Gaziantep Sabah Gazetesi Çerez Politikası

GAZİANTEP SABAH GAZETESİ Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) GAZİANTEP SABAH GAZETESİ (aşağıda kısaca “GAZİANTEP SABAH GAZETESİ” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve Gaziantepsabah.com Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, gaziantepsabah.com’de de (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

GAZİANTEP SABAH GAZETESİ, bu Politika’yı Portal’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Aitliğine göre, Portal çerezlerive üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Gaziantepsabah.com tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezlerive kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’i terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezlerive analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Portal’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, Portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Portal’i analiz etmek ve Portal’in performansını arttırmak.Örneğin, Portal’i ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Portal’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Örneğin, Portal’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Gaziantepsabah.com için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’in çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Portal’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Portal’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’e erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choicesüzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, GAZİANTEP SABAH GAZETESİ’ne başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, GAZİANTEP SABAH GAZETESİ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

GAZİANTEP SABAH GAZETESİ, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

GAZİANTEP SABAH GAZETESİ,, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 16/04/2020

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Portal’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portal’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’i ziyaret edenlerin sayıları, Portal’de görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Son Haberler
Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu
SANKO Üniversitesi “Üniversitelerin yönetimden memnuniyet sıralaması”nda yedinci sırada yer aldı
SANKO Üniversitesi “Üniversitelerin yönetimden memnuniyet sıralaması”nda yedinci sırada yer aldı
Silahlı gaspçılar tutuklandı
Silahlı gaspçılar tutuklandı
Kurban kesim yerleri dezenfekte edildi
Kurban kesim yerleri dezenfekte edildi
Prof. Erhan Erkut: ‘Diplomalı işsiz yetişiyor’
Prof. Erhan Erkut: ‘Diplomalı işsiz yetişiyor’
Üniversite yurtları bir bir kapanıyor
Üniversite yurtları bir bir kapanıyor
İşçilerin yalnızca yüzde 13.66’sı sendikalı
İşçilerin yalnızca yüzde 13.66’sı sendikalı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
Covid-19'da aşı müjdesi Ankara'dan geldi: İnsan denemelerine başlanacak
Covid-19'da aşı müjdesi Ankara'dan geldi: İnsan denemelerine başlanacak
En son kupa 2009-2010 sezonunda gelmişti
En son kupa 2009-2010 sezonunda gelmişti
Suriyelilerin geçişine izin verilmedi
Suriyelilerin geçişine izin verilmedi
'Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız'
'Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız'
SANKO Üniversitesi’nin tanıtım günleri sürüyor
SANKO Üniversitesi’nin tanıtım günleri sürüyor
Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı!
Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı!
Gaziantep’te 10 binden fazla insan karantinada
Gaziantep’te 10 binden fazla insan karantinada
Hastane servisleri, yurtlar ve yoğun bakımlar yetersiz hale geldi
Hastane servisleri, yurtlar ve yoğun bakımlar yetersiz hale geldi
Ziyaret ve bayramlaşmayı, bir sonraki bayrama bırakın!
Ziyaret ve bayramlaşmayı, bir sonraki bayrama bırakın!
Araç bakımlarının yetkin kişilerce yapılması lazım
Araç bakımlarının yetkin kişilerce yapılması lazım
Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı
Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı
Kurban Bayramı dayanışmanın ve yakınlaşmanın adı olmuştur
Kurban Bayramı dayanışmanın ve yakınlaşmanın adı olmuştur
Dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği zamanlar
Dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği zamanlar
"Bayramda kurban siz olmayın"
"Bayramda kurban siz olmayın"
Bayramlar birliğin sembolüdür
Bayramlar birliğin sembolüdür
Kurban yakalama timi bayrama hazır
Kurban yakalama timi bayrama hazır
Bayram, önce sağlık getirsin
Bayram, önce sağlık getirsin
Kalenin altında tatlı-acı su bulundu
Kalenin altında tatlı-acı su bulundu
Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete çökertildi
Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete çökertildi
İki vekil, Ayasofya’da virüs kaptı
İki vekil, Ayasofya’da virüs kaptı
DGS giriş belgeleri erişime açıldı
DGS giriş belgeleri erişime açıldı
Koronavirüs: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor
Koronavirüs: CNN'e göre Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor
Google, Türkiye'deki alışveriş reklamlarını kaldırıyor
Google, Türkiye'deki alışveriş reklamlarını kaldırıyor
520 kozmetik üründen 442’si sağlıksız
520 kozmetik üründen 442’si sağlıksız
Bakan, TFF toplantısına katılacak
Bakan, TFF toplantısına katılacak
Süper lig için son maç
Süper lig için son maç
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
Türkiye’de kadınlar için sadece 145 sığınak var
Türkiye’de kadınlar için sadece 145 sığınak var
Sosyal medyaya sansür teklifi Meclis’ten geçti
Sosyal medyaya sansür teklifi Meclis’ten geçti
Dünya Kaplan Günü
Dünya Kaplan Günü
"Sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğünü zayıflatacak"
"Sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğünü zayıflatacak"
İş gücünü verimli yöneterek üretimi yüzde 20 artırmak mümkün
İş gücünü verimli yöneterek üretimi yüzde 20 artırmak mümkün
SED ödemeleri öne çekildi
SED ödemeleri öne çekildi
İhracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 8,3 arttı
İhracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 8,3 arttı
Merkez Bankası’nın enflasyon raporu açıklandı
Merkez Bankası’nın enflasyon raporu açıklandı
Covid-19, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısını büyük oranda etkiledi
Covid-19, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısını büyük oranda etkiledi
Genç adam 6 gündür kayıp
Genç adam 6 gündür kayıp
Kelebeğin sırtındaki insan sureti görenleri şaşırtıyor
Kelebeğin sırtındaki insan sureti görenleri şaşırtıyor
Hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara daha fazla dikkat edelim
Hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara daha fazla dikkat edelim
Zorlu manikür-pedikür
Zorlu manikür-pedikür
“Gençlerimizi ihracat ailesine kazandırmak istiyoruz”
“Gençlerimizi ihracat ailesine kazandırmak istiyoruz”
“Hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız”
“Hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız”
Mezarlıkta bulunan bomba, fünye ile patlatılarak imha edildi
Mezarlıkta bulunan bomba, fünye ile patlatılarak imha edildi
250 bin kurban poşeti dağıtıldı
250 bin kurban poşeti dağıtıldı
Bayramlar, mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdir
Bayramlar, mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdir
"Bu müstesna günlerin sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum"
"Bu müstesna günlerin sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum"
PTT Başmüdürlüğü, gazetemizi Sıkıyönetime şikayet etti 
PTT Başmüdürlüğü, gazetemizi Sıkıyönetime şikayet etti 
“Yasaya aykırı arsa satan emlak komisyoncularına uymayın”
“Yasaya aykırı arsa satan emlak komisyoncularına uymayın”
İlk kez kutlanacak olan Öğretmenler Günü bugün tüm yurtta kutlanıyor
İlk kez kutlanacak olan Öğretmenler Günü bugün tüm yurtta kutlanıyor
Bankalar, sorunu icra ve polisle çözmeye çalışıyor
Bankalar, sorunu icra ve polisle çözmeye çalışıyor
Egebank şehrimizde de faaliyete geçiyor
Egebank şehrimizde de faaliyete geçiyor
Çok çalışıyorlar çoook!
Çok çalışıyorlar çoook!
Balıkçıların yüzü gülüyor
Balıkçıların yüzü gülüyor
10 kişiden 9’u diş problemi yaşıyor
10 kişiden 9’u diş problemi yaşıyor
Eğitim, laiklikten uzaklaştırıldı
Eğitim, laiklikten uzaklaştırıldı
Tüketici, doğrudan yasal hakkını kullanamayacak
Tüketici, doğrudan yasal hakkını kullanamayacak
Lokum ve şekerde ucuz ürünlere rağbet etmeyin
Lokum ve şekerde ucuz ürünlere rağbet etmeyin
Sıfır çeken sayısı 50 bine yaklaştı
Sıfır çeken sayısı 50 bine yaklaştı
Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Baklavacılar sipariş yetiştirme çabasında
Baklavacılar sipariş yetiştirme çabasında
Kuşlar bu güzel yuvalarda barınacak
Kuşlar bu güzel yuvalarda barınacak
Kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacak
Kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacak
Gaziantep’te yine FETÖ operasyonu
Gaziantep’te yine FETÖ operasyonu
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı