2021 Küresel Riskler Raporu açıklandı: İşte 2 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenenler!

2021 Küresel Riskler Raporu'na göre, 2 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen küresel tehditler arasında istihdam ve geçim krizleri, geniş çaplı gençlik hayal kırıklıkları, dijital eşitsizlikler ile ekonomik durgunluk başı çekiyor.

Cumhuriyet > Yaşam - 24 Mart 2021

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta iş birliğiyle hazırlanan 2021 Küresel Riskler Raporu'nun sonuçları, düzenlenen çevrim içi toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, son bir yıldır iş yapma, iletişim, alışveriş, eğitim gibi birçok alanda dijital dönüşümün etkilerinin yaşandığını ifade ederek, bu süreci verimli şekilde yönetme ve bu alanda atılacak adımları çok önemsediklerini söyledi.

Yaşadıkları dönüşümün; avantajların yanı sıra yeni riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Oran, dijitalleşme ve teknolojiye erişimdeki eşitsizliklere değindi.

Oran, "Tıpkı aşılamanın eşit olmayan dağılımında gördüğümüz gibi birtakım toplumsal maliyetleri de beraberinde getiriyor. Bu alanda artacak eşitsizliğin toplumsal kırılganlığı artırması ve kapsayıcı toparlama ihtimalini zayıflatması önemli bir risk. Eğitim başta olmak üzere eşitsizliklerin neden olabileceği bu riskler, toplumun refahı için doğru yönetilmek zorunda." şeklinde konuştu.

Raporun Covid-19 kaynaklı risklere dikkati çektiğini kaydeden Oran, salgının son 10 yıldaki kazanımlara olumsuz etkilerine işaret etti.

Gelecek 10 yılda olağanüstü hava olayları bekleniyor

Verilen bilgiye göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl yayımlanan Küresel Riskler Raporu'nda, Küresel Risk Algı Anketi sonuçlarından elde edilen diğer risklerle birlikte Kovid-19 salgınının yarattığı riskler geniş olarak ele alınıyor.

Raporda, salgından çıkartılacak derslerden ve tarihsel risk analizinden yararlanarak dayanıklılığı artırmaya yönelik öneriler de sunuluyor.

Olağanüstü hava olayları, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik ilintili risklerin öne çıktığı raporda, kısa vadede salgınla tetiklenen sağlık, ekonomik ve teknolojik eşitsizliklerin toplumsal uyumun ve genç neslin üzerinde oluşturabileceği baskıya dikkati çekiliyor. İklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları hakkında küresel iş birliğinin önemi de vurgulanıyor.

Küresel Riskler Raporu 2021'de en son gerçekleştirilen Küresel Risk Algı Anketi'nin sonuçları paylaşılırken, büyüyen sosyal, ekonomik ve endüstriyel bölümlerin analizine, bunların birbirleriyle olan bağlantılarına ve toplumsal uyum ile küresel iş birliği gerektiren büyük küresel riskleri çözme becerisi üzerindeki etkilerine yer veriliyor. Raporda, salgından çıkartılacak derslerden ve tarihsel risk analizinden yararlanılarak dayanıklılığı artırmaya yönelik öneriler bulunuyor.

Rapora göre, gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığına göre en önemli riskler arasında olağanüstü hava olayları, iklim değişikliğinin iyileştirilmesi konusunda başarısızlık ve insan kaynaklı çevresel hasar, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik başarısızlıkları yer alıyor. Bu sürede etkisinin şiddetine göre en önemli riskler arasında bulaşıcı hastalıklar en üst sırada yer alırken, bunu iklim değişikliğinin iyileştirilmesi konusunda başarısızlık ve diğer çevresel riskler izliyor. Bunun yanı sıra kitle imha silahları, geçim krizleri, borç krizleri ve bilgi teknolojileri altyapısının çökmesi de bulunuyor.

İstihdam ve geçim krizleri kritik bir tehdit halini alacak

Söz konusu risklerin dünya için ne zaman kritik bir tehdit haline geleceğine bakıldığında, en yakın tehditler arasında (büyük olasılıkla gelecek 2 yılda gerçekleşmesi beklenenler) istihdam ve geçim krizleri, geniş çaplı gençlik hayal kırıklıkları, dijital eşitsizlikler, ekonomik durgunluk, insan yapımı çevresel zararlar, toplumsal uyumun yok olması ve terörist saldırılar yer alıyor.

Varlık balonları, fiyat istikrarsızlığı, emtia şokları ve borç krizleri gibi ekonomik riskler, 3-5 yıllık zaman diliminde belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Bunu devletler arası ilişkiler ve çatışmalar gibi jeopolitik riskler izliyor. 5-10 yıllık zaman dilimini ise biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal kaynak krizleri ve iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık gibi çevresel risklerle birlikte kitle imha silahları, teknolojik ilerlemenin olumsuz etkileri ve devletlerin veya çok taraflı kurumların çöküşü gibi riskler domine ediyor.

Ekonomik kırılganlık ve toplumsal bölünmeler artacak

Rapora göre, sağlık, eğitim, finansal istikrar ve teknolojideki temel eşitsizlikler; krizin belirli grupları ve ülkeleri orantısız bir şekilde etkilemesine yol açtı. Sadece 2 milyondan fazla ölüme neden olmakla kalmayan Kovid-19'un ekonomik ve uzun vadeli sağlık etkileri, yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

Salgının ekonomik şok dalgası, eşitsizliği ani bir şekilde artıracak ancak eşitsiz bir toparlanma riski de artabilecek. Sadece 2020'nin ikinci çeyreğinde 495 milyon çalışma saatine eş değer iş gücü kaybı yaşandı. 2020'de sadece 28 ekonominin büyümesi bekleniyor.

Küresel Risk Algı Anketi'ne yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, "bulaşıcı hastalıklar" ve "geçim krizlerini" dünyaya yönelik en büyük kısa vadeli tehditler olarak tanımladı.

Ekonomiler salgının şoku ve uyarısından çıkarken, şirketler bir sarsıntıyla karşı karşıya kalıyor. Gelişmiş ekonomilerde durgunluk, gelişen ve gelişmekte olan pazarlarda kaybedilen potansiyel, küçük şirketlerin çökmesi, büyük ve küçük şirketler arasındaki uçurumun genişletilmesi, pazar dinamizminin azalması ve eşitsizliğin artması uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmayı zorlaştırıyor.

Tüm bunlara rağmen hükümetler ve değişen bir iş ortamı öngören şirketler için üretkenliği ve sürdürülebilirliği artıracak akıllı, temiz ve kapsayıcı büyümeye yatırım yapma fırsatları bulunuyor.

Gençler hayal kırıklığı yaşıyor

Kovid-19, 4. sanayi devrimini hızlandırarak insan etkileşiminin, e-ticaretin, çevrim içi eğitimin ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasını sağladı. Bu değişimler, salgından çok sonra bile toplumu dönüştürecek ve tele çalışma ile hızlı aşı geliştirme yeteneği gibi büyük faydaları beraberinde getirecek.

Ancak bu değişimler aynı zamanda durumu daha da kötüleştirme ve eşitsizlik yaratma riski de taşıyor. Dijital eşitsizlik, ankette "kritik bir kısa vadeli tehdit" olarak değerlendirildi.

Dijital sıçrama bazı gençlere fırsatlar sağlarken, birçok genç hala istihdam sorunu yaşıyor. Dünya çapında genç yetişkinler, 10 yılda ikinci büyük küresel krizlerini yaşıyor. Çevresel bozulmaya, finansal krizin sonuçlarına, artan eşitsizliğe ve endüstriyel dönüşümün aksamasına maruz kalan bu nesil, eğitimleri, ekonomik beklentileri ve akıl sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya...

Küresel Risk Algı Anketi'ne göre, "gençlik hayal kırıklığı" riski, küresel topluluk tarafından büyük ölçüde ihmal ediliyor ancak kısa vadede dünya için kritik bir tehdit haline gelecek. Şimdiki nesil, gelecekteki fırsatlardan mahrum kalırsa ve bugünün ekonomik ve politik kurumlarına olan inançlarını kaybederse, büyük çabalarla elde edilmiş toplumsal kazanımlar kaybedilebilir.

İklim değişikliği riski büyüyor

İklim değişikliği, yıkıcı bir risk olmaya devam ediyor. Dünya çapında karantinalar küresel emisyonların 2020'nin ilk yarısında düşmesine neden olsa da daha önce elde edilen kanıtlar, emisyonların geri dönebileceği konusunda uyarıyor. Daha yeşil ekonomilere geçişin, salgının şokları geçene kadar ertelenemeyeceği görülüyor.

Salgına verilen tepkiler, istikrarı tehdit eden yeni iç ve jeopolitik gerilimlere neden oldu. Dijital bölünme ve gelecekteki "kayıp nesil", sınırlar içindeki sosyal uyumu test etme eğiliminde. Küresel Risk Algı Anketi katılımcıları "devletlerin çökmesi" ve "çok taraflılığın çökmesi" risklerini kritik uzun vadeli tehditler olarak değerlendiriyor.

Katılımcılar, 3-5 yıl içinde dünya için kritik tehditler olarak tahmin edilen "devletler arası ilişkilerin kırılması", "devletler arası çatışmalar" ve "kaynak jeopolitikleşmesi" ile işaretlenmiş zorlu bir jeopolitik görünüme dikkati çekiyor.

 Daha iyi yollar mevcut

Dikkate değer kararlılık, iş birliği ve inovasyon örneklerine rağmen çoğu ülke, küresel salgın sırasında kriz yönetiminin bazı yönleriyle mücadele etti. Kesin dersler çıkarmak için erken olsa da Küresel Riskler Raporu, Kovid-19'a verilen yanıtın 4 temel alanına bakarak küresel hazırlık durumunu yansıtıyor. Bu alanlar; "kurumsal otorite", "risk finansmanı", "bilgi toplama ve paylaşma" ile "ekipman ve aşılar" olarak sıralanıyor.

Rapora göre, krizden alınacak dersler; risk süreçleri ile risk kültürünü geliştirmek yerine karar vericilerin bir sonraki salgına nasıl daha iyi hazırlanabileceklerini anlamalarını sağlarsa dünya, bir sonraki krizi tahmin etmek yerine yine son krizi planlayacak.

Salgına verilen tepki; ülkelerin, şirketlerin ve uluslararası topluluğun genel dayanıklılığını güçlendirmek için 4 yönetişim fırsatı sunuyor. Bu fırsatlar arasında "risk etkilerine ilişkin bütüncül ve sistem tabanlı bir bakış açısına sahip analitik sistemler formüle etmek", "ulusal liderliği ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek için yüksek profilli risk şampiyonlarına/savunucularına yatırım yapmak", "risk iletişimini iyileştirmek ve yanlış bilgilerle mücadele etmek" ve "riske hazır olma konusunda yeni kamu-özel ortaklığı biçimlerini araştırmak" bulunuyor.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Aykut Tuzcu'nun kitabının 2 cildi de, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Aykut Tuzcu'nun kitabının 2 cildi de, D&R, İdefix ve Yeniinsan Yayınevi tarafından satışa sunuldu
Akıllı Mercek ile Katarakt Tedavisi yapılıyor
Akıllı Mercek ile Katarakt Tedavisi yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu’da kadına yönelik şiddet raporu: 1 yılda 117 kadın yaşamını yitirdi
Doğu ve Güneydoğu’da kadına yönelik şiddet raporu: 1 yılda 117 kadın yaşamını yitirdi
BM: Dünya genelinde her saat 5’ten fazla kadın veya kız çocuğu yakınları tarafından öldürülüyor
BM: Dünya genelinde her saat 5’ten fazla kadın veya kız çocuğu yakınları tarafından öldürülüyor
"Eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde büyücülüğe inanç daha az"
"Eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde büyücülüğe inanç daha az"
Akciğer kanseri erkeklerde daha çok görülüyor
Akciğer kanseri erkeklerde daha çok görülüyor
“Kadınların çoğu birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü”
“Kadınların çoğu birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü”
Petshop açmak isteyenlere eğitim verilecek
Petshop açmak isteyenlere eğitim verilecek
2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekim istifa etti
2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekim istifa etti
Erkekler 326 günde 296 kadını öldürdü, 715 kadını yaraladı
Erkekler 326 günde 296 kadını öldürdü, 715 kadını yaraladı
Sürdürülebilir gelişme açısından Swot-Pest analizi önemli
Sürdürülebilir gelişme açısından Swot-Pest analizi önemli
Festivale bu yıl 163'ü belgesel 601 kısa film başvurusu yapıldı
Festivale bu yıl 163'ü belgesel 601 kısa film başvurusu yapıldı
Akciğer kanseri önlenebilir
Akciğer kanseri önlenebilir
Renk cümbüşü...
Renk cümbüşü...
Çocuklara travma odaklı psikoterapi desteği verilecek
Çocuklara travma odaklı psikoterapi desteği verilecek
Sigara, Akciğer kanseri gelişiminde ispatlanmış olan en önemli risk faktörü
Sigara, Akciğer kanseri gelişiminde ispatlanmış olan en önemli risk faktörü
Sigara akciğer kanseri riskini 20 kat arttırıyor
Sigara akciğer kanseri riskini 20 kat arttırıyor
Fast food yiyecekler sağlığı tehdit ediyor
Fast food yiyecekler sağlığı tehdit ediyor
Hemşirelikte uluslararası kariyer olanakları anlatıldı
Hemşirelikte uluslararası kariyer olanakları anlatıldı
Yönetim kurulu üyeleri kampüste bulunan golf sahasında atışlar yaptı
Yönetim kurulu üyeleri kampüste bulunan golf sahasında atışlar yaptı
YÖK Atlas verileri: Tıp ve diş hekimliğinde başarı sıralarında düşüş yaşanıyor
YÖK Atlas verileri: Tıp ve diş hekimliğinde başarı sıralarında düşüş yaşanıyor
Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi trafik kazalarında can veriyor
Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi trafik kazalarında can veriyor
Pandemide sıfırlanan grip vakaları artacak
Pandemide sıfırlanan grip vakaları artacak
Otomobilde matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
Otomobilde matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
Sergi, doğa ve dostluk konularını içeriyor
Sergi, doğa ve dostluk konularını içeriyor
“Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da” sergisi açıldı
“Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da” sergisi açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Koronavirüs vakalarında da artış olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Koronavirüs vakalarında da artış olabilir
Prof. Dr. Betül Acunaş, "Türkiye'de her 100 bebekten 15'i prematüre doğuyor, bu oran giderek de artıyor" dedi.
Prof. Dr. Betül Acunaş, "Türkiye'de her 100 bebekten 15'i prematüre doğuyor, bu oran giderek de artıyor" dedi.
Yanlış antibiyotik kullanımı hayati riske neden oluyor
Yanlış antibiyotik kullanımı hayati riske neden oluyor
Mısır'da yeni keşif: Bir piramit ve yüzlerce mumya bulundu
Mısır'da yeni keşif: Bir piramit ve yüzlerce mumya bulundu
Safranın gramı 60 TL'den alıcı buluyor
Safranın gramı 60 TL'den alıcı buluyor
Dünya, "Nasıl Bir Ekonomi" oldu
Dünya, "Nasıl Bir Ekonomi" oldu
Geliştirilen aşıyla beyin kanseri hastalarının ömrü uzadı
Geliştirilen aşıyla beyin kanseri hastalarının ömrü uzadı
Kazalar büyük oranda insan hatalarından kaynaklanıyor
Kazalar büyük oranda insan hatalarından kaynaklanıyor
Öksürük ve balgam alarmdır
Öksürük ve balgam alarmdır
Akciğer kanserinde sigara ve hava kirliliği başlıca riskler arasında
Akciğer kanserinde sigara ve hava kirliliği başlıca riskler arasında
"Son yıllarda verim düştü"
"Son yıllarda verim düştü"
Grip ve zatürre aşıları KOAH'a bağlı ölüm riskini azaltıyor
Grip ve zatürre aşıları KOAH'a bağlı ölüm riskini azaltıyor
İnsanların yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başladığına dair kanıt bulundu
İnsanların yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başladığına dair kanıt bulundu
Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerini bekliyor
37 haftadan önce doğan bebekler prematüre olarak kabul ediliyor
37 haftadan önce doğan bebekler prematüre olarak kabul ediliyor
Diyabet hastası 'her dört kişiden biri gerekli yardımı alamıyor'
Diyabet hastası 'her dört kişiden biri gerekli yardımı alamıyor'
Varlık Fonu’na devredilen KİT'lerin zararları katlanıyor
Varlık Fonu’na devredilen KİT'lerin zararları katlanıyor
AİHM açıkladı: En çok başvuru Türkiye'den
AİHM açıkladı: En çok başvuru Türkiye'den
Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde ticari kredi faizi 24 ayın dibinde
Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde ticari kredi faizi 24 ayın dibinde
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
"Hastaların yarısı diyabete sahip olduklarından habersiz yaşıyor"
"Hastaların yarısı diyabete sahip olduklarından habersiz yaşıyor"
Akciğer kanserinde tamamlayıcı tedaviler anlatıldı
Akciğer kanserinde tamamlayıcı tedaviler anlatıldı