Antep, orman fakiri bir kent konumunda

Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar

Haber Merkezi > Röportaj - 30 Mart 2016

Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar, son yıllarda HES’ler ve maden aramalar yüzünden ormanların hoyratça tahrip edildiğine dikkat çekerken, Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Huzurlu Yaylası’nın barındırdığı fauna ve flora türleri bakımından mutlaka Milli Park ilan edilerek koruma altına alınması gerektiğini vurguladı

 

Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar, Türkiye topraklarının yüzde 27’nin ormanlarla kaplı olduğunu söylerken, Avrupa ülkelerinde bu ortalamanın yüzde 35 düzeyinde olduğunu, hatta Avusturya’da  yüzde 47, Finlandiya’da yüzde 68 olduğunu belirtti. Gaziantep’in durumu ise Türkiye ortalamasının epeyce gerisinde. Yalnızca yüzde 16... Gökpınar, son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını, ancak bunların yetersiz olduğunu ifade ediyor.

 

Belediyeler orman

mühendisi istihdam etmiyor

Orman yoksulu bir kentte, yerel yönetimlerin konuya ne kadar duyarlı olduğunun yanıtı ise, hiçbir belediyenin “Orman mühendisi” istihdam etmemesinde saklı. “Oysa” diyor Gökpınar, “Nereye, hangi tür fidan dikileceği, hangi ağacın, ne tür toprak ihtiyacı olduğu, hangi rakımda; ne tür ağaç yetişeceği, ağaçların aralık mesafesinin ne olacağı, özetle ormanlarla ilgili konularda tek söz sahibi orman mühendisleridir. Belediyelerimiz mutlaka yeter sayıda Orman Mühendisi çalıştırmalıdırlar. Böylece yeşil alan çalışmaları çok daha verimli ve başarılı olacaktır.”

Halil Gökpınar’ın Sabah’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:


SABAH-Türkiye’nin ormanları ne durumda? Az mı çok mu, yetersiz mi? Durum nedir? Kişi başına kaç metrekare yeşil  alanımız var?
Halil GÖKPINAR - İnsan yaşamının hatta tüm canlıların temel öğesi olan temiz hava, su ve toprak Ormanlar tarafından üretilmektedir. Ormanların yok olması yaşamın yok olması demektir. Son yıllarda yapılan tespitlere göre ülkemizin orman varlığı 21.7 milyon hektardır. Yani ülke topraklarımızın yüzde 27 si ormanlarla kaplıdır. Avrupa topraklarının ise ortalama yüzde 35 i Ormanlarla kaplıdır. (Avusturya yüzde 47, Finlandiya yüzde 68 ) Bizim ülkemizde de orman oranının yüzde 35’lere ulaşması gerekmektedir.

SABAH-Maden aramalar ve Hidroelektrik Santralleri, (HES)’ler yüzünden son yıllarda ormanlar akıl almaz bir şekilde tahrip ediliyor, ne diyorsunuz?
Halil GÖKPINAR - Orman alanlarının amaç dışı kullanımı ile büyük tahribatların ortaya çıkması ve ekosistemin zarar gördüğü uygulamalar devam etmektedir. Son dönemlerde doğal su kaynakları özelleştirilerek, derelerimiz üzerinde elektrik üretimi gerekçesi ile kurulan HES’ler başta yöre insanının, ormanların ve doğal yaşamın alt üst olmasına neden olmaktadır. Anayasal koruma altındaki ormanlarımıza Anayasaya aykırı mevzuatlarla  kamu yararı adına sınırlı olarak verilebilecek izinlerde hoyratça davranılmaktadır. Bu yasal düzenlemelerden birisi de 2/B diye bilinen, orman niteliğinin kaybettirilerek orman rejimi dışına çıkarılan alanlardır.

SABAH-Yine son yıllarda halkın ormanına, suyuna sahip çıkma bilincinde bir artış var. Hemen her yörede bu konuda direniş  ve eylemler yapılıyor, son örnek Cerattepe. Bu bilinçlenme mutlaka iyiye işaret ama elimizdekileri kaybetmemize engel olabiliyor mu?
Halil GÖKPINAR -   Bugünlerde güncel olan Cerattepe ve Genya dağında maden faaliyetlerine izin verilmesi durumunda bölgede çok miktarda ağaç kesilecek, yol yapımı, oluşacak toz bulutları, pasa yığınları, cevher stokları, maden zenginleştirme için kullanılacak kimyasallar, atık barajı, patlatma ve heyelanlar bölge ormanlarında büyük tahribatlar meydana getirerek, Artvin’deki sağlıklı yaşam koşullarını tamamen ortadan kaldıracaktır. 

 

SABAH-Gaziantep’in orman ve  ağaçlandırma konusunda mevcut durumu nedir? Antep’te yerel yöneticilere bakarsanız, kişi başına düşen yeşil alan oranında Avrupa birincisiyiz falan diyenler var. Ama gerçek bu mudur?
Halil GÖKPINAR - Gaziantep ilimizin orman alanı 112 bin 923 hektar olup; il genel alanının yüzde 16’sına denk gelmektedir. İlimizde yapılan Ağaçlandırma miktarı 42 bin 207 hektardır. Görüldüğü gibi bu oran Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle ağaçlandırma çalışmalarında Orman İşletme Müdürlüğümüzün büyük gayret içinde olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Gaziantep’te 2015 yılında 1507 hektar ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı Ağaçlandırma programı ise 1245 hektardır. Gaziantep Orman İşletme Müdürü ve ekibini bir meslektaşları olarak tebrik ediyor ve çalışmalarının hız kesmeden devamını diliyorum. Yalankoz (Pterocarya fraksinifolia )ağacı sadece Gaziantep çevresinde yetişen endemik bir orman ağacıdır. Park ve bahçelerde yetişmeye uygun olan bu ağaç türünün korumaya alınması gerekir.

Yine ilimiz sınırları içinde bulunan Huzurlu(Hınzırlı) yaylası fauna ve flora türlerinin olağanüstü zenginliği, oksijen dolu havası ve tertemiz suyuyla ülkemizin hatta yerkürenin en nadide yaylalarından biridir. İslahiye ‘nin Tandır köyünde bulunan bu yaylamız Amanos Dağları’nın en güney noktasında Avrupa ormanlarının ‘sıcak noktaları’ olarak kabul edilen ‘Türkiye’nin Dünyaya armağanı’ olarak görülmektedir. Bu yaylamızda Sedir, Göknar, Karaçam, Kayın, Fındık, Fransız akçaağacı, Huş, Meşe, Çınar, Karaağaç, Kızılağaç, Ardıç gibi 649 adet bitki taksonu ile fauna olarak da Karaca , Yabankeçisi, Bozayı, Kurt, Çakal, Yabankedisi, Vaşak, Ağaçsansarı, Susamuru, Çizgili Sırtlan yaylada bulunan memelilerdir. Huzurlu Yaylası ormanları buzul çağının kalıntı popülasyonlarını barındırmakta, flora ve Fauna yönünden son derece önemli, bilimsel, nadir, tehlikeye maruz türleri içermekte, tabi olayları barındıran, mutlak korunması gerekli olup: sadece bilim ve eğitim amaçlı olarak kullanılmalıdır. Bu bakımdan Huzurlu Yaylası’nın ‘Milli Park’ ya da ‘Tabiatı Koruma  Alanı’ olarak ayrılması yaylanın korunması bakımından çok önemlidir.


SABAH-Orman Mühendisleri ne iş yapar? Mesela siz oda olarak bölgemizin ormanlık alanlarının korunması veya artırılması konusunda ne gibi  çalışmalar yapıyorsunuz?
Halil GÖKPINAR - Orman Mühendisleri 5531 Sayılı yetki yasasına göre hizmet vermektedirler. Bunlar doğal ve yapay orman alanları kurmak, mevcut ormanları imar ve ihya etmek, orman fidanlıkları kurmak, orman topraklarının etüt ve envanterini yapmak, peyzaj planlarının uygulamalarını yapmak, orman kaynaklarının planlama ve envanterini yapmak. Özetle Orman Mühendisleri, orman ve ormancılıkla ilgili her türlü çalışmaları yapmakla yükümlüdürler.

 

SABAH-Orman  Mühendisliği istihdam açısından tercih edilen bir meslek midir?
Halil GÖKPINAR - Gaziantep’imizde belediyelerin ağaçlandırma ve şehrimize yeşil alanlar kazandırma konusundaki gayret ve  çalışmalarını takdirle izliyoruz. Ancak belediyelerimizin hiçbirinde Ağaçlandırma ve orman yetiştirme konusunda uzman olan Orman Mühendisi istihdam etmediğini görüyoruz. Nereye hangi tür fidan dikileceği, hangi ağacın ne tür toprak ihtiyacı olduğu, hangi rakımda ne tür ağaç yetişeceği, ağaçların aralık mesafesini, özetle orman ağaçlarıyla ilgili tek söz sahibi orman mühendisleridir. Belediyelerimiz mutlaka yeter sayıda Orman Mühendisi çalıştırmalıdırlar. Böylece yeşil alan çalışmaları çok daha verimli ve başarılı olacaktır.


SABAH-Halkımızın yeşil alanlara karşı duyarlılığını arttırmak konusunda neler yapılmalı?

Halil GÖKPINAR - Ülkemiz Ormanlarında yılda 1.6 milyar ton karbon tutulmakta, 38.7milyon ton oksijen üretilmektedir. Küresel ısınmaya karşı en önemli tedbir Ormanların çoğaltılması ve korunmasıdır. Çocuklarımızın daha yeşil, toprakları verimli, havası ve suyu temiz bir dünyada yaşamalarını istiyorsak bu değerlere hep birlikte sahiplenmemiz gerekmektedir. Adem Kesenek-Çiçek Bayram

 

Halil GÖKPINAR - Orman Yüksek Mühendisiyim. 1948 yılı Gaziantep doğumluyum. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldum. 36 yıl Yurdumun çeşitli bölgelerinde Orman işletme şefi ve orman işletme müdürü olarak çalıştım. 2008 yılında Kilis Orman İşletme Müdürü iken emekliye ayrıldım. Halen TMMOB a bağlı Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge temsilcisi görevini yürütüyorum. Ayrıca Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Gaziantep Şubesi’nde 2. Başkan olarak görev yapıyorum.

 

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Çocuk istismarı ve kadına şiddet de bir nevi OHAL’dir
Çocuk istismarı ve kadına şiddet de bir nevi OHAL’dir
Toplumda, ahlaki bir çözülme yaşanıyor
Toplumda, ahlaki bir çözülme yaşanıyor
Güçlü bir yönetim kadrosu ile Gaziantep'te ilerleyeceğiz
Güçlü bir yönetim kadrosu ile Gaziantep'te ilerleyeceğiz
Sektöre ve firmalara değer katmak istiyoruz
Sektöre ve firmalara değer katmak istiyoruz
Türkiye, dünyanın sağlık merkezi konumuna geliyor
Türkiye, dünyanın sağlık merkezi konumuna geliyor
Ağrının önemli bir özelliği duyusal bir olgu olmasıdır
Ağrının önemli bir özelliği duyusal bir olgu olmasıdır
Bölgede, greenlight lazer cihazı sadece bizde mevcut
Bölgede, greenlight lazer cihazı sadece bizde mevcut
Eğitim süreklilik kazandığı zaman sorgulayan bireyler yetişmiş olur
Eğitim süreklilik kazandığı zaman sorgulayan bireyler yetişmiş olur
Bölgemize ve küresel bilime yeni soluklar getirmek için çalışıyoruz
Bölgemize ve küresel bilime yeni soluklar getirmek için çalışıyoruz
Uyuşturucunun kolay temin edilebilir olması büyük sorun
Uyuşturucunun kolay temin edilebilir olması büyük sorun
Gaziantep’te Hepatit B ve Hepatit C yaygın
Gaziantep’te Hepatit B ve Hepatit C yaygın
Doğan bebeklerin yüzde 15’i Suriyeli
Doğan bebeklerin yüzde 15’i Suriyeli
Günümüzün en yaygın ağız sorunu diş eti hastalığı ve diş çürükleridir
Günümüzün en yaygın ağız sorunu diş eti hastalığı ve diş çürükleridir
Suriyeliler’den dolayı  veremden endişeliyiz
Suriyeliler’den dolayı veremden endişeliyiz
Spor ve eğitimde zihinsel bir değişim olmalı ki büyük başarılar elde edelim
Spor ve eğitimde zihinsel bir değişim olmalı ki büyük başarılar elde edelim
Adalete güvensizlik yüzde 92 oranında
Adalete güvensizlik yüzde 92 oranında
“Gaziantep eğitiminin en büyük sorunu iç ve dış göç yoğunluğu”
“Gaziantep eğitiminin en büyük sorunu iç ve dış göç yoğunluğu”
“Gaziantep’te diyabetik retinopati yaygın”
“Gaziantep’te diyabetik retinopati yaygın”
Rant odaklı yapılar, kentin çevresel niteliğini zedeledi
Rant odaklı yapılar, kentin çevresel niteliğini zedeledi
Sigara ile ilişkili kanser türlerinin kadınlarda görülme sıklığı arttı
Sigara ile ilişkili kanser türlerinin kadınlarda görülme sıklığı arttı
Hedef yılsonuna kadar 3 milyon yolcuya ulaşmak
Hedef yılsonuna kadar 3 milyon yolcuya ulaşmak
15 Temmuz’dan bu yana sıkıntı yaşıyoruz
15 Temmuz’dan bu yana sıkıntı yaşıyoruz
Toplumun bilinçlenmesi ve olayı sahiplenmesi lazım
Toplumun bilinçlenmesi ve olayı sahiplenmesi lazım
Günümüzün en büyük sorunu uyuşturucu
Günümüzün en büyük sorunu uyuşturucu
Eczanelerde sahte ilaç satılması mümkün değil
Eczanelerde sahte ilaç satılması mümkün değil
Hayranı olduğu Şebnem Ferah’a ulaşmak için yaptığı şarkı hayatını değiştirdi
Hayranı olduğu Şebnem Ferah’a ulaşmak için yaptığı şarkı hayatını değiştirdi
Türkiye, önce, kendi içindeki IŞİD unsurlarını temizlemeliydi
Türkiye, önce, kendi içindeki IŞİD unsurlarını temizlemeliydi
Düzbağ projesi Türkiye’nin en önemli ve en büyük 3. Projesi
Düzbağ projesi Türkiye’nin en önemli ve en büyük 3. Projesi
Ülkenin geleceği, demokratik sistemin sağlıklı işleyişine bağlıdır
Ülkenin geleceği, demokratik sistemin sağlıklı işleyişine bağlıdır
Belirsizlik duygusu, büyük travmalar doğurabilir
Belirsizlik duygusu, büyük travmalar doğurabilir
Gıda denetimlerimiz çok yetersiz tükettiğimiz gıdalar güvenli değil
Gıda denetimlerimiz çok yetersiz tükettiğimiz gıdalar güvenli değil
Tür sayısı 330, nüfusumuz ise 7 bin 100’e kadar ulaştı
Tür sayısı 330, nüfusumuz ise 7 bin 100’e kadar ulaştı
UNESCO’ya ağına girmiş bir kente yakışmıyor bu
UNESCO’ya ağına girmiş bir kente yakışmıyor bu
Gaziantep’te daire satışları durdu
Gaziantep’te daire satışları durdu
Savaşla birlikte Suriye ile ticaretimiz sıfırlandı
Savaşla birlikte Suriye ile ticaretimiz sıfırlandı
Peyzaj mimarları, dünyayı iyileştiren doğaya nazikçe dokunan ellerdir...
Peyzaj mimarları, dünyayı iyileştiren doğaya nazikçe dokunan ellerdir...
Annem bakımevinde çok mutlu
Annem bakımevinde çok mutlu
Çevrimizi en çok  kirleten insandır
Çevrimizi en çok kirleten insandır
Doğu'daki olaylar, tüm sektörleri olumsuz etkiledi
Doğu'daki olaylar, tüm sektörleri olumsuz etkiledi
Ulaşımda bir hareketlenme varsa ekonomi iyiye gidiyor demektir
Ulaşımda bir hareketlenme varsa ekonomi iyiye gidiyor demektir
Sürücü kurslarının sayısı fazla, eğitimde kalite düşüyor
Sürücü kurslarının sayısı fazla, eğitimde kalite düşüyor
Türkiye, her anlamda  iyi yönetilmiyor!
Türkiye, her anlamda iyi yönetilmiyor!
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’ni  kim koruyorsa çok yanlış yapıyor
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’ni kim koruyorsa çok yanlış yapıyor
Ne zaman fasonculuk biter işte o zaman marka oluruz
Ne zaman fasonculuk biter işte o zaman marka oluruz
 “Devlet, yerli kömür dağıtmaktan vazgeçip, ithal kömür dağıtmalı”
“Devlet, yerli kömür dağıtmaktan vazgeçip, ithal kömür dağıtmalı”
Gayrimenkuldeki  artış altını neredeyse 3’e katlıyor
Gayrimenkuldeki artış altını neredeyse 3’e katlıyor
Antep, aslında tarıma  dayalı bir sanayi kenti
Antep, aslında tarıma dayalı bir sanayi kenti
“Sanayileştik, ama bu kültürümüzün  de geliştiği anlamına gelmiyor elbette”
“Sanayileştik, ama bu kültürümüzün de geliştiği anlamına gelmiyor elbette”