuriyetin bekçisi olduk, demokrasiden, yaşam hakkından, insan haklarından, bireysel temel hak ve özgürlüklerden, adil yargılanma hakkından, evrensel hukuk kurallarından yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin aydınları, mühendisleri, mimarları, avukatları, eczacıları ve doktorları olarak; gerek kentimizde, gerek ülkemizde gerekse dünyada toplumumuzu ilgilendiren hiçbir soruna duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Unutulmamalıdır ki; bir ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmesi, çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi; baroların, odaların ve STK’ların, ülkenin demokratikleşme ve demokratik toplum yaratma sürecine katılımı ve katkısı ile doğru orantılıdır. Hiç kimsenin ne Akademik meslek odalarının emeğini ne de ülkemiz demokrasi birikimini yok saymaya hakkı yoktur.”

Basın açıklamasına imza atan STK’lar şu isimlerden oluşuyor:

Gaziantep Kilis Tabip Odası, Gaziantep Barosu, Gaziantep Eczacılar Odası, Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği, Genel Sağlık İş Gaziantep İl Temsilciliği, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Gaziantep Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği̇, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Kültür Turizm Derneği̇, Gaziantep Verem Savaş Derneği̇, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilciliği, Eğitim İş Sendikası Gaziantep Şubesi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Gaziantep Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Anneler Derneği, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü, Toplum Eğitim Derneği, Gaziantep Yesemek Rotary, Gaziantep Folklor Kulübü, Gaziantep Kadın Sağlığı Derneği, Gaziantep Kolej Vakfı Mezunları Derneği, Zeugma Kültür ve Sanat Derneği̇, Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği, Akut Gaziantep Şubesi, Gaziantep İTÜ Mezunları Derneği ve Gaziantep Lions Kulübü. Hüseyin Karataş

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Sayıştay raporlarına göre PTT 1.2 milyon lira zarar etti
Sayıştay raporlarına göre PTT 1.2 milyon lira zarar etti
Ürün çeşitliliği ve kalifikasyon konusunda en güçlü şehir biziz
Ürün çeşitliliği ve kalifikasyon konusunda en güçlü şehir biziz
Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm
Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm
Taklalar atarak menfeze uçtu
Taklalar atarak menfeze uçtu
Şubat ayında 23 erişime engelleme ve içerik silme kararı verildi
Şubat ayında 23 erişime engelleme ve içerik silme kararı verildi
Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu
Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu
Google, Apple, Facebook gibi şirketlerin yerli muadillerini geliştirmek gerekiyor
Google, Apple, Facebook gibi şirketlerin yerli muadillerini geliştirmek gerekiyor
Facebook, çocuk istismarı görüntülerinin en çok paylaşıldığı platform
Facebook, çocuk istismarı görüntülerinin en çok paylaşıldığı platform
Normalleşme ile başlayacak düğünler nasıl olacak?
Normalleşme ile başlayacak düğünler nasıl olacak?
Koronavirüs çetesi çökertildi: Sahte test sonucu ile milyonlarca liralık vurgun
Koronavirüs çetesi çökertildi: Sahte test sonucu ile milyonlarca liralık vurgun
Zomato, Türkiye ofisini kapattı
Zomato, Türkiye ofisini kapattı
Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için kuyruklar oluştu
Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için kuyruklar oluştu
Zehra Sarı, 33 yaşında İngilizce öğretmeni oldu
Zehra Sarı, 33 yaşında İngilizce öğretmeni oldu
Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için geri sayım başladı
33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için geri sayım başladı
Takla atan araçta yanarak öldü
Takla atan araçta yanarak öldü
2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
İki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
İki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70’ye yükseldi
Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70’ye yükseldi
9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı
9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı
Kızını taciz eden adamı öldüren baba tahliye edildi
Kızını taciz eden adamı öldüren baba tahliye edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına vergi borcu muafiyeti
Sokağa çıkma kısıtlamasına vergi borcu muafiyeti
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
Şahinbey Belediyesi, okullarda dezenfekte çalışması yapıyor
Şahinbey Belediyesi, okullarda dezenfekte çalışması yapıyor
Posta dağıtıcıları serbest karttan yararlanmalı
Posta dağıtıcıları serbest karttan yararlanmalı
Güneydoğu'da aşı yapılanların sayısı 400 bine ulaştı
Güneydoğu'da aşı yapılanların sayısı 400 bine ulaştı
Oğlunun anısına cami yaptırdı
Oğlunun anısına cami yaptırdı
Arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
Arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
Bayram: "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz"
Bayram: "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz"
Kısıtlamalar ile ilgili karar pazartesi alınacak
Kısıtlamalar ile ilgili karar pazartesi alınacak
Twittera ücretli abonelik özelliği gelecek
Twittera ücretli abonelik özelliği gelecek
Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
606 adet maden sahası ikinci defa ihaleye açıldı
606 adet maden sahası ikinci defa ihaleye açıldı
Blackpink, Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı'nda kampanya yüzü olacak
Blackpink, Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı'nda kampanya yüzü olacak
Netflix, Türkiye ofisi için iş ilanı yayınladı
Netflix, Türkiye ofisi için iş ilanı yayınladı
Rockefeller, BMGK'den Picasso'nun Guernica eserini geri istedi
Rockefeller, BMGK'den Picasso'nun Guernica eserini geri istedi
Nijerya'da yatılı okula saldırı: 'Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı'
Nijerya'da yatılı okula saldırı: 'Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı'
Korona virüs denetimlerinde 369 kişiye ceza
Korona virüs denetimlerinde 369 kişiye ceza
Kulvardan, üç 1.’lik, beş 2.’lik, iki 3.’lük geldi
Kulvardan, üç 1.’lik, beş 2.’lik, iki 3.’lük geldi
Kaçak içki operasyonu
Kaçak içki operasyonu
Üç ayda 1 milyon liralık ilaç yazdılar
Üç ayda 1 milyon liralık ilaç yazdılar
Gaziantep okulları normalleşmeye hazır
Gaziantep okulları normalleşmeye hazır
AB Zirvesi: "Aşı Pasaportu" yolda
AB Zirvesi: "Aşı Pasaportu" yolda
Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga başladı
Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga başladı
Koca: Biz aşıyı bütün ülkelerin aldığı fiyattan daha ucuza alan ülkeyiz
Koca: Biz aşıyı bütün ülkelerin aldığı fiyattan daha ucuza alan ülkeyiz
73 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 572 yeni 'vaka' tespit edildi
73 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 572 yeni 'vaka' tespit edildi
Prof. Doğan Yaşar: İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz, iki üç yıla kadar bekliyorum
Prof. Doğan Yaşar: İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz, iki üç yıla kadar bekliyorum
Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik
Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik