160 bin öğrenci, okulu terk etme riskiyle karşı karşıya

Her üç öğrenciden biri EBA'yı aktif bir şekilde kullanamıyor

t24 > Eğitim - 14 Nisan 2021

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan "2020 Eğitim Değerlendirme Raporu", salgının gölgesinde geçen 2020 yılı içinde eğitim sisteminde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutmayı ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akış içinde bir araya getirilmesini amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyonlar, dünya genelinde pek çok öğrencinin salgın sonrası okullara dönmeyeceğini gösteriyor. Okulu terk etme riski bulunan öğrenci oranları okul öncesi dönemde yüzde 2.8, ilköğretimde yüzde 0.27, ortaöğretimde ise yüzde 1.48 olarak hesaplanmış. Bu oranlar ve 2019-2020 öğretim yılında ilgili kademelerdeki toplam öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye'de temel eğitim ve ortaöğretimin toplamında yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk etme riski bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre okul terki riski konusuna dikkat çekilen raporda, "Salgın dolayısıyla okul terki riski bulunan öğrencilere özel stratejilerin üretilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, mülteci çocuklar, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, salgın sürecinde ebeveynleri işlerini, gelirlerini kaybetmiş çocuklar ve sosyal çevresinden baskı görebilecek, özellikle ergenlik çağı kız çocukları gibi risk grubunda yer alan çocukların öğretmenler ve okulların rehberlik birimleri tarafından aktif olarak izlenerek tespitinin yapılması gerekmektedir. Okul terki riski taşıyan çocuklar ve aileleri ile iletişimin sürdürülmesi, gerekli hallerde rehberlik araştırma merkezleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gibi diğer kurumlarla da işbirliği yapılarak önleyici tedbirlerin alınması okul terklerinin önlenmesinde etkili olabilir" deniliyor.

710 bin çocuk okul dışında kaldı

Zorunlu eğitim çağında olması gereken 6-17 yaş arasındaki yaklaşık 710 bin çocuğun okul dışında kaldığına dikkat çekilen rapordaki tespit ve öneriler şöyle:

Salgın dünya genelinde 63 milyondan fazla öğretmeni etkiledi.

Yaklaşık her üç öğrenciden biri EBA'yı aktif bir şekilde kullanamamaktadır.

Salgın öncesi döneme ait eğitime erişim verileri de temel eğitim ve ortaöğretime erişimde sorunların olduğunu göstermektedir. Salgın, var olan sorunları gün yüzüne çıkarmış ve çarpan etkisi yaratmıştır.

Teknolojik imkânsızlıklar dolayısıyla uzaktan eğitime erişemeyen öğrenci sayıları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Öğrenmenin sürdürülmesi için yapılan müdahaleler öğrencilerin imkân farklılıklarından dolayı zamanla nitelikli eğitime erişimde eşitsizliklerin derinleşmesine sebep olmuştur.

Farklı iletişim araçlarıyla uzaktan öğrenmeyi sürdüren çocukların öğrenme kayıpları ve  ihtiyaçları da farklılaşmaktadır.

Telafi eğitimlerinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bir program oluşturulamamıştır.

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okulların fiziki kapasite farklılıkları ve bölgesel bulaş riski farkları gözetilmemiştir.

Olumsuz sonuçlar

Okulların kapalı olduğu süre uzadıkça öğrenme kayıplarının artacağı, tüm bunların hem birey hem toplum hem de ekonomi için olumsuz sonuçlar doğuracağı tahmin edilmektedir.

Salgın sürecinde özel okul sayıları ve öğrenci sayılarında uzun yıllar sonra ilk defa düşüş gerçekleşmiştir.

Salgın nedeniyle öğrenci sayısı düşen özel okulların mali açıdan sürdürülebilirlikleri tehlikeye girmiştir.

Yüz yüze eğitimlerinde dahi önemli sınırlılıklar bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uzaktan eğitim, dezavantajlarının daha çok artması anlamına gelmektedir.

Özel gereksinimli öğrenciler için kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik ihtiyaç devam etmektedir.

Salgın süreci, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin rolü ve işlevinin önemini daha belirgin hale getirmiştir.

Uzaktan eğitim süreci özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerinin de desteğe olan ihtiyacını artırmıştır.

2020-2021 öğretim yılında eğitim öğretimin uzaktan öğrenme araçlarıyla devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretimde ölçme ve değerlendirme kapsamında not verme yeni bir sorun alanı haline gelmiştir.

Salgın nedeniyle eğitim öğretime ara verilen dönemde öğrencilerin bir üst sınıfa geçmiş sayılmaları ve mezun edilmeleri öğrencilerin kayba uğrama sorununu kısmi olarak çözse de öğrenme kaybı sorununu çözememiştir.

Salgın en başta, salgından önce eğitim sistemlerinin orta ve uzun vadeli hedefleri arasında yer alan "öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmek" hedefini zamana yayma şansını ortadan kaldırdı.

Hiçbir öğretmen dijital yeterlikler bakımından geride kalmamalıdır.

Merkezi sınavlar

LGS ve YKS sonuçları birlikte değerlendirildiğinde temel eğitimdeki temel beceri eksikliği sorununun ortaöğretimde artarak devam ettiği görülmektedir.

LGS'de bakanlığın 2023 yılına kadar merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranının azaltılması hedefinin aksine; her 100 öğrenciden 88'inin sınava girmesi ve her 100 öğrenciden 38'inin merkezi yerleştirme için tercihte bulunması, LGS uygulaması ile sınav odaklı eğitimin engellenemediğini ve sınava yönelik talebin azaltılamadığını göstermektedir.

Yükseköğretimde arz-talep dengesini sağlamak için ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki uyumun ve devamlılığın sağlanmasına yönelik ihtiyaç devam etmektedir.

Yükseköğretim programlarının doluluk oranlarındaki artışa karşın yükseköğretime başvuru yapan adaylardan 1 milyon 449 bin 407'si hiçbir yükseköğretim programına yerleşememiştir.

Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
YÖK’ten GAÜN’E ‘Engelsiz üniversite’ ödülleri
YÖK’ten GAÜN’E ‘Engelsiz üniversite’ ödülleri
Ek ders ücretlerinin ödenmemesi hukuksuzluk
Ek ders ücretlerinin ödenmemesi hukuksuzluk
Projenin amaçları ile bilimsel teknoloji hedefleri tanımlanmalıdır
Projenin amaçları ile bilimsel teknoloji hedefleri tanımlanmalıdır
Mevsimlik işçiler, "Hijyenden yoksun eğitimden kopuk"
Mevsimlik işçiler, "Hijyenden yoksun eğitimden kopuk"
MEB kararının ardından öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmeye başladı
MEB kararının ardından öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmeye başladı
“Göçmenler ve Mülteciler İçin İnsana Yakışır İş Olanakları” tartışıldı
“Göçmenler ve Mülteciler İçin İnsana Yakışır İş Olanakları” tartışıldı
E-spor oyunlarının bütçesi 1,5 milyar dolara ulaşacak
E-spor oyunlarının bütçesi 1,5 milyar dolara ulaşacak
12 derslikli ilkokul ve ortaokul yaptırılacak
12 derslikli ilkokul ve ortaokul yaptırılacak
Öğretmen atamaları, bütçe nedeniyle 20 binle sınırlı kaldı
Öğretmen atamaları, bütçe nedeniyle 20 binle sınırlı kaldı
GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi yeninden tescillendi
GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi yeninden tescillendi
Boğaziçi akademisyenleri 120 gündür nöbette
Boğaziçi akademisyenleri 120 gündür nöbette
Çocuğa uygun bir dille pandeminin günlük yaşamımıza yansımaları anlatılmalı
Çocuğa uygun bir dille pandeminin günlük yaşamımıza yansımaları anlatılmalı
Dünya, pandemiyle birlikte varoluşun her boyutunda zorluklarla karşılaştı
Dünya, pandemiyle birlikte varoluşun her boyutunda zorluklarla karşılaştı
Sanatta olan birçok kavram çocuğun eğitiminde de var
Sanatta olan birçok kavram çocuğun eğitiminde de var
Oğlunun adını eğitime bağışta bulunarak yaşatacak
Oğlunun adını eğitime bağışta bulunarak yaşatacak
Oyun geliştiricisi, kendini ve oyun stüdyosunu ileri taşıyabilecek
Oyun geliştiricisi, kendini ve oyun stüdyosunu ileri taşıyabilecek
Bu süreçte kaygılanma ve telaşlanma normal
Bu süreçte kaygılanma ve telaşlanma normal
Kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz
Kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz
Okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenecek
Okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenecek
Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimi olumsuz algılıyor
Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimi olumsuz algılıyor
437 öğrenciye hijyen seti verildi
437 öğrenciye hijyen seti verildi
Red Bull Campus Clutch’ta eleme heyecanı devam ediyor
Red Bull Campus Clutch’ta eleme heyecanı devam ediyor
"Yüz yüze sınavlar risk haritasına göre her ilde farklı tarihte olabilir"
"Yüz yüze sınavlar risk haritasına göre her ilde farklı tarihte olabilir"
LGS ve YKS’nin ertelenmesi söz konusu değil
LGS ve YKS’nin ertelenmesi söz konusu değil
Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak
Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak
Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarını erteledi
Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarını erteledi
Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93,5'e düştü
Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93,5'e düştü
MEB, öğretmenler için bir düzenleme yapmalı
MEB, öğretmenler için bir düzenleme yapmalı
ALES ertlenmedi
ALES ertlenmedi
Resmi ve özel tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi
Resmi ve özel tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi
4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı
4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı
Yılmadan ve sinmeden sesimizi daha gür çıkarmalıyız
Yılmadan ve sinmeden sesimizi daha gür çıkarmalıyız
Öğrenciler, 4 derece ile büyük bir başarıya imza attı
Öğrenciler, 4 derece ile büyük bir başarıya imza attı
Türkiye'den 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi
Türkiye'den 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi
TÜBİTAK 98 personel alacak
TÜBİTAK 98 personel alacak
"Öğretmen açığı 109 bin ücretli öğretmen sayısı 70 bin"
"Öğretmen açığı 109 bin ücretli öğretmen sayısı 70 bin"
SANKO Ünivesitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun: Çocuklar için sloganımız: Unutma, yaşam harekettir
SANKO Ünivesitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun: Çocuklar için sloganımız: Unutma, yaşam harekettir
Uzman Klinik Psikolog Işıl Afat: Bağımlılık vücutta ve beyinde kalıcı biyolojik değişikliğe neden oluyor
Uzman Klinik Psikolog Işıl Afat: Bağımlılık vücutta ve beyinde kalıcı biyolojik değişikliğe neden oluyor
Naci Topçuoğlu MYO sıfır atık belgesi almaya hak kazandı
Naci Topçuoğlu MYO sıfır atık belgesi almaya hak kazandı
İlk kez müze gezdiler
İlk kez müze gezdiler
"Okul ve mahalle imkanlarından uzak kaldılar"
"Okul ve mahalle imkanlarından uzak kaldılar"
Okul öncesi Kuran kursuna giden çocuk sayısında rekor artış
Okul öncesi Kuran kursuna giden çocuk sayısında rekor artış
"Öğrencilerin yüzde 74’ü teknolojiye erişim güçlüğü yaşıyor"
"Öğrencilerin yüzde 74’ü teknolojiye erişim güçlüğü yaşıyor"
Soruları doğru yanıtlayıp, hediye kazanıyorlar
Soruları doğru yanıtlayıp, hediye kazanıyorlar
"Gerileme ve kayıp söz konusu olacağı için köy okullarını açık tuttuk"
"Gerileme ve kayıp söz konusu olacağı için köy okullarını açık tuttuk"
6 üniversiteye rektör atandı
6 üniversiteye rektör atandı
“Günde 200 soru çözmek hedefe ulaşmayı sağlayabilir”
“Günde 200 soru çözmek hedefe ulaşmayı sağlayabilir”
“Verilen ödevlerin veya projelerin yaratıcılık içermesi çok önemli”
“Verilen ödevlerin veya projelerin yaratıcılık içermesi çok önemli”