Canlı derse katılım çok az ve EBA TV izlenmiyor

Öğretmenlere ‘uzaktan eğitim’ anketi

Cumhuriyet > Eğitim - 24 Aralık 2020

Öğretmenlere göre uzaktan eğitimde en büyük sorun, çok sayıda öğrencinin imkânsızlıklar nedeniyle derslere katılamaması. Konuların mutlaka sınırlandırılması gerektiğini belirten öğretmenler, bu yıl tüm kademelerin dondurulmasını, öğrencilerin önümüzdeki öğretim yılında aynı sınıftan başlamasını da öneriyor.

Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube tarafından yaklaşık 1500 öğretmene salgın sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan sorunları somutlaştırmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bir anket hazırlandı. 

Şube başkanı Adem Yıldırım, “Anketten Milli Eğitim Bakanı’nın çizdiği pembe tablonun aksine öğrencilerin tümünün uzaktan eğitimden yararlanamadıkları, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleşerek arttığı, süreçte derslerin kazanımlarının tam olarak verilemediği, teknik altyapının yetersiz olduğu, uzaktan eğitimle müfredatın yetiştirilemeyeceği, bilhassa LYS ve YKS’de konu sınırlandırılmasına gidilmesi ve bunların yanında acilen ‘Eğitim Bilimleri Uzaktan Eğitim Üst Kurulu’ kurulması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır” dedi. 

Anketten çıkan bazı sonuçlar şöyle:

- Öğretmenlerin yüzde 91.3’ü öğrencilerin tümünün uzaktan eğitimden yararlanmadığını düşünüyor. 

- “Uzaktan eğitimde kazanımları tam olarak verebildiğinizi düşünüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 55.4’ü “bazen”, yüzde 17.4’ü “hiçbir zaman” yanıtını vermiş. 

- Velilerin çoğunluğu, evde gerekli öğrenme ortamı hazırlayabilme ve motivasyon sağlama konularında yetersiz ve bilinçsiz. 

- Öğrencilerin ödevlerini yapmama oranları çok yüksek. 

- Öğretmenlere göre uzaktan eğitimle müfretadı yetiştirmek çok zor. 

- Öğretmenlerin yüzde 87.3’ü konu sınırlandırması gerektiğini düşünüyor. 

- Öğretmenler, bu sıkıntıları aşmak amacıyla yapılan çalışmalarda söz hakkı istiyor

Öğretmenler ne diyor

- Derslerin işlenmesine devam edilsin ama bu sene dondurulsun. Tüm sınıflar seneye aynı sınıfı tekrar etsin. 

- Bütün merkezi sınavlar iptal edilsin. 

- Canlı derse katılım sayıları çok az ve EBA TV de izlenmiyor. 

- Sınıf, internetten faydalanan ve faydalanamayan diye iki gruba bölünüp ona göre öğrenciler desteklenmeli. 

- Bu zor süreçte mutlaka konular sınırlandırılmalı. 

- Sınıflardaki öğrenci sayıları düşürülmeli. 

- Uzaktan eğitim müfredatı hazırlanmalı. 

- Canlı ders saatlerindeki zaman sınırlaması kaldırılmalı. 

- TYT ve AYT konuları yeniden düzenlenmeli. 

- Eğitimin uzağı olmaz. Öğretim de yeterli değil, çünkü fırsat eşitliği yok. 

- Günlük ders saatleri azaltılmalı. 

- İlkokulda günde altı ders zorunluluğu kalkmalı. En fazla dört ders olmalı. 

- En büyük sorun öğrencilerin imkânsızlıklar nedeniyle derslere katılamamaları. 

- Öğrencilerin derslere katılımı çok düşük. 

- Tüm öğretmen ve öğrencilerin internet erişimi ücretsiz sağlanmalı. 

- Teknolojik aracı olmayan tüm kesimlerin ihtiyacı karşılanmalı.

Çevrimiçi eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? 

Karne notu değil geribildirim

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Kutlu, “Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının omurgasını geribildirim oluşturmalıdır. Öğretmenler öğrencilerini istenen düzeye gelinceye kadar geribildirimlerle desteklemeli, ders tekrarı yapmaya dayanan öğrenme eksikliklerine vurgu yapmaktan çok, öğrencinin neleri yapabildiğini gösteren becerilerine ve yeteneklerine vurgu yapılmalı ve geliştirilmesi için alınacak önlemlere dikkat çekilmelidir. Puanlar, öğrencilerin yetersizliklerini sergileyen ‘not kırma’ temelli olmaktan çıkarılmalı, neleri başardıklarını gösteren yaklaşımların ve anlayışların göstergesi olmalıdır” dedi. 

Türkiye’nin öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını istenen düzeyde yaşama geçirememiş ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Dr. Kutlu, şöyle devam etti: “Gerek derslerin öğretim programları gerek ders kitapları gerekse sınıf içi öğretim ve ölçme değerlendirme etkinlikleri çoğunlukla sonuç odaklıdır. Bu anlayış, öğretmenleri, öğrencilerin neleri ne kadar öğrendikleri düşüncesine götürmekte ve öğretmenleri öğrenmelerin karşılığı olan bir puan vermeye zorlamaktadır.

Sınavla olmaz

Bu açıdan bakıldığında yakın zamanda öğrencilere sınav yaparak karne notu vermeyi hedefleyen anlayışların terk edilmeye başlanacağı dikkate alınmalıdır. Puanların bildi-bilemedi, doğru-yanlış, yaptı-yapamadı, başarılıbaşarısız, geçti-kaldı gibi kararlarda ya da yargılarda kullanılması öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri önünde engel oluşturmaktadır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere okulların, öğretmenlerin bir anlayış değişikliğine gitmeleri, eğitimde önemli bir kırılma noktası olacaktır.”

Kitaplar ‘sıra dışı’ da okunur

Okuyay Platformu’nun desteklediği “Sıra Dışı Meydan Okumalar” projesi tamamlandı. Yazar ve akademisyen Nilay Yılmaz’ın koordinatörlüğünü ve içerik danışmanlığını yaptığı projede her yaştan okur, yaratıcı, eleştirel ve tasarım odaklı düşünmenin vurgulandığı sıra dışı bir okuma yöntemiyle buluştu. Proje, okurların kitapla etkileşimini eğlenceli yollarla güçlendiren, edebiyatı fotoğraf sanatıyla buluşturan ve metinlerarası düşünme becerilerini geliştiren “görsel okuma” biçimiyle buluşmalarını sağladı.

Evde spor şart

Salgın, özellikle çocuklar ve gençleri hareketsiz bıraktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, “Çocuklar güne mutlaka egzersiz hareketleri yaparak başlamalı. Önce baş ve boynu zorlamadan öne arkaya, sağa sola esneme hareketleriyle başlanmalı, sonra kollar ve bel, sonra da bacaklar çeşitli yönlerde hareket ettirilerek sabah egzersizleri yapılmalı” dedi.

Açık uçlu sorular

Türk eğitim sisteminin çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına geleceğin öğrencilerini yetiştirme anlayışıyla bakması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ömer Kutlu, bu süreçte derslerin kapsamında yer alan temel bilgilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerin bu bilgilerle ilişkilendirilerek öğrenci bünyesine yerleştirilmesinin önemini vurguladı. 

Öğrenci kazanımlarını araştırma, inceleme ve sorgulamadan uzak sınavlarla ya da testlerle ölçmeye çalışmanın yalnızca öğrencilerin değil, Türkiye’nin de geleceğine zarar vereceğini belirten Kutlu, şunları söyledi:

Açık kitaba dayalı

“Öğretmenlerin, öğrencilerine farklı kaynakları okumalarına, bunları birbiriyle ve ders öğrenmeleriyle ilişkilendirerek küçük rapor haline getirmelerine katkı sağlayacak sorular sormaları ya da görevler vermeleri yerinde olacaktır. Kullanılacak soruların bir kaynakta doğrudan bulunmaması, öğrencinin problem çözme, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi üst düzey düşünme yeteneklerini kullandırabilmesi önemlidir. Bu noktada öğretmenlerin açık uçlu soruları tercih etmeleri, açık kitaba dayalı ölçme uygulamalarına yer vermeleri, bir işi başarmayı önceleyen göreve dayalı ölçme yaklaşımlarını kullanmaları yerinde olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve okulların bazı sorumlulukları hızla yerine getirmesi gereklidir. Bunlardan öncelikli olanı kütüphanelerin ve özellikle öğrenciler için hazırlanmış yayınların öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açılmasıdır. Bu, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da büyük bir zorunluluktur. Aynı biçimde öğretmenler için hazırlanmış eğitsel yayınların öğretmenlere açılması da bir gerekliliktir. Bir kaynağı küçük bir ücretle ya da ücret ödemeden elektronik ortamdan okuyabilme hakkı dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Sözü edilen eşitlikçi koşullar sağlanmadığı takdirde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının doğru bilgiler veremeyeceği çok açıktır.’’

‘Eğitimle sağlıklı gelecek’

Türk Eğitim Derneği (TED) ve Roche Diagnostik, Ankara ve İstanbul’daki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren “TED Tam Destek Burslu” lise öğrencileri ve ailelerinin sağlığa erişim konusunda farkındalıklarını artırma amacıyla “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesini başlattı. Çevrimçi yapılan eğitimle “Sağlıklı Gelecek” projesi, 2020- 2021 öğrenim yılı boyunca katılımcıların sağlığa erişim konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Hijyen, kişisel bakım, ergenlik dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin başta arkadaşları olmak üzere çevrelerini olumlu etkileyecek davranışlar geliştirmesi öngörülüyor. 

Proje kapsamında 324 öğrenciye ve ailelerine, konunun uzmanları tarafından hem ortak hem de ayrı ayrı eğitimler verilecek. Ortak verilecek eğitimler arasında “Temel İnsan Hakkı Olarak Sağlık, Hijyen ve Ev Sağlığı Eğitimi, Beslenme ve Sağlıklı Gıda Eğitimi, Hastalıkların Tanısı ve Önemi, Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Eğitimi, Evde İlk Yardım Eğitimi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Sporun Sağlıklı Birey Oluşumundaki Önemi” yer alıyor. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Sağlık bilincini toplumumuzda artırarak gelecek nesillerimiz için sürdürülebilir bir yaşamın temellerini atmayı arzu ediyoruz” dedi.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
20 bin sözleşmeli öğretmen için takvim açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen için takvim açıklandı
Sınavlar iptal edilmeli, yüz yüze eğitime tüm kademelerde ara verilmeli
Sınavlar iptal edilmeli, yüz yüze eğitime tüm kademelerde ara verilmeli
Eğitim sürecini, şehirlerin aldığı mesafe belirleyecek
Eğitim sürecini, şehirlerin aldığı mesafe belirleyecek
Tedbir alınmazsa eğitim sistemi lego gibi çöker
Tedbir alınmazsa eğitim sistemi lego gibi çöker
Yüz yüze eğitim var, aşı yok
Yüz yüze eğitim var, aşı yok
Vaka artışına yol açabilecek yeni bir sürecin önü açıldı
Vaka artışına yol açabilecek yeni bir sürecin önü açıldı
Bölümlere göre üniversite sıralamasında ODTÜ Petrol Mühendisliği dünya 11’incisi
Bölümlere göre üniversite sıralamasında ODTÜ Petrol Mühendisliği dünya 11’incisi
“Yeni dönemde, EBA Destek Noktaları çok daha aktif şekilde hizmet verecek”
“Yeni dönemde, EBA Destek Noktaları çok daha aktif şekilde hizmet verecek”
2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim
2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim
168 milyon çocuk yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitim alamıyor
168 milyon çocuk yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitim alamıyor
Uzaktan eğitime güven yüzde 39
Uzaktan eğitime güven yüzde 39
YKS giriş ücretleri ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağlandı
YKS giriş ücretleri ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağlandı
Okul öncesi, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlandı
Okul öncesi, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlandı
"Eğitimdeki takvimsizlik depresyonu artırıyor"
"Eğitimdeki takvimsizlik depresyonu artırıyor"
Tüm eğitim kadrosu aşılanma programında olmalı
Tüm eğitim kadrosu aşılanma programında olmalı
Kayıpları telafi için devlet imkanları biraz daha eğitime kaydırılmalı
Kayıpları telafi için devlet imkanları biraz daha eğitime kaydırılmalı
YKS başvuruları yarın sona eriyor
YKS başvuruları yarın sona eriyor
"Vakalar yüksek, yüz yüze eğitimi erteleyin, sınavları iptal edin"
"Vakalar yüksek, yüz yüze eğitimi erteleyin, sınavları iptal edin"
"Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait"
"Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait"
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Yüz yüze eğitimin kaderi yarın belli olacak
Yüz yüze eğitimin kaderi yarın belli olacak
20 bin öğretmen atamasıyla hangi açık kapatılacak?
20 bin öğretmen atamasıyla hangi açık kapatılacak?
Okul, iş, ilişki ve hayat başarısı için öz yeterlilik önemli
Okul, iş, ilişki ve hayat başarısı için öz yeterlilik önemli
Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre olacak
Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre olacak
Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi
Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi
Her 10 öğrenciden 9'u devlet yurtlarından faydalanamıyor
Her 10 öğrenciden 9'u devlet yurtlarından faydalanamıyor
Okullarda vakalar başladı
Okullarda vakalar başladı
“Çocuğum Birinci Sınıfa Hazır mı?”
“Çocuğum Birinci Sınıfa Hazır mı?”
Velilerin 91,5'i yüz yüze sınav yapılmasını istemiyor
Velilerin 91,5'i yüz yüze sınav yapılmasını istemiyor
Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
MEB, sahte diplomayla atananların sayısını açıklamadı
MEB, sahte diplomayla atananların sayısını açıklamadı
Eğitim Sen ve Veli Der: Sınavlar iptal edilsin
Eğitim Sen ve Veli Der: Sınavlar iptal edilsin
Öğrenciler işsiz kalınca burslara talep arttı
Öğrenciler işsiz kalınca burslara talep arttı
20 bin öğretmen atanacak
20 bin öğretmen atanacak
Eğitim olmazsa olmazımız
Eğitim olmazsa olmazımız
Hacettepe, atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite
Hacettepe, atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite
10 bin anaokulu öğrencisi satranç eğitim setine kavuştu
10 bin anaokulu öğrencisi satranç eğitim setine kavuştu
322 sosyal sorumluluk projesi ile GAÜN 5. sırada
322 sosyal sorumluluk projesi ile GAÜN 5. sırada
Vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar, hibrit eğitime başlayabilir
Vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar, hibrit eğitime başlayabilir
Yüz yüze sınavlar için hazırlıklar tamam
Yüz yüze sınavlar için hazırlıklar tamam
Gaziantep’te okul, derslik ve  öğretmen açığı kapatılmalı 
Gaziantep’te okul, derslik ve  öğretmen açığı kapatılmalı 
Sosyal tesislerde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor
Sosyal tesislerde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor
ALES-2020 bu hafta sonu yapılacak
ALES-2020 bu hafta sonu yapılacak
"Uzaktan eğitimde en çok köy çocukları mağdur oluyor"
"Uzaktan eğitimde en çok köy çocukları mağdur oluyor"
Sınav günlerinde adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Sınav günlerinde adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Aşı başta olmak üzere, tüm önlemler acilen alınmalı
Aşı başta olmak üzere, tüm önlemler acilen alınmalı
Covid-19 bitecek ama eğitimde dijital dönüşüm devam edecek
Covid-19 bitecek ama eğitimde dijital dönüşüm devam edecek